Hoppa till innehåll

Nyheter

OBOS startar fond för barn och ungas fritid

Nu står det klart att bostadsutvecklaren och medlemsorganisationen OBOS lanserar en ny fond – OBOS Jubel. Fonden kommer under 2022 att dela ut en miljon kronor till idrotts- och kulturföreningar, samt andra initiativ som bidrar till en bra fritid för barn och unga i bostadsområden.

Fler slutar spela innebandy i ung ålder – nu lanseras nationellt koncept för rörelseglädje i skolor

Redan vid 10 års ålder slutar många innebandyspelare med innebandy och idrott. Pandemin accelererade utvecklingen och innebandy var en av de sporter som drabbades hårdast. Därför lanserar nu Svensk Innebandy tillsammans med OBOS ”Framtidens innebandy”, med syftet att bygga broar mellan skolor och göra det lättare för skolelever att hitta till en förening och på den vägen få fler barn i rörelse.

OBOS ny huvudpartner till Handbollsligan

OBOS – en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare, går nu in som sponsor till elithandbollen. Idag onsdag, samma dag som säsongen drar i gång för dameliten, offentliggör OBOS att man går in som huvudpartner till Handbollsligan, Sveriges högsta elitserie inom handboll för herrar. OBOS går också in som central ligapartner till SHE, Sveriges högsta elitserie inom handboll för damer.

Träffa OBOS under Frihamnsdagarna 25-27 augusti

OBOS finns på plats under Frihamnsdagarna i Göteborg 25-27 augusti. Vi arrangerar bland annat ett seminarium med temat ”Hur kan fler få äga sitt boende?”. Tillsammans med politiker och branschfolk diskuterar vi olika möjligheter att göra vägen till drömbostaden kortare.

Stort intresse för trädgårdsstaden hos ledande politiker och samhällsplanerare i kommunerna

Bland Sveriges kommuner finns det en utbredd uppskattning för trädgårdsstäder som koncept. Med blandade upplåtelseformer, sociala ytor och livet mellan husen kan trädgårdsstaden skapa vinster för både individer och samhället genom att möta frågor som rör trygghet, trivsel, inkludering, integration men även klimatfrågor och biologisk mångfald. Men i vägen står bland annat ekonomin och värdet på kommunens egen mark som kan leda till högre förtätning. Det framgår av en kvalitativ undersökning med djupintervjuer som OBOS låtit göra för att ta tempen på hur ledande politiker och tjänstemän i kommunerna ser på trädgårdsstaden.

Upplev OBOS under H22 – så aktiverar vi oss under mässan

På H22 i Helsingborg den 30 maj – 3 juli kommer OBOS att ha aktivering inom två olika huvudspår; OBOS Trädgårdsstad – Hem för fler på People’s Walk och Fotboll för alla på Olympia. Vi står också värd för tre branschinriktade seminarier på Elite Hotel Marina Plaza.

OBOS gör framsteg inom klimat och kundnöjdhet

Bostadsutvecklaren och medlemsorganisationen OBOS publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2021, omfattande bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I redovisningen presenteras bland annat en positiv trend gällande samtliga intensitetstal för fabrikerna i Vrigstad och Myresjö.

OBOS: Startlånet löser en del men höga trösklar kvarstår för förstagångsköpare

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS välkomnar förslaget om startlån i betänkandet för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (SOU 2022:13) som idag presenterades av utredaren Eva Nordström. OBOS konstaterar samtidigt att amorteringskrav och skuldkvotstak fortsatt sätter hinder i vägen för många förstagångsköpare, och att startlånets föreslagna tak på 250 000 kronor begränsar vilka bostäder som kan efterfrågas med startlån, särskilt centralt i storstäder.

OBOS Lärarindex: Allt färre bostäder i storstäder tillgängliga för samhällsbärande yrkesgrupper

OBOS introducerar idag sitt lärarindex för att belysa hur stor del av bostadsmarknaden som är tillgänglig för en av Sveriges stora och viktiga samhällsbärande yrkesgrupper - grundskollärare. Trots att lärare har haft en relativt god löneutveckling de senaste åren visar OBOS Lärarindex att endast 15 procent av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september-oktober 2021 kunde köpas av en lärare utan barn och som har en genomsnittslön. Motsvarande andel för Storgöteborg var 17 procent och 28 procent i Stor-Malmö.

Fler artiklar

OBOS och Svenska Fotbollförbundet inleder nytt samarbete

OBOS SE - Aktuellt / onsdag 15 december

OBOS ny huvudpartner till Svensk Innebandy

OBOS SE - Aktuellt / fredag 19 november

OBOS tar Superettan till nästa nivå

OBOS SE - Aktuellt / tisdag 16 juni

Trots coronakrisen - OBOS står fast vid sponsoravtal

OBOS SE - Aktuellt / måndag 6 april

Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar

OBOS SE - Aktuellt / fredag 13 mars

Byggmarknads-kommissionen lanserad

OBOS SE - Aktuellt / fredag 7 februari

Byggbranschen rekryterar allt fler kvinnor

OBOS SE - Aktuellt / måndag 8 april