Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste funderingarna som rör OBOS Deläga.

Om OBOS Deläga

Hur fungerar OBOS Deläga?

OBOS Deläga erbjuds i utvalda bostäder i vissa projekt. Du hittar vilka bland våra bostäder till salu här. 

Du väljer själv hur stor andel av bostaden du vill köpa – 50, 60, 70, 80 eller 90 % – så köper OBOS resterande andel. Det här gör att du inte behöver ta ett lika stort lån eller ha en lika stor kontantinsats som du annars hade behövt. Hela bostaden är förstås din att bo i.  

För den andel du inte äger betalar du ett månadsbelopp (en så kallad samäganderättsavgift) till OBOS. Du kan sedan öka din ägarandel en gång per år, om det passar din ekonomi. Målet är att du ska äga hela din bostad. 

Lån och finansiering

Behöver jag kontantinsats för att köpa med OBOS Deläga?

Ja, precis som vid ett vanligt bolån är kontantinsatsen minst 15 % av beloppet (köpeskillingen) du ska köpa för – men köper du halva, behöver du bara halva kontantinsatsen.  

Enkelt räknat: Om du köper 50 % av en OBOS Deläga-bostad som kostar 2 000 000 kr totalt, behöver du bara finansiera hälften. Kontantinsatsen för ett lån på 1 000 000 kr blir då 150 000 kr.

Behöver jag lånelöfte för att köpa med OBOS Deläga?

Ja, precis som vid ett vanligt bolån behöver du lånelöfte, som är en bekräftelse på din möjlighet att ta bolån. Banken kommer även att räkna så att det att finns utrymme i din ekonomi för att betala avgifterna för OBOS ägarandel. 

Köpa och sälja

Vem kan köpa en bostad med OBOS Deläga?

För att köpa med OBOS Deläga behöver du vara medlem i OBOS och ha en finansieringslösning (till exempel ett lånelöfte från banken). OBOS Deläga erbjuds på utvalda bostäder i våra projekt i storstadsregionerna. Håll utkik efter Deläga-symbolen!  

Inte medlem? Bli det här.

 

Hur köper jag en bostad med OBOS Deläga?

Först och främst behöver du vara medlem i OBOS. Köpprocessen liknar sedan ett vanligt köp av en nyproducerad bostad. Skillnaden är att du väljer hur stor andel du vill köpa (minst 50 %) – så köper OBOS resten. Du och OBOS samäger därmed bostaden.  

I samband med att du tecknar förhands- eller upplåtelseavtal skriver du och OBOS även ett delägaravtal. För delen du inte äger betalar du en samäganderättsavgift till OBOS.  

Vad innebär ett delägaravtal?

Delägaravtalet skrivs mellan dig och OBOS när du köper en OBOS Deläga-bostad. I avtalet står det att ni tillsammans avser att köpa bostaden och hur stora respektive er ägarandelar är – och att du har rätt att bo i hela bostaden, oavsett hur stor del du köpt. Det här skrivs i samband med förhands- eller upplåtelseavtalet. 

Måste jag vara OBOS-medlem för att köpa bostad med OBOS Deläga?

Ja, och du kan enkelt bli medlem här. Som medlem har du också förtur vid säljstart, extra trygghet i köpet och tillgång till mängder av erbjudanden och rabatter.  

Vilka bostäder kan jag köpa med OBOS Deläga?

Du kan köpa med OBOS Deläga i projekt markerade med Deläga-symbolen. Vi arbetar för att kunna erbjuda OBOS Deläga på cirka 20 procent av alla nya bostäder i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö). Med OBOS Deläga vill vi ge fler möjlighet att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden där det är som svårast. 

Kan jag sälja min bostad när jag vill om jag har köpt med OBOS Deläga?

Ja, du kan sälja när som helst efter tillträde. Bostaden läggs då ut till försäljning på marknaden som vid en vanlig bostadsförsäljning. Du och OBOS delar på mäklarkostnader och intäkter eller omkostnader från försäljningen, utifrån hur mycket av bostaden ni äger var. Tänk på att värdet på din del kan ha gått både upp och ner, precis som vid en vanlig bostadsförsäljning.  

Kan jag köpa en OBOS Deläga-bostad tillsammans med min partner eller annan anhörig?

Ja. Du och den du köper med blir då båda delägare av bostaden tillsammans med OBOS.  

Kan jag avbryta mitt köp efter att jag skrivit på delägaravtalet?

