två kvinnor med flyttlåda

OBOS Deläga gör bostadsköpet möjligt

Drömmer du också om en egen bostad, men känner att det är omöjligt att klara bankernas krav? Du är inte ensam. Att ta sig in på bostadsmarknaden idag är tufft, inte minst i storstäderna. Vi på OBOS bygger för våra medlemmar – och vi vill att fler ska ha råd att äga sin egen bostad. Därför har vi skapat OBOS Deläga.

Vi vill att alla ska få chans att uppleva tryggheten i att äga sin egen bostad, och OBOS Deläga är ett sätt att göra det möjligt för fler. När du köper din bostad med OBOS Deläga börjar du med att äga minst hälften av hemmet själv, resten hyr du av oss. Du kan välja att köpa 50, 60, 70, 80 eller 90% av bostaden, medan OBOS behåller ägarandelen av den del av bostaden du inte köper. Senare, om det passar dig och din plånbok, kan du öka din insats. Du behöver inte öka din ägarandel alls, men du har möjlighet att göra det en gång om året – ända tills du äger hela hemmet själv. Du disponerar då hela bostaden själv. Man kan sedan inom en tidsperiod på upp till 10 år själv välja att öka andelen stegvis eller köpa ut OBOS andel helt, efter egen finansiell förmåga.

Så, hur funkar det?

OBOS Deläga kommer att erbjudas i utvalda nyproduktionsprojekt. På projektets egen webbsida ser du om det gäller för bostaden du är intresserad av. För att kunna köpa bostad på det här sättet behöver du vara OBOS-medlem.

Med OBOS Deläga gör vi vägen till drömbostaden lite kortare. Och frågor och svar hittar du längre ner på sidan. 

OBOS Deläga ger fler möjlighet att kunna köpa och äga sin bostad. Här ser du ett exempel:

 1. Vi tänker oss en genomsnittlig sjuksköterskelön:

  • Medelinkomst 35 700 kr/mån*
  • Kontantinsats 300 000kr
  • En sjuksköterska har idag möjlighet att köpa en bostad för 2 000 000 kr

  * Medellön för en sjuksköterska 25-34 år enligt SCB, alla sektorer, 2019 års data +2,5% 

 2. Av alla sålda bostäder fram till november 2020 skulle vår sjuksköterska idag ha råd med 5% av utbudet i Stockholm.

 3. Med OBOS Deläga kan en sjuksköterska istället köpa över 40% av utbudet på nyproduktion i Stockholm.

  OBOS Deläga ger också en lägre månadskostnad jämfört med en nyproducerad hyresrätt.

Frågor och svar

Hur köper jag en bostad med OBOS Deläga?

Du köper en nybyggd bostad tillsammans med OBOS – i en helt vanlig bostadsrättsförening. Utgångspunkten är att du köper minst 50 procent av en nybyggd bostad, medan OBOS äger resten. Du och OBOS samäger därmed bostaden , och ett separat avtal upprättas mellan dig och OBOS. För den del som OBOS äger, men som du nyttjar, ingås ett delägaravtal där du betalar en månatlig avgift för din användning av andelen.

Behöver jag ha lånelöfte för köpet?

Ja. Observera att lånelöftet också måste beakta din del av månadsavgiften samt den månatliga samäganderättsavgiften. Lånelöftet behöver därför vara från en bank som kan visa att du/ni både klarar att amortera på bostadslånet och betala den månatliga kostnaden till OBOS.

Vi kan ge dig kontaktuppgifter till de banker som är informerade kring boköpsmodellen OBOS Deläga.

Hur fungerar samägandet?

Du ingår ett delägaravtal med OBOS gällande den bostad du äger tillsammans med OBOS. Enligt delägaravtalet har du rätt att nyttja hela bostaden och du har själv ansvar för bostadens inre underhåll på samma sätt som om du ägt bostadsrätten själv. OBOS står dock för sin del av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen och du betalar din del. För detta tar OBOS ut en samäganderättsavgift. Ett av de krav som ställs i delägaravtalet är att du tecknar en hemförsäkring.

Hur beräknas samäganderättsavgiften?

Samäganderättsavgiften ska erläggas månatligen av dig till OBOS. Samäganderättsavgiften beräknas utifrån nybyggnadshyra för en lägenhet som motsvarar den du köpt tillsammans med OBOS. Avgiften sätts i förhållande till din andel av bostadsrätten. Samäganderättsavgiften ska den 1 januari varje år anpassas efter förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

 

 

Vem täcker de gemensamma kostnaderna?

Du och OBOS ansvarar var och en för er proportionella del av bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader. Om du till exempel äger 80 procent av bostaden, ska du betala 80 procent av bostadens andel av bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader. OBOS betalar resterande del. OBOS kommer dock sköta den praktiska betalningen till bostadsrättsföreningen och fakturera dig för din del i förskott.

Om du ökar din ägarandel, medför det en proportionerlig ökning av dina månatliga utgifter för att täcka din andel av bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader och motsvarande proportionerlig minskning av samägandeavgiften till OBOS.

