Hoppa till innehåll

OBOS gör framsteg inom klimat och kundnöjdhet

Bostadsutvecklaren och medlemsorganisationen OBOS publicerar idag sin hållbarhetsredovisning för 2021, omfattande bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I redovisningen presenteras bland annat en positiv trend gällande samtliga intensitetstal för fabrikerna i Vrigstad och Myresjö.

Publicerad:
torsdag 19 maj 2022
  • Ökad satsning på boköpsmodeller och etablerandet av trädgårdsstäder.
  • Växthusgasutsläppen har minskat med cirka 35 procent per tillverkad enhet.
  • Dubblering av antalet medlemmar i OBOS medlemsprogram i Sverige.
  • Andelen kvinnor i organisationen har ökat från 26,1 till 29,1 procent.
  • Myresjöhus utsågs till det starkaste småhusvarumärket 2021 i Prognoscentrets branschmätning samma år.

Medlemsprogrammet som lanserades i Sverige 2020 tog fart under 2021 och dubblerade antalet medlemmar på ett år, från 4 132 till 8 993. Centralt i erbjudandet för medlemmarna är boköpsmodeller, som sänker trösklarna till det eget ägda boendet.

- Vi finns för våra medlemmar, vi ska utveckla bra och prisvärda bostäder för dem och vara där de finns i hela landet. För att lyckas med det har vi introducerat en ny boköpsmodell, OBOS Deläga, där vi vill ge fler möjligheten att äga sin egen bostad. Det har stort värde för individen och det är också en rättvisefråga att många har möjlighet att ta del av värdeökningen på bostadsmarknaden. Under 2021 har vi lanserat projekt med boköpsmodeller i samtliga storstadsregioner i Sverige, säger Ulrika Liiv, hållbarhets- och kommunikationschef på OBOS i Sverige.

Livet mellan husen, det vill säga faktorer som möjliggör för god trivsel och trygghet i bostadsområdet för kunder och medlemmar tas i beaktning i varje projekt som OBOS utvecklar. Det kan handla om till exempel belysning, lekplatser, grönska och val av växter. Men det kan också handla om själva utformningen av projektet, med blandade boende- och upplåtelseformer, samhällsfastigheter och närhet till service, vilket ryms inom det som ofta kallas Trädgårdsstaden.

- Genom att bygga trädgårdsstäder som gynnar social och miljömässig hållbarhet skapar vi trygghet och trivsel med plats för alla oavsett ålder och bakgrund. En trädgårdsstad där man ska kunna bo kvar och utvecklas i alla skeenden i livet med olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Under 2021 har vi konceptualiserat detta inom OBOS och det är ett arbete som vi driver och vidareutvecklar under 2022 och framåt, säger Ulrika Liiv.  

Kraftig minskning av växthusgasutsläpp

Under 2021 har bolaget OBOS Sverige haft ett ökat fokus på de växthusgasutsläpp som sker kopplat till produktionsanläggningarna samt till huvudkontoret i Myresjö, där störst andel av bolagets medarbetare är stationerade. Rapporteringen sker enligt Greenhouse Gas Protocol. Mellan 2020 och 2021 har OBOS Sverige minskat växthusgasutsläppen med cirka 35 procent per tillverkad enhet.

- En stor förändring som skett under året är att OBOS Sveriges produktion numera, sedan nedläggningen av Sundsvallsfabriken, koncentreras till två fabriksenheter i Myresjö och Vrigstad. Detta har gett positiva effekter på energianvändning och växthusgasutsläpp inom bolaget. Man har uppnått intensitetsmålet att använda mindre än 5 MWh el per tillverkad enhet med marginal. Den minskade energianvändningen har även lett till minskade växthusgasutsläpp. Från 2020 till 2021 har växthusgasutsläppen minskat med 35 procent per tillverkad enhet, säger Elin Lindström, utvecklingsingenjör inom energi och hållbarhet på OBOS Sverige.

- Vi har under 2021 fördjupat arbetet med att få in stora delar av våra konceptuellt byggda hus i vår grundlicens för Svanen. Vi förbereder oss också för EU-taxonomin som kommer ha påverkan både på hur vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan och hur vi anpassar oss till de klimatförändringar som kommer. Industriellt byggande i trä fortsätter att vara ett viktigt område för oss där vi kan göra skillnad för att minska klimatförändringarna, säger Ulrika Liiv.

Höjt NKI och ökad andel kvinnor i organisationen

Nöjda kunder är också en viktig del av OBOS hållbarhetsarbete. Under 2021 har NKI (Nöjd Kund-Index) inom bolaget OBOS Kärnhem höjts från 75 till 77. Bolagets projekt Brf Utsikten kom dessutom på en sjundeplacering i Prognoscentrets branschmätning i kundnöjdhet för 2021 med ett NKI på 86. Särskilda NKI-utbildningar har under året genomförts i samtliga bolag.

Förutom klimatfrågorna bedriver OBOS ett mätbart hållbarhetsarbete för sina egna medarbetare. Ett aktivt arbete görs till exempel för att öka andelen kvinnor inom alla områden i koncernen och från 2020 till 2021 har bolagen ökat andelen kvinnor totalt i organisationen från 26,1 till 29,1 procent. OBOS-koncernen har också under året etablerat och implementerat en intern strategi för mångfald och inkludering som ligger till grund för ett alltmer strukturerat arbete kring dessa frågor.

 

Utvalda siffror från OBOS i Sveriges hållbarhetsrapport:

 

2020

2021

Andel avfall som återvinns

25,0 %

27,0 %

Elanvändning per tillverkad enhet

5,1 MWh

4,6 MWh

Energianvändning per tillverkad enhet

10,0 MWh

7,4 MWh

Växthusgasutsläpp per tillverkad enhet

0,48 ton CO₂e

0,31 ton CO₂e


Läs OBOS hållbarhetsrapport. 

För mer information, kontakta:

Ulrika Liiv, Hållbarhets- och kommunikationschef OBOS i Sverige
E-post: ulrika.liiv@obos.se
Tel: 010-434 17 82

Relaterade

tjejer som plockar skräp

OBOS ingår i samarbete med organisationen Städa Sverige – bidrar under 2021 till en bättre miljö i Tygelsjö och Täby

Bostadsutvecklaren OBOS ingår i samarbete med organisationen Städa Sverige, med syfte att stödja föreningslivet och göra en insats för miljön på de orter där OBOS utvecklar bostadsprojekt. Först ut under 2021 är aktivering för idrottsföreningar i Täby, Stockholm samt Tygelsjö i Malmö. Under 2022 fortsätter samarbetet i nya bostadsområden och med nya idrottsföreningar.
Helikoptervy över OBOS förskola med lekplats och solceller på taket

OBOS lanserar Svanenmärkt och klimatoptimerat förskolekoncept

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en ny typ av förskola som är Svanenmärkt och optimerad för solcellsanvändning. Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i ​Obos hållbarhetsredovisning som släpps den 8 april.
Porträtt av Ulrika Liiv, hållbarhetschef på OBOS

Gör bostadsbyggandet till en nyckel i klimatarbetet

För att klara klimatomställningen måste vi prioritera bostäder i trä i kombination med ett aktivt skogsbruk, det skriver vår hållbarhetschef Ulrika Liiv tillsammans med hållbarhetscheferna på Sveaskog och SCA i en artikel i Aktuell Hållbarhet.