OBOS Deläga gör bostadsköpet möjligt

Drömmer du också om en egen bostad, men känner att det är omöjligt att klara bankens krav – du är inte ensam. Vi på OBOS bygger för våra medlemmar och genom OBOS Deläga gör vi köpet möjligt.

Vi vill att alla ska få chans att uppleva tryggheten i att äga sitt eget hem. Därför erbjuder vi OBOS Deläga på utvalda projekt, där du som är medlem kan köpa minst halva bostaden. På Sök bostad kan du se vilka projekt som erbjuder OBOS Deläga. För att köpa med OBOS Deläga behöver du vara medlem hos OBOS. 

Så går det till 

När du köper din bostad med OBOS Deläga börjar du med att äga minst hälften av hemmet själv, för resten betalar du en avgift till OBOS. Du kan välja att köpa 50, 60, 70, 80 eller 90% av bostaden, OBOS behåller den del du inte köper.  

Inom en tidsperiod på 10 år, om det passar dig och din ekonomi, kan du öka din insats stegvis eller efter finansiell förmåga köpa ut OBOS andel helt. Du behöver inte öka din ägarandel alls, men du har möjlighet att göra det en gång per år tills du äger hela hemmet själv. 

Med OBOS Deläga gör vi vägen till drömbostaden lite kortare. Frågor och svar hittar du längre ner på sidan.  

Här kan du köpa bostad med OBOS Deläga

OBOS Deläga ger fler möjlighet att kunna köpa och äga sin bostad. Här ser du ett exempel:

 1. Vi tänker oss en genomsnittlig lärarlön:

  • Medelinkomst 37 250 kr/mån*
  • En lärare har idag möjlighet att köpa en bostad för 2 520 000 kr
  • Kontantinsats 378 000 kr

  *Enligt SCB var medellönen 2020 för grundskollärare (år 1-9) 36 200 kronor, uppräknad med 2,9 procent till 37 250 kr/månad baserat på Konjunkturinstitutets prognos för lönetillväxt totalt, per september 2021.

  • Av alla sålda bostäder i Storstockholm under september-oktober 2021, skulle en lärare ha råd med endast 15 procent av utbudet. Motsvarande siffra för Storgöteborg och Stormalmö är 17 respektive 28 procent.
  • Med OBOS Deläga ökar lärarens köpkraft med över 55 procent till omkring 4 miljoner kronor.
  • För en ensamstående lärare med ett barn var endast 7 procent av alla sålda bostäder i Storstockholm under september-oktober 2021 tillgängliga. Motsvarande siffra för Storgöteborg respektive Stormalmö är 7 procent och 20 procent.

  OBOS Deläga ger också en lägre månadskostnad jämfört med en nyproducerad hyresrätt.

Frågor och svar

Hur köper jag en bostad med OBOS Deläga?

Du köper en nybyggd bostad tillsammans med OBOS – i en helt vanlig bostadsrättsförening. Utgångspunkten är att du köper minst 50 procent av en nybyggd bostad, medan OBOS äger resten. Du och OBOS samäger därmed bostaden , och ett separat avtal upprättas mellan dig och OBOS. För den del som OBOS äger, men som du nyttjar, ingås ett delägaravtal där du betalar en månatlig avgift för din användning av andelen.

Behöver jag ha lånelöfte för köpet?

Ja. Observera att lånelöftet också måste beakta din del av månadsavgiften samt den månatliga samäganderättsavgiften. Lånelöftet behöver därför vara från en bank som kan visa att du/ni både klarar att amortera på bostadslånet och betala den månatliga kostnaden till OBOS.

Vi kan ge dig kontaktuppgifter till de banker som är informerade kring boköpsmodellen OBOS Deläga.

Hur fungerar samägandet?

Du ingår ett delägaravtal med OBOS gällande den bostad du äger tillsammans med OBOS. Enligt delägaravtalet har du rätt att nyttja hela bostaden och du har själv ansvar för bostadens inre underhåll på samma sätt som om du ägt bostadsrätten själv. OBOS står dock för sin del av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen och du betalar din del. För detta tar OBOS ut en samäganderättsavgift. Ett av de krav som ställs i delägaravtalet är att du tecknar en hemförsäkring.

Hur beräknas samäganderättsavgiften?

Samäganderättsavgiften ska erläggas månatligen av dig till OBOS. Samäganderättsavgiften beräknas utifrån nybyggnadshyra för en lägenhet som motsvarar den du köpt tillsammans med OBOS. Avgiften sätts i förhållande till din andel av bostadsrätten. Samäganderättsavgiften ska den 1 januari varje år anpassas efter förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

 

 

Vem täcker de gemensamma kostnaderna?

Du och OBOS ansvarar var och en för er proportionella del av bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader. Om du till exempel äger 80 procent av bostaden, ska du betala 80 procent av bostadens andel av bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader. OBOS betalar resterande del. OBOS kommer dock sköta den praktiska betalningen till bostadsrättsföreningen och fakturera dig för din del i förskott.

