Samhällsansvar

OBOS arbetar på många olika nivåer för att skapa värde i samhället. Vi vill göra skillnad för kommande generationer och bidra till sociala och miljömässiga förbättringar!

Hög aktivitet under ett krävande år

Hög aktivitet under ett krävande år

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS presenterar sin hållbarhetsredovisning för 2022, omfattande bolaget OBOS Sverige AB. I hållbarhetsrapporten redovisas bolagets arbete under ett krävande år med stora förändringar.

Läs hållbarhetsrapporten här
Social hållbarhet

Social hållbarhet

Läs om hur vi på OBOS deltar i den offentliga debatten om bostadspolitik och stadsutveckling och vi stöttar myndigheterna i arbetet med att bygga fler bostäder i landet.

Läs om OBOS sociala hållbarhetsarbete

OBOS ger tillbaka

OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

OBOS bygger för framtiden