Hoppa till innehåll

OBOS: Startlånet löser en del men höga trösklar kvarstår för förstagångsköpare

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS välkomnar förslaget om startlån i betänkandet för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (SOU 2022:13) som idag presenterades av utredaren Eva Nordström. OBOS konstaterar samtidigt att amorteringskrav och skuldkvotstak fortsatt sätter hinder i vägen för många förstagångsköpare, och att startlånets föreslagna tak på 250 000 kronor begränsar vilka bostäder som kan efterfrågas med startlån, särskilt centralt i storstäder.

Publicerad:
måndag 4 april 2022

- OBOS välkomnar förslaget om startlån då det är ett viktigt steg för att komma till rätta med dagens höga trösklar för förstagångsköpare. Startlånet är bra när själva kontantinsatsen är hindret för bostadsköpet. Men eftersom utredaren inte haft mandat att föreslå ändringar i dagens kreditreglering med amorteringskrav och skuldkvotstak, som innebär hela 3 procents amortering för många förstagångsköpare, kvarstår de höga trösklarna även med startlån. Dessutom innebär taket på 250 000 kronor att många bostäder i exempelvis centrala Stockholm inte omfattas av det föreslagna startlånet. Vi välkomnar samtidigt att utredaren tar in barnperspektivet och föreslår dubbelt belopp för ensamstående föräldrar, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem.

Utredningen föreslår bland annat att förstagångsköpare kan låna upp till 95 procent av köpeskillingen mot dagens bolånetak på 85 procent och där amorteringen på startlånet prioriteras före de övriga lånedelarna, enligt de nu gällande amorteringskraven.

- Startlånet är en konkret och välriktad åtgärd som behövs för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för grupper som idag utestängs. Men eftersom skuldkvotstak och amorteringskrav ligger fast kvarstår trösklar för många förstagångsköpare. Därför är behovet tydligt att kompletterade åtgärder till startlånet från bostadsutvecklares behövs, med alternativa boköpsmodeller som OBOS Deläga och liknande modeller från andra bostadsutvecklare. Dagens situation på bostadsmarknaden är ohållbar och drabbar inte bara unga som saknar föräldrar som kan hjälpa till, utan även breda grupper med samhällsviktiga jobb som vill flytta till storstäder, eller lämna otrygga och dyra andrahandskontrakt”, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

Det föreslagna startlånet om 10 procent innebär att en förstagångsköpare enbart behöver spara ihop till 5 procent för kontantinsatsen, vilket skulle göra stor skillnad när hindret till ett bostadsköp hänger på själva kontantinsatsen. En bostadsmarknad som inte fungerar påverkar också samhällsviktiga yrkesgrupper som fråntas möjligheten att bygga eget kapital, trygga sin framtid och pension. Grundskollärare är ett exempel på en viktig yrkesgrupp som drabbas av dagens höga trösklar. OBOS Lärarindex visar att endast 15 procent av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september-oktober 2021 kunde köpas av en lärare i singelhushåll med en genomsnittslön på 37 250 kronor och sparad kontantinsats.

- Varken ålder eller yrkesval ska stå i vägen för drömmen om en egen bostad. Frågan om sänkta trösklar till det ägda boendet är alldeles för viktig för att bli en politisk långbänk. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt gå vidare och omsätta utredningens förslag till konkret handling, avslutar Sofia Ljungdahl.

OBOS alternativa boköpsmodell
OBOS Deläga lanserades förra året och innebär att man äger bostaden tillsammans med OBOS genom att till en början köpa mellan 50 och 90 procent av bostaden. Köparen kan därefter stegvis öka sitt ägande, med siktet inställt på att inom tio år äga 100 procent. Om samma lärare i tidigare nämnda exempel dessutom köper en bostad med boköpsmodellen OBOS Deläga skulle till exempel ytterligare 34 procent av marknaden göras tillgänglig. Den effekten förstärks ytterligare I en situation där startlånet kan kombineras med OBOS Deläga.

Om utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden
Idag, den 4 april, presenterade utredaren Eva Nordström den statliga utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden”. Uppdraget har varit att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Relaterade

OBOS startar fond för barn och ungas fritid

Nu står det klart att bostadsutvecklaren och medlemsorganisationen OBOS lanserar en ny fond – OBOS Jubel. Fonden kommer under 2022 att dela ut en miljon kronor till idrotts- och kulturföreningar, samt andra initiativ som bidrar till en bra fritid för barn och unga i bostadsområden.

Fler slutar spela innebandy i ung ålder – nu lanseras nationellt koncept för rörelseglädje i skolor

Redan vid 10 års ålder slutar många innebandyspelare med innebandy och idrott. Pandemin accelererade utvecklingen och innebandy var en av de sporter som drabbades hårdast. Därför lanserar nu Svensk Innebandy tillsammans med OBOS ”Framtidens innebandy”, med syftet att bygga broar mellan skolor och göra det lättare för skolelever att hitta till en förening och på den vägen få fler barn i rörelse.