Kan jag köpa en större andel när jag vill och i så fall till vilket pris?

Som bostadsköpare har du rätt att öka din egen ägarandel, men ingen skyldighet att göra det. En gång om året har du möjlighet att köpa hela eller delar av OBOS ägarandel, dock inte mindre än en tiondel åt gången. Det är till exempel möjligt att köpa upp sig från 50 till 80 procent på en och samma gång, men inte från 50 till 55 procent. Om ni är flera samägare utöver OBOS, har var och en av er möjlighet att lösa in en lika stor andel.

Priset på en andel är som lägst samma pris som när du köpte bostaden. Pristillväxten justeras emellertid efter prisindex från Svensk Mäklarstatistik för det aktuella området och följer således bostadsmarknadens utveckling. Dessutom måste du betala en administrativ avgift till OBOS för att täcka kostnader som är förknippade med att du köper upp dig. Administrationsavgiften är 15% av prisbasbeloppet, vilket år 2021 är 7140 SEK.

Du köper upp dig genom att skicka en begäran om det till info@obos.se mellan den 1 april och 1 maj. Observera att du behöver ett lånelöfte från banken som visar att du klarar att köpa en större andel.

Kan OBOS kräva att avtalet mellan oss upplöses?

För att du ska kunna känna dig trygg frånsäger sig OBOS rätten att kräva att samägandet löses upp under en period av tio år. Om OBOS efter tio år fortfarande äger en andel av bostaden, har OBOS rätt, men ingen skyldighet, att säga upp samägandeavtalet vilket innebär hela bostaden säljs och samägandeavtalet upplöses.

Kan jag sälja när jag vill?

Du kan när som helst kräva att hela samägandet upplöses. Bostaden kommer då att läggas ut till sedvanlig försäljning på marknaden, där du och OBOS delar på mäklarkostnader och försäljningsintäkter beroende på hur stor andel av bostaden ni äger. Kom ihåg att det alltid finns en risk att värdet på din ägarandel har minskat, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

Kan jag köpa tillval eller begära ändringar?

Du kan köpa tillval eller begära ändrings-och tilläggsarbeten på vanligt sätt, och betalar då för det själv. Köpeskillingen för OBOS ägarandelar påverkas inte av om du köper tillval. OBOS kommer därför inte att rekommendera att du köper tillval eller begär ändrings-och tilläggsarbeten.

Får jag hyra ut en OBOS Deläga-bostad i andra hand?

OBOS Deläga är till för dig som önskar att bo i bostaden och inte hyra ut den i andra hand. Om du har ett giltigt skäl för att hyra ut i andra hand så är detta möjligt under förutsättning att OBOS samt bostadsrättsföreningens styrelse ger sitt samtycke.

Får jag renovera bostaden?

Ja, men du måste betala det själv. Renovering påverkar inte ägarförhållandet mellan dig och OBOS, och vid en eventuell försäljning får du ingen ersättning för dina renoveringskostnader. Renoveringen påverkar inte heller köpeskillingen för OBOS andelar om du skulle vilja köpa upp dig. Om du till exempel renoverar en bostad som du äger till 60 procent, ger det dig inte rätt till en prissänkning om du vill köpa upp dig till exempelvis 70 procent.

Hur röstar vi på årsstämman?

Det är du och inte OBOS som röstar bostadsrättsföreningens årsstämma. OBOS kan däremot bara rösta om du väljer att inte utnyttja din rösträtt.

Kan jag köpa ägarandelar genom OBOS Deläga tillsammans med min partner?

Ja, ni blir då delägare av bostaden tillsammans med OBOS.

Vem betalar omkostnader vid försäljning?

Om du säger upp delägaravtalet kommer bostaden att läggas ut till sedvanlig försäljning på marknaden, där du och OBOS delar på omkostnader och försäljningsintäkter utifrån andelarna. Kom ihåg att det alltid finns en risk att värdet på din ägarandel har minskat, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

Hur påverkas bostadsrättsföreningen av den här typen av avtal?

Bostadsrättsföreningen påverkas inte alls.

Vad händer när de 10 åren har gått?

OBOS Deläga är till för att ge fler möjlighet att köpa sin egen bostad. Om du inte förvärvat samtliga andelar av bostadsrätten efter 10 år har OBOS rätt att säga upp delägaravtalet. Huruvida OBOS väljer att säga upp delägaravtalet efter tio år eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad händer om den som köper bostadsrätten inte sköter sig?

Den som köper bostadsrätten har samma skyldigheter mot bostadsrättsföreningen som en vanlig bostadsrättshavare har. Därutöver har den som samäger en bostadsrätt med OBOS vissa avtalsreglerade skyldigheter gentemot OBOS. Om dessa åtagandena mot bostadsrättsföreningen eller mot OBOS missköts kan OBOS under vissa förhållanden säga upp delägaravtalet varvid bostadsrätten säljs.