Hoppa till innehåll

OBOS Sverige minskar sitt klimatavtryck under 2020 – Hållbarhetschefen: ”Ett ökat fokus som har gett resultat”

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2020, omfattande OBOS Sverige. I redovisningen presenteras en minskning av växthusgasutsläpp med närmare 12 procent.

Publicerad:
måndag 19 april 2021
 • Från 2019 till 2020 minskade växthusgasutsläpp med cirka 12 procent per tillverkad enhet.
 • Under 2020 uppfördes 100 procent av OBOS Sveriges bostadsprojekt med trästomme – satsar framåt på byggandet av hela trädgårdsstäder industriellt i trä.
 • Från 2019 till 2020 har bolaget ökat andelen kvinnor både på medarbetar-, chefs- och ledningsnivå.
 • Fortsatt utrullning av Svanencertifierade bostäder.
 • Branschens nöjdaste kunder i varumärket SmålandsVillan enligt Prognoscentrets branschmätning i kundnöjdhet för 2020.

Under 2020 har OBOS Sverige haft ökat fokus på de växthusgasutsläpp som sker kopplat till produktionsanläggningarna samt till huvudkontoret i Myresjö, där störst andel av bolagets medarbetare är stationerade. Rapporteringen sker enligt Greenhouse Gas Protocol och omfattar parametrar från Scope 1 och 2 (se förtydligande i fotnot). Mellan 2019 och 2020 har OBOS Sverige minskat växthusgasutsläppen med cirka 12 procent per tillverkad enhet. Energianvändningen per tillverkad enhet minskade med cirka 7 procent under samma period.

- Byggbranschen står för cirka 20 procent av vår klimatpåverkan, och av den anledningen är det självklart att vi behöver ha ett högt fokus på dessa frågor i vår strävan mot klimatneutralitet, säger Ulrika Liiv, hållbarhets- och kommunikationschef. Vi har därför tillsatt dedikerade resurser i vår verksamhet under 2020 och implementerat ett nytt verktyg för att mäta och följa upp hållbarhetsdata.

Förutom ett flertal åtgärder i organisationen under 2020 för att minska bolagets klimatavtryck menar Ulrika Liiv också på att det industriella byggandet i trä är en viktig nyckel för att bidra till ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande. OBOS Sverige bygger industriellt i trä i sina två produktionsenheter i Vrigstad och Myresjö och under 2020 uppfördes 100 procent av OBOS Sveriges bostadsprojekt med trästomme.

- Inom OBOS Sverige bygger vi primärt i trä, både genom SmålandsVillan och Myresjöhus när vi tillverkar villor, samt genom varumärket OBOS när vi bygger radhus, kedjehus, parhus, flervåningshus eller friliggande hus i större projekt, säger Ulrika. Trä är en inhemsk, förnybar råvara som förbrukar mindre energi än andra material samtidigt som det bidrar till lägre utsläpp av koldioxid.

Livet mellan husen, det vill säga faktorer som möjliggör för god trivsel och trygghet i bostadsområdet, tas i beaktning i varje projekt som OBOS Sverige utvecklar. Det kan handla om till exempel belysning, lekplatser, grönska och val av växter. Men det kan också handla om själva utformningen av projektet, med blandade boende- och upplåtelseformer, samhällsfastigheter och närhet till service, vilket ryms inom det som ofta kallas Trädgårdsstaden.

- På OBOS Sverige satsar vi framåt på byggandet av hela trädgårdsstäder industriellt i trä eftersom det är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Sunda bostäder, både vad gäller energieffektivitet och materialval är en självklarhet för oss, och vi innehar en grundlicens för att Svanenmärka våra produkter. Svanen är en viktig kvalitetsstämpel som vi kommer att fortsätta implementera allt mer både i vår styckehus- och projektutvecklingsverksamhet, säger Joakim Henriksson, VD på OBOS Sverige.

Förutom klimatfrågorna bedriver OBOS Sverige ett aktivt och mätbart hållbarhetsarbete för sina egna medarbetare. Ett aktivt arbete görs till exempel för att öka andelen kvinnor inom alla områden i koncernen och från 2019 till 2020 har bolaget ökat andelen kvinnor både på medarbetar-, chefs- och ledningsnivå.

Nöjda kunder är också en viktig del av OBOS Sveriges hållbarhetsarbete. Under 2020 har NKI (Nöjd Kund-Index) i varumärket SmålandsVillan höjts, vilket medförde en delad förstaplats i Prognoscentrets branschmätning i kundnöjdhet för 2020.

Under 2020 lanserade OBOS sitt medlemsprogram i Sverige, som ger medlemmar förtur på bostäder och andra förmåner. Man påbörjade även introduktionen av boköpmodeller på den svenska bostadsmarknaden, ett initiativ som ger fler människor tillgång till ett eget ägt boende, och som ska implementeras på 20 procent av OBOS bostadsutbud. Boköpmodellen OBOS Deläga innebär att man köper minst hälften av bostaden och hyr resterande del av OBOS. Man kan sedan inom en tidsperiod på upp till 10 år själv välja att öka andelen stegvis eller köpa ut OBOS andel helt, efter egen finansiell förmåga.

Så här har OBOS Sverige arbetat under 2020 för att minska sitt klimatavtryck framåt:

 • Betydligt färre tjänsteresor som en effekt av restriktioner kopplat till coronapandemin och ökad användning av digitala verktyg
 • Uppgraderat utrustning i produktionen i Vrigstad och Myresjö till mer energieffektiva lösningar
 • Förnyat elavtalet till att även inkludera byggplatser, vilket innebär att de framgent kommer att bruka fossilfri el
 • Ökad användning av biodiesel istället för diesel i tjänstebilar
 • Produktionsanläggningarna i Vrigstad och Myresjö använder spillvirke som flisas till bränsle som uppvärmningskälla
 • Dieseltruckar byts ut mot mer energieffektiva truckar och eldrivna truckar
 • Trä används som stomme i bostäderna, vilket är det enda förnybara byggmaterialet som binder koldioxid under hela sin livstid

Utvalda siffror från OBOS Sveriges hållbarhetsrapport:

Andel avfall som återvinns
2019: 20,0 % 2020: 25,0 %

Elanvändning per tillverkad enhet
2019: 5,6 MWh 2020: 5,1 MWh

Energianvändning per tillverkad enhet
2019: 10,7 MWh 2020: 10,0 MWh

Växthusgasutsläpp per tillverkad enhet
2019: 0,77 ton CO₂e 2020: 0,68 ton CO₂e

Andel kvinnor i bolaget
2019: 25,0 % 2020: 26,1 %

Andel kvinnliga tjänstemän
2019: 37,7 % 2020: 40,6 %

Andel kvinnliga chefer
2019: 24,6 % 2020: 25,4 %

Andel kvinnor i ledning
2019: 22,0 % 2020: 25,0 %

Andel kvinnor i styrelse
2019: 25,0 % 2020: 50,0 %

För mer information, kontakta:

Ulrika Liiv, Hållbarhets- och kommunikationschef OBOS i Sverige
E-post: ulrika.liiv@obos.se
Tel: 010-434 17 82               

Relaterade

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.