Hoppa till innehåll
En ung tjej står med en färgburk och målar på en OBOS-fabrik

Fler kvinnor än män söker till byggutbildningar

På måndag öppnar ansökningen till högskolan. Då väntas fler kvinnor än män söka till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik.

Publicerad:
fredag 13 mars 2020

På måndag öppnar ansökningen till högskolan. Då väntas fler kvinnor än män för fjärde året i rad söka till utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik, visar siffror från Universitetskanslersämbetet som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

Det är glädjande att fler kvinnor ser att det finns attraktiva yrken inom exempelvis bostadsutveckling. Jämställdheten är en av de absolut viktigaste utmaningarna för byggbranschen och jag hoppas att den positiva utvecklingen på högskolan snart ger avtryck även på arbetsplatserna, säger Joakim Henriksson, vd på Obos Sverige.

Ansökningsperioden till höstterminen för högskolorna startar den 16 mars och är öppen en månad, till den 15 april. Av fjolårets förstahandssökande till höstterminen för utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik, var 54 procent kvinnor. Kvinnliga sökande har varit i majoritet de senaste tre åren och har nära fördubblats under en tioårsperiod.

Även bland yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad är den mansdominerade trenden på väg att vända. Förra året var mer än var tredje sökande till dessa utbildningar en kvinna, och mellan åren 2018 och 2019 ökade antalet kvinnor som sökt en yrkesutbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik med 45 procent.

Jämställda arbetsplatser är en viktig lönsamhetsfråga. Därför behöver alla vi som jobbar i mansdominerade branscher fundera över hur vi kan öka jämställdheten och göra våra yrken ännu mer attraktiva för kvinnor, säger Joakim Henriksson.

Samtidigt är byggbranschen fortsatt kraftigt mansdominerad – bara var sjätte anställd, 16 procent, inom byggverksamhet och fastighetsverksamhet är en kvinna, visar nya siffror från SCB:s Yrkesregistret. Regeringens målsättning är att 25 procent av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

Bland Obos anställda totalt är 25,0 procent kvinnor. I företagets produktionsanläggningar är 11,7 procent kvinnor och av tjänstemännen är 37,7 procent kvinnor vid utgången av 2019. Obos mål är att öka andelen kvinnor till 50 procent bland tjänstemännen till år 2024. Vid samma tidpunkt ska 40 procent av cheferna vara kvinnor.


För mer information, kontakta:

Ulrika Liiv, hållbarhets- och kommunikationschef OBOS Sverige
Tel: 010-434 17 82
ulrika.liiv@obos.se


Källor:

SCB:s yrkesregister finns här. Statistiken avser anställda 16–64 år efter näringsgren, kön och år. Vi har tittat på anställda inom byggverksamhet och fastighetsverksamhet år 2018.
                                                     
Universitetskanslersämbetets statistik finns finns här. Vi har tittat på antal förstahandssökande till högskolans generella program för höstterminerna 2009–2019. Under Teknik och tillverkning finns statistiken för program inom Samhällsbyggnad och byggnadsteknik.
 
Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan finns här.

Relaterade

OBOS startar fond för barn och ungas fritid

Nu står det klart att bostadsutvecklaren och medlemsorganisationen OBOS lanserar en ny fond – OBOS Jubel. Fonden kommer under 2022 att dela ut en miljon kronor till idrotts- och kulturföreningar, samt andra initiativ som bidrar till en bra fritid för barn och unga i bostadsområden.

Fler slutar spela innebandy i ung ålder – nu lanseras nationellt koncept för rörelseglädje i skolor

Redan vid 10 års ålder slutar många innebandyspelare med innebandy och idrott. Pandemin accelererade utvecklingen och innebandy var en av de sporter som drabbades hårdast. Därför lanserar nu Svensk Innebandy tillsammans med OBOS ”Framtidens innebandy”, med syftet att bygga broar mellan skolor och göra det lättare för skolelever att hitta till en förening och på den vägen få fler barn i rörelse.