Uppfyll din bostadsdröm med hjälp av bolån från SBAB

OBOS samarbetar exklusivt med SBAB för att kunna erbjuda bostadsköp med OBOS Deläga. Mats Linell, gruppchef på SBAB, berättar om vad han ser för fördelar med initiativet och hur det går till när du ansöker om ett bolån hos SBAB.

SBAB är en statligt ägd bank som erbjuder bolån, privatlån och sparkonto. När OBOS inledde samarbetet med banken möttes bolagen genast i en gemensam önskan om att kunna göra bostadsköpet möjligt för fler.

– Tanken med OBOS Deläga är att sänka trösklarna till det egenägda boendet. SBAB är, precis som OBOS, en aktör med ett stort samhällsengagemang, så vi kände direkt att det här var ett initiativ som vi ville vara en del av, säger Mats Linell, gruppchef på SBAB.

Så funkar OBOS Deläga

Att köpa en bostad med OBOS Deläga skiljer sig inte särskilt mycket från en vanlig bostadsaffär. Du behöver förmodligen ta ett bolån och därmed betala räntor och amortering till banken, samt betala månadsavgift till bostadsrättsföreningen. För att bli erbjuden ett bolån måste du kunna bära de samlade kostnaderna i SBAB:s kreditbedömning, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

– Skillnaden med OBOS Deläga är att du behöver en mindre kontantinsats och kan ta ett mindre lån än när du köper 100% av bostaden. Detta beror på att du själv väljer hur stor andel av bostaden du vill köpa in dig på – 50, 60, 70, 80 eller 90%. Du halverar exempelvis din kontantinsats om du köper 50%. För användandet av den del av bostaden du ännu inte äger betalar du sedan en månatlig samägaravgift till OBOS.

Flera fördelar med OBOS Deläga

Mats ser väldigt positivt på OBOS Deläga och de möjligheter som boköpsmodellen skapar på dagens tuffa bostadsmarknad, inte minst för förstagångsköpare.

– Du kanske har ett bra jobb och en bra inkomst, men inte har hunnit spara ihop till en stor kontantinsats. Då blir alternativet att hyra en bostad istället, vilket många gånger är dyrt och osäkert – särskilt i storstadsregionerna där det hyrs ut i både andra och tredje hand. OBOS Deläga gör det enklare att ta första steget in på bostadsmarknaden med möjligheten att sedan successivt öka din ägarandel. Att äga ditt eget boende ger dig en trygghet, en långsiktighet och ett tydligt sparmål.

Inte bara ett alternativ för unga vuxna

Men det är inte enbart chansen att ta det första steget in på bostadsmarknaden som är en av de stora fördelarna med OBOS Deläga, enligt Mats.

– När man pratar om samägande handlar det oftast om barn som får ekonomisk hjälp av sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån. Det jag gillar med OBOS Deläga är att initiativet riktar sig till människor i alla åldrar som av en eller annan anledning behöver hjälp med att finansiera ett bostadsköp – till exempel efter en separation eller annan förändring av livssituationen.

Att ansöka om bolån

När du ansöker om bolån hos SBAB börjar du med att göra en ansökan på sbab.se. Du hittar all finansiell information du behöver på den specifika bostadens sida på obos.se. Fyll i värdet på den andel av bostaden du vill köpa under rubriken Tänkt bostadspris. Sedan lägger du ihop månadsavgiften och samägaravgiften och fyller i den totala summan under Månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Fyll i resten av formuläret som vanligt.

– Efter att du har skickat in din ansökan behöver du ringa till oss på SBAB på 0771-45 30 40 så hjälper vi dig vidare och gör en helt vanlig kreditprövning, säger Mats.

Så fungerar amorteringen

Genom att amortera på ditt bolån kan du sänka dina räntekostnader över tid. Det gör det även lättare för dig att köpa upp större delar av lägenheten i framtiden.

– Syftet med OBOS Deläga är att du på sikt ska äga hela bostaden själv. När du amorterar skapar du ett utrymme i din ekonomi för att kunna köpa större delar av bostaden längre fram i tiden. Det går självklart att bospara på andra sätt, men vi tycker att det blir tydligt och bra att knyta sparandet till själva bostaden.

Med kompetensen som krävs

Teamet på SBAB som arbetar med OBOS Deläga sitter på bankens kontor i Karlstad och består av drygt 10 personer. De har alla lång erfarenhet av att arbeta med nyproduktionsärenden och bostadsrättsföreningar.

– Vårt team blev särskilt utvalt för att hantera ärenden gällande OBOS Deläga eftersom vi tillsammans besitter den kompetens som krävs. En av våra främsta fördelar är att vi har alla våra medarbetare på ett och samma ställe. Det gör att vi kan vara snabba på bollen och ständigt effektivisera vårt arbete. Det här är ett nytt och spännande område för oss som bank och vi lär oss nya saker hela tiden, samtidigt som vi får vara med och ge fler chansen att äga sitt eget boende. Det känns väldigt bra, avslutar Mats.