Om du ökar din ägarandel, medför det en proportionerlig ökning av dina månatliga utgifter för att täcka din andel av bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader och motsvarande proportionerlig minskning av samägandeavgiften till OBOS.

Kan jag köpa en större andel när jag vill och i så fall till vilket pris?

Som bostadsköpare har du rätt att öka din egen ägarandel, men ingen skyldighet att göra det. En gång om året har du möjlighet att köpa hela eller delar av OBOS ägarandel, dock inte mindre än en tiondel åt gången. Det är till exempel möjligt att köpa upp sig från 50 till 80 procent på en och samma gång, men inte från 50 till 55 procent. Om ni är flera samägare utöver OBOS, har var och en av er möjlighet att lösa in en lika stor andel.

Priset på en andel är som lägst samma pris som när du köpte bostaden. Pristillväxten justeras emellertid efter prisindex från Svensk Mäklarstatistik för det aktuella området och följer således bostadsmarknadens utveckling. Dessutom måste du betala en administrativ avgift till OBOS för att täcka kostnader som är förknippade med att du köper upp dig. Administrationsavgiften är 15% av aktuellt prisbasbeloppet för innevarande år.

Du köper upp dig genom att skicka en begäran om det till info@obos.se mellan den 1 april och 1 maj. Observera att du behöver ett lånelöfte från banken som visar att du klarar att köpa en större andel.

Kan OBOS kräva att avtalet mellan oss upplöses?

För att du ska kunna känna dig trygg frånsäger sig OBOS rätten att kräva att samägandet löses upp under en period av tio år. Om OBOS efter tio år fortfarande äger en andel av bostaden, har OBOS rätt, men ingen skyldighet, att säga upp samägandeavtalet vilket innebär hela bostaden säljs och samägandeavtalet upplöses.

Kan jag sälja när jag vill?

Du kan när som helst kräva att hela samägandet upplöses. Bostaden kommer då att läggas ut till sedvanlig försäljning på marknaden, där du och OBOS delar på mäklarkostnader och försäljningsintäkter beroende på hur stor andel av bostaden ni äger. Kom ihåg att det alltid finns en risk att värdet på din ägarandel har minskat, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

Kan jag köpa tillval eller begära ändringar?

Du kan köpa tillval eller begära ändrings-och tilläggsarbeten på vanligt sätt, och betalar då för det själv. Köpeskillingen för OBOS ägarandelar påverkas inte av om du köper tillval. OBOS kommer därför inte att rekommendera att du köper tillval eller begär ändrings-och tilläggsarbeten.

Får jag hyra ut en OBOS Deläga-bostad i andra hand?

OBOS Deläga är till för dig som önskar att bo i bostaden och inte hyra ut den i andra hand. Om du har ett giltigt skäl för att hyra ut i andra hand så är detta möjligt under förutsättning att OBOS samt bostadsrättsföreningens styrelse ger sitt samtycke.

Får jag renovera bostaden?

Ja, men du måste betala det själv. Renovering påverkar inte ägarförhållandet mellan dig och OBOS, och vid en eventuell försäljning får du ingen ersättning för dina renoveringskostnader. Renoveringen påverkar inte heller köpeskillingen för OBOS andelar om du skulle vilja köpa upp dig. Om du till exempel renoverar en bostad som du äger till 60 procent, ger det dig inte rätt till en prissänkning om du vill köpa upp dig till exempelvis 70 procent.

Hur röstar vi på årsstämman?

Det är du och inte OBOS som röstar bostadsrättsföreningens årsstämma. OBOS kan däremot bara rösta om du väljer att inte utnyttja din rösträtt.

Kan jag köpa ägarandelar genom OBOS Deläga tillsammans med min partner?

Ja, ni blir då delägare av bostaden tillsammans med OBOS.

Vem betalar omkostnader vid försäljning?

Om du säger upp delägaravtalet kommer bostaden att läggas ut till sedvanlig försäljning på marknaden, där du och OBOS delar på omkostnader och försäljningsintäkter utifrån andelarna. Kom ihåg att det alltid finns en risk att värdet på din ägarandel har minskat, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

Hur påverkas bostadsrättsföreningen av den här typen av avtal?

Bostadsrättsföreningen påverkas inte alls.

Vad händer när de 10 åren har gått?

OBOS Deläga är till för att ge fler möjlighet att köpa sin egen bostad. Om du inte förvärvat samtliga andelar av bostadsrätten efter 10 år har OBOS rätt att säga upp delägaravtalet. Huruvida OBOS väljer att säga upp delägaravtalet efter tio år eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad händer om den som köper bostadsrätten inte sköter sig?

Den som köper bostadsrätten har samma skyldigheter mot bostadsrättsföreningen som en vanlig bostadsrättshavare har. Därutöver har den som samäger en bostadsrätt med OBOS vissa avtalsreglerade skyldigheter gentemot OBOS. Om dessa åtagandena mot bostadsrättsföreningen eller mot OBOS missköts kan OBOS under vissa förhållanden säga upp delägaravtalet varvid bostadsrätten säljs.