Nej, delägaravtalet tecknas i samband med förhandsavalet eller upplåtelseavtalet och de är båda bindande. Samma regler gäller som vid ett ordinarie köp av våra nyproducerade bostäder, vilket bland annat innebär att du fullföljer köpet och så fort du har tillträtt din bostad kan du lägga ut den till försäljning 

Är det möjligt att köpa en bostad som inte är nyproducerad med OBOS Deläga?

Nej, vi erbjuder endast OBOS Deläga i nya bostadsrättsföreningar bildade av OBOS.  

Säljs alla nya bostäder från OBOS med OBOS Deläga?

Vi arbetar för att kunna erbjuda OBOS Deläga på cirka 20 procent av OBOS alla nyproducerade lägenheter i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö). 

Hur påverkas bostadsrättsföreningen av delägaravtalet?

Bostadsrättsföreningen måste ha stadgar som tillåter att bostäder samägs av privatpersoner och OBOS. En bostad som köps med OBOS Deläga är som om två personer köper bostaden tillsammans. 

Vem betalar omkostnader vid försäljning?

Du och OBOS delar på intäkter eller omkostnader från försäljningen, utifrån hur mycket av bostaden ni äger var. Tänk på att värdet på din del kan ha gått både upp ner, precis som vid en vanlig bostadsförsäljning. 

Öka ägarandel

Kan jag köpa en större andel innan tillträde?

Absolut, när du skriver på upplåtelseavtalet har du möjlighet att köpa en större del av bostaden än vad du först angav i förhandsavtalet. Du kan öka din andel i jämna tiotal. Meddela oss i god tid innan upplåtelseavtalet ska undertecknas. Insats och upplåtelseavgift ändras då utifrån den nya ägarandelen. En administrativ avgift tillkommer. 

Kan jag köpa en större andel efter tillträde?

Självklart! En gång om året har du möjlighet att öka dina ägarandelar, med 10 % åt gången. Du har ingen skyldighet att göra det, utan väljer själv om det passar din ekonomi. Genom att stegvis köpa fler andelar kommer du närmare målet: att äga hela bostaden själv.  

Priset på andelen anpassas efter bostadsmarknadens utveckling i området, baserat på Svensk Mäklarstatistik, men blir minst det du betalade per andel när du köpte bostaden. Det tillkommer en administrativ avgift på 15 % av det aktuella årets prisbasbelopp.   

Hur många andelar kan jag köpa?

Du kan köpa från 50, 60, 70, 80 eller 90 % av bostaden. En gång om året kan du köpa upp dig, med minst 10 % åt gången. Om ni är flera samägare utöver OBOS, har var och en av er möjlighet att köpa minst 10 % varje år. 

Vad kostar det att öka min andel?

Priset på andelen anpassas efter bostadsmarknadens utveckling i området, baserat på Svensk Mäklarstatistik men blir minst det du betalade per andel när du köpte bostaden. Det tillkommer en administrativ avgift på 15 % av det aktuella årets prisbasbelopp.  

Vad händer om jag ökar min ägarandel till 100%?

När du har ökat din ägarandel till 100 % blir du ensam bostadsrättshavare till bostaden – en betydelsefull milstolpe. Delägaravtalet kommer då att upphöra och du betalar inte längre någon samäganderättsavgift till OBOS. Att äga hela bostaden är alltid det mest lönsamma, och med OBOS Deläga blir resan dit kortare.  

Hyra/månadsbelopp/samäganderättsavgift

Vad betyder samäganderättsavgift?

Samäganderättsavgift är det belopp du betalar till OBOS varje månad för delen OBOS ger, men du har tillgång till.  

Avgiften består av kostnaden kopplad till vår ägarandel, samt din del av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen.  

Kostnaden kopplad till vår ägarandel beräknas utifrån en likvärdig nyproduktionshyra och justeras en gång per år. Köper du en större andel av bostaden, minskar avgiften eftersom din ägarandel ökar.  

Hur beräknas månadsbeloppet/samäganderättsavgiften?

Beloppet beräknas utifrån nybyggnadshyra för en likvärdig hyresrätt, samt din andel av avgiften till bostadsrättsföreningen. Till exempel, om bostadsrättsföreningens avgift är 5 000 kr i månaden, och hyran för en liknande hyresrätt är 12 000 kr i månaden, så beräknas beloppet om du äger 50 % av bostaden så här:  

Hälften av bostadsrättsföreningens avgift (2 500 kr) plus hälften av den likvärdiga hyran (6 000 kr). Samäganderättsavgiften blir då 8 500 kr.Vem betalar månadsavgiften till bostadsrättsföreningen?

