Samhällsansvar

OBOS arbetar på många olika nivåer för att skapa värde i samhället. Vi vill göra skillnad för kommande generationer och bidra till sociala och miljömässiga förbättringar!

Grön hållbarhet

Grön hållbarhet

Läs om hur vi på OBOS deltar i den offentliga debatten om bostadspolitik och stadsutveckling och vi stöttar myndigheterna i arbetet med att bygga fler bostäder i landet.

Läs om OBOS gröna hållbarhetsarbete

OBOS ger tillbaka

OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

OBOS bygger för framtiden