Innovation

Att bygga bostäder och andra fastigheter samt att bo och verka i dessa tär på jordens resurser. Men vi människor kan vara med och påverka hur stor inverkan på miljön ska vara. Genom att arbeta med innovation och produktutveckling blir vår verksamhet hela tiden lite mindre miljöpåverkande, samtidigt som vi möter våra kunders behov.

Som en av Nordens största bostadsutvecklare är OBOS måna om att begränsa företagets negativa påverkan på miljön. OBOS vill bidra till att alla ska kunna leva och bo så energieffektivt som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. I alla beslut tar OBOS också hänsyn till försiktighetsprincipen för att minimera miljöpåverkan.

För att lyckas med företagets högt satta mål är innovation en viktig del i hållbarhetsarbetet. Förbättrings- och miljöfrämjande forskning och utveckling står högt på hela koncernens agenda.

Forskning och Utveckling 

OBOS satsar på forsknings- och utvecklingsrelaterade initiativ med fokus på utveckling av högre trähus i upp till sex våningar med industriella byggmetoder, samt digitalisering av företagets sälj- och projekteringsprocesser. OBOS arbetar även med att säkerställa att koncept och produkter är anpassade för kommande energikrav. Strategiska samarbeten med universitet och högskolor, leverantörer och entreprenörer är en viktig och integrerad del i OBOS forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Innovationsarbete är grunden för ett företags överlevnad

Innovationsarbete är grunden för ett företags överlevnad

Innovationsarbete i tät samverkan med branschen är en grundbult inom Smart Housing Småland. För bostadsutvecklaren OBOS har samarbetet lett till nya arbetssätt, nya produkter och en möjlighet att vara med i forskningens framkant.

Läs om hur OBOS arbetar med innovation
Innovation i OBOS-koncernen

Innovation i OBOS-koncernen

Inom OBOS-koncernen pågår ständigt innovationsprojekt för att utveckla nästa nya tjänst och nästa nya produkt som våra kunder vill ha.

Läs om innovation hos OBOS Norge