Hoppa till innehåll

OBOS Lärarindex: Allt färre bostäder i storstäder tillgängliga för samhällsbärande yrkesgrupper

15 procent av bostadsrätterna som såldes i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 250 kronor i månadslön jämfört med 28 procent i Stor-Malmö. OBOS introducerar idag sitt lärarindex för att belysa hur stor del av bostadsmarknaden som är tillgänglig för en av Sveriges stora och viktiga samhällsbärande yrkesgrupper - grundskollärare. Trots att lärare har haft en relativt god löneutveckling de senaste åren visar OBOS Lärarindex att endast 15 procent av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september-oktober 2021 kunde köpas av en lärare utan barn och som har en genomsnittslön. Motsvarande andel för Storgöteborg var 17 procent och 28 procent i Stor-Malmö.

Publicerad:
fredag 17 december 2021

Grundskollärare är en av Sverige största yrkesgrupper. Det betraktas av många som ett av de viktigaste uppdragen i samhället och kräver minst fyra års universitetsutbildning. Enligt Skolverkets senaste prognos uppgår rekryteringsbehovet fram till 2035 till 66 000 lärare i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län. Prisuppgångarna över tid i kombination med införda kreditrestriktioner och krav på amortering har fått stora konsekvenser för samhällsbärande yrkesgrupper och deras möjligheter att arbeta och leva, framför allt i Sveriges storstadsregioner.

- Lärarindex illustrerar hur dysfunktionell bostadsmarknaden är och hur den påverkar stora yrkesgrupper som lärare och deras möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Trösklarna till det egna boendet har blivit så höga att de får oacceptabla effekter och här krävs både åtgärder från politiken och handling från oss bostadsutvecklare. Det handlar till exempel om att fler bostadsutvecklare borde erbjuda alternativa köpmodeller för de som stängs utanför, och politiska åtgärder som sänker de ekonomiska trösklarna på riktigt. Då kan näringsliv och politik tillsammans skapa en mer fungerande bostadsmarknad, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

Trots att lärare under senare år haft en relativt god löneutveckling, med en genomsnittslön på omkring 37 250 kronor i månaden[1] visar lärarindex att endast 15 procent av samtliga bostadsrätter som såldes i september – oktober i Storstockholm kunde köpas av en lärare utan barn och med genomsnittslön. Motsvarande andel för Storgöteborg och Stor-Malmö var 17, respektive 28 procent. Lärarens maximala köpförmåga blir i exemplet 2 520 000 kronor med 15 procent i kontantinsats, vilket motsvarar 378 000 kronor. I beräkningen har inte kontantinsatsen satts som en begränsande faktor (se ”Så har vi räknat”).

För en ensamstående lärare med ett barn innebär trösklarna på bostadsmarknaden att endast 7 procent av bostadsrätterna i Storstockholm och Storgöteborg är tillgängliga, jämfört med 20 procent i Stor-Malmö. Lärarens maximala köpförmåga blir i exemplet 1 970 000 kronor med en kontantinsats på 295 500 kronor.

- Lärarindex visar att konsekvenserna för människor som exempelvis lärare, som valt att investera i en lång akademisk utbildning för att axla ett av de viktigaste samhällsuppdragen – att utbilda barn och ungdomar – idag stängs ute från bostäder som för bara en generation sedan ansågs vara självklara. Vi som medlemsägda bostadsutvecklare har svårt att acceptera denna situation. Vi har stora förhoppningar på politiska beslut om exempelvis statliga startlån, men vi i branschen behöver också agera, fortsätter Sofia Ljungdahl.

OBOS har länge påtalat trösklarna på bostadsmarknaden som nu också stänger ute människor med relativt goda löner från det ägda boendet. I en nyligen publicerad rapport från Stockholms Handelskammare belyses liknande problematik. Eftersom OBOS är medlemsägda och därmed har ett samhällsansvar har företaget introducerat nya modeller i syfte att öppna upp bostadsmarknaden för fler. Med OBOS Deläga köper man exempelvis halva bostaden och deläger den andra halvan med OBOS. Därmed ökar köpkraften med över 55 procent till omkring 4 miljoner kronor i exemplen med läraren utan barn som redovisas i tabellen nedan. Om modeller som OBOS Deläga fanns för alla bostäder hade en väsentligt högre andel av marknaden varit tillgänglig, samtidigt som man håller sig inom bankernas KALP-kalkyler. Avsikten med boköpmodellen är att man över tid tar över ägandet helt.

- Vi vill ta ansvar och bidra med lösningar och har därför introducerat en modell för delägande där exempelvis den lärare utan barn blir sambo med OBOS och endast köper halva lägenheten under en övergångsperiod. Då ökar lärarens köpkraft markant och läraren kan efterfråga en bostad för omkring 4 miljoner istället för 2,5, fortsätter Sofia Ljungdahl.

Så har vi räknat:

Beräkningarna av maximal lånekapacitet baseras på hushållets intäkter och kostnader. Kalkylen bygger på schablonkostnader från SBAB samt en rad antaganden. Räntan är satt till 1,74 procent och avbetalningstiden är 30 år. I kalkylen har vi räknat med grundskollärarens genomsnittliga bruttolön på 37 250 kronor som baseras på genomsnittslönen för 2020 på 36 200 kronor med en lönetillväxt på 2,9 procent (baserat på Konjunkturinstitutets prognos för lönetillväxt totalt, per september 2021). Två exempel redovisas, dels en grundskollärare i ett singelhushåll utan barn, dels grundskollärare som är ensamstående med ett barn. Båda exemplen är beräknade utan bil. Levnadskostnaderna för läraren utan barn och läraren med ett barn beräknas till 9 700 kronor, respektive 13 400 kronor, enligt schablon från SBAB och med en buffert på schablonen på 10 procent. Månadsavgiften är begränsad till 3 500 kronor och därtill adderas en driftkostnad på 400 kronor för exempelvis el. I kalkylen räknar vi med en månatlig avgift för studielån på 600 kronor. Kalkylen är uppbyggd likt bankernas KALP-kalkyler och kontantinsatsen är inte en begränsande faktor. Underlaget avgränsas till bostadsrätter och är hämtat från Booli Pro och Svensk Mäklarstatistik.

Tabeller med räkneexempel

Lärare utan barn:

 

Ensamstående lärare med ett barn:

 

[1]Enligt SCB var medellönen 2020 för grundskollärare (år 1-9) 36 200 kronor, uppräknad med 2,9 procent baserat på Konjunkturinstitutets prognos för lönetillväxt totalt, per september 2021.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem
073-976 28 42
sofia.ljungdahl@obos.se

Relaterade

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.