Du och OBOS ansvarar båda för att hela avgiften blir betald. OBOS är betalningsmottagare för avgiften till bostadsrättsföreningen, och skickar sen en faktura till dig för din andel. 

Övriga villkor

Vem röstar på årsstämman?

Du är den som röstar bostadsrättsföreningens årsstämma, inte OBOS. Men om du inte använder din rösträtt har OBOS möjlighet att rösta i stället. 

Kan OBOS kräva att avtalet mellan oss upplöses?

De första tio åren avstår OBOS från rätten att avsluta samägandet. Du kan alltså vara säker på att samägandet inte kommer att avslutas oväntat under denna period. Efter tio år, om OBOS fortfarande äger en del av bostaden, har OBOS rätt (men är inte skyldiga) att säga upp delägaravtalet. Då kommer bostaden säljas och avtalet upphöra. OBOS Deläga är till för att ge dig möjlighet att köpa din egen bostad, i den takt din ekonomi tillåter.  

Vad händer när de tio åren har gått?

Om du inte har köpt alla andelar i bostadsrätten inom tio år, har OBOS rätt (men är inte skyldiga) att avsluta delägaravtalet. Tanken med OBOS Deläga är att du ska kunna köpa bostaden i den takt som din ekonomi tillåter. 

Får jag hyra ut en OBOS Deläga-bostad i andra hand?

Om du har ett giltigt skäl kan det gå bra. Men först måste OBOS och bostadsrättsföreningens styrelse godkänna uthyrningen. OBOS Deläga är främst avsett för dig som ingått i avtalet med OBOS. 

Vad händer om den som köper bostadsrätten inte sköter sig?

När du köper en bostadsrätt med OBOS Deläga, har du samma ansvar och skyldigheter mot bostadsrättsföreningen som vilken annan bostadsrättshavare som helst. Utöver detta har du som samäger bostaden med OBOS vissa specifika skyldigheter som står i ert avtal. Om du inte uppfyller dina åtaganden, antingen gentemot bostadsrättsföreningen eller mot OBOS, kan OBOS under vissa omständigheter välja att avsluta delägaravtalet. Det är viktigt att du följer både bostadsrättsföreningens regler och de villkor som finns i ditt avtal med OBOS.

Ordlista

Delägaravtal

Delägaravtalet skrivs mellan dig och OBOS när du köper en OBOS Deläga-bostad. I avtalet står det att ni tillsammans ska köpa bostaden och hur stora era ägarandelar är – och att du har rätt att bo hela bostaden, oavsett hur stor del du köpt. Det här skrivs i samband med förhands- eller upplåtelseavtalet.

Förhandsavtal

Förhandsavtalet är som ordet antyder, ett avtal som skrivs på förhand mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning 

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtalet skrivs mellan dig som första ägare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen. När du skriver på det blir du formellt medlem i bostadsrättsföreningen.  

Samäganderättsavgift

Samäganderättsavgiften är det belopp du betalar till OBOS för delen av bostaden vi äger. Vi fakturerar beloppet varje månad tillsammans med din del av månadsavgiften till föreningen.  

Köpeskilling

Det totala priset du betalar för bostaden kallas köpeskilling och är alltså summan av insatsen och eventuell upplåtelseavgift.  

Upplåtelseavgift

Upplåtelseavgift är en del av köpeskillingen, som betalas när du skriver på upplåtelseavtalet och blir medlem i bostadsrättsföreningen. Den representerar kostnaden för rätten att använda bostadsrätten. Storleken på den eventuella upplåtelseavgiften står i förhands- och upplåtelseavtalet. 

Tillträde

Tillträde är den dag då du har betalat hela köpeskillingen och får nycklarna till din nya bostad.   

KPI

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått på prisnivåns förändring över tid och används för att justera vissa kostnader i samband med ditt bostadsköp. 

Kontakta oss

Hittade du inte det du undrade över?

Hittade du inte det du undrade över? 

Vi hjälper dig gärna! 

Har du frågor som rör OBOS Deläga och som du saknar svar på? 
Kontakta: info@obos.se 

Bor du i en OBOS Deläga-lägenhet och har frågor som rör ditt delägarskap? 
Kontakta: delaga@obos.se