Samhällsansvar

OBOS arbetar på många olika nivåer för att skapa värde i samhället. Vi vill göra skillnad för kommande generationer och bidra till sociala och miljömässiga förbättringar!

OBOS gör framsteg inom klimat och kundnöjdhet

OBOS gör framsteg inom klimat och kundnöjdhet

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS presenterar sin hållbarhetsredovisning för 2021, omfattande bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I redovisningen presenteras bland annat en positiv trend inom klimat och kundnöjdhet.

Läs hållbarhetsrapporten här
Social hållbarhet

Social hållbarhet

Läs om hur vi på OBOS deltar i den offentliga debatten om bostadspolitik och stadsutveckling och vi stöttar myndigheterna i arbetet med att bygga fler bostäder i landet.

Läs om OBOS sociala hållbarhetsarbete

OBOS ger tillbaka

OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

OBOS bygger för framtiden