Om OBOS

OBOS verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus. Koncernen har omkring 2 500 anställda, varav knappt 1 000 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

Ett grönt OBOS

Ett grönt OBOS

Genom innovation skapas nya positiva synergieffekter på samhällsnivå. OBOS deltar aktivt i den offentliga debatten om bostadspolitik och stadsutveckling och är särskilt engagerad i myndigheternas möjliggörande för att det ska byggas tillräckligt med bostäder i landet.

Det gröna OBOS
Innovation - Vi älskar ideér!

Innovation - Vi älskar ideér!

Att bygga bostäder och andra fastigheter samt att bo och verka i dessa tär på jordens resurser. Men genom innovation kan vi människor vara med och påverka hur stor inverkan på miljön ska vara.

OBOS Innovation
Vår historia

Vår historia

OBOS har funnits i både Sverige och Norge i över 90 år och vi är stolta över vår historia och vårt arbete.

OBOS historia