Två barn i OBOS-t-shirt som tittar mot ett fotbollsmål

Social hållbarhet

För OBOS innebär social hållbarhet att skapa platser där folk kan mötas, att sponsra samhällsnyttiga initiativ och att främja jämställdhet.

Livet mellan husen

Bra bostads- och stadsutvecklingsprojekt underlättar och gör det möjligt för människor att mötas. OBOS arbetar för att de bostadsprojekt man tar fram ska ha en bra boendemiljö med exmpelvis god infrastruktur, tillgång till service, sociala mötesplatser, lekplatser och aktivitetsområden, stadsodling med mera.

Hela Sverige ska leva

OBOS utvecklar bostäder både i stad och på landsbygd. Detta arbete hjälper till att sätta ramarna för hur människor kommer att leva, bo och arbeta i många decennier framöver – och är centralt i planeringen och utvecklingen av framtida bostadsområden.

Vi minskar klyftorna och ökar mångfalden

Genom samarbeten utanför den egna organisationen kan OBOS gå steget längre i hållbarhetsarbetet och skapa positiva synergieffekter på samhällsnivå. OBOS satsning på svensk damelitfotboll genom OBOS Damallsvenskan satte fokus på jämställdhetsfrågorna inom fotbollen, vilket har visat sig skapa värde för samhället i stort i form av förstärkt hälsa, välbefinnande och inkludering. Arbetet med mångfald börjar dock internt, där OBOS strukturerat jobbar för att främja jämställdhet och har satsat mycket på bland annat nyrekrytering och kompetensutveckling av nyanlända.

På Ängsladan odlas allt från mangold till livslång vänskap

På Ängsladan odlas allt från mangold till livslång vänskap

På kvarteret Ängsladan i Dalby, Lund, har ett 50-tal nyanlända familjer flyttat in sommaren 2018. Det är OBOS som har byggt flerbostadshusen och här har man arbetat fram en handlingsplan för att de nyanlända ska komma in i det svenska samhället på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer om projektet Odla Kompis
OBOS Damallsvenskan

OBOS Damallsvenskan

2018 gjorde OBOS en strategisk satsning och blev officiell samarbetspartner till Damallsvenskan. Sedan dess är namnