Organisation

OBOS i Sverige ägs av OBOS BBL i Norge, som är Norges största bostadsorganisation och som i sin tur ägs av ca 500.000 medlemmar. I Sverige organiseras OBOS verksamhet inom bostadsutveckling i tre olika bolag; OBOS Kärnhem, OBOS Nya Hem och OBOS Sverige.

Ledning OBOS i Sverige

Koncernledning

 • Daniel K. Siraj, Konsernsjef (CEO)
 • Ingunn Andersen Randa, Konserndirektør boligutvikling storby
 • Marianne Gjertsen Ebbesen, Konserndirektør boligutvikling trehus
 • Morten Aagenæs, Konserndirektør forvaltning og rådgivning
 • Nils M. Bøhler, Konserndirektør næringseiendom
 • Cathrine Wolf Lund, Konserndirektør IT og digital
 • Kathinka Koch Sommerseth, Konserndirektør marked, kommunikasjon og samfunnsansvar
 • Anne Elisabet Thurmann-Nielsen, Konserndirektør organisasjon og medlem
 • Trond Stabekk, Konserndirektør økonomi og finans (CFO)

Styrelse OBOS Kärnhem

 • Marianne Gjertsen Ebbesen Styrelseordförande
 • Daniel Körberg Siraj, Styrelseledamot
 • Trond Stabekk, Styrelseledamot
 • Arne Baumann, Styrelseledamot
 • Joakim Henriksson, Styrelseledamot
 • Malin Svensson, Styrelseledamot
 • Sofia Ljungdahl, Styrelseledamot

Styrelse OBOS Nya Hem

 • Arne Baumann Styrelseordförande
 • Daniel Körberg Siraj, Styrelseledamot
 • Trond Stabekk, Styrelseledamot
 • Marianne Gjertsen Ebbesen, Styrelseledamot
 • Joakim Henriksson, Styrelseledamot
 • Malin Svensson, Styrelseledamot
 • Sofia Ljungdahl, Styrelseledamot

Styrelse OBOS Sverige

 • Marianne Gjertsen Ebbesen Styrelseordförande
 • Daniel Körberg Siraj, Styrelseledamot
 • Trond Stabekk, Styrelseledamot
 • Arne Baumann, Styrelseledamot
 • Joakim Henriksson, Styrelseledamot
 • Malin Svensson, Styrelseledamot
 • Sofia Ljungdahl, Styrelseledamot
 • Lisa Lind, Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant GS
 • Tina Jonasson, Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant Unionen

Ledningsgrupp OBOS Kärnhem

 • Malin Svensson, VD
 • Peder Edman, Vice VD och Chef för teknik, projekt och miljö
 • Viktor Pilemyr, Ekonomichef
 • Eva-Lena Nordek, Projektutvecklingschef
 • Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef
 • Peter Stråhlin, Projektchef
 • Emil Kroll, Försäljningschef

Ledningsgrupp OBOS Nya Hem

 • Sofia Ljungdahl, VD
 • Per Andrén, Projektchef
 • Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef
 • Anna Grinneby, Projektutvecklingschef
 • Gunilla Slättås, Försäljningschef
 • Samuel Spetz, Ekonomichef
 • Jens Rooth, Operativ Chef JV
 • Anna-Lena Beckman, HR-chef

Ledningsgrupp OBOS Sverige

 • Joakim Henriksson, VD
 • Ulrika Sundblad, Marknads- och Kommunikationsdirektör
 • Stefan Carlsson, Finanschef
 • David Carlsson, Operativ chef OBOS Projektutveckling
 • Jimmy Bäckstrand, Operativ chef Styckehus
 • Åsa Olausson, HR-chef
 • Peter Stenfelt, Operativ chef Teknik och Produktion
 • Anna Svensson, Affärsutvecklingschef

Ledning Affärsstöd

HR

Anna-Lena Beckman

HR-chef

anna-lena.beckman@obos.se

010-434 18 50 

IT

Elin Schoede

IT-direktör

elin.schoede@obos.se

010-434 18 32

Marknad, Kommunikation och Samhällsansvar

Ulrika Sundblad

Marknads- och kommunikationsdirektör

ulrika.sundblad@obos.se

010-434 19 71

Medlem

Anna Clara Dettner

Head of Loyalty

anna-clara.dettner@obos.se

010-434 19 06

OBOS Deläga

Catarina Carlén

Affärsansvarig OBOS Deläga

catarina.carlen@obos.no

010-434 18 60

Illustration av en tjej på medlemsservice som pratar i telefon

Är det något du undrar över?

Vi svarar gärna på dina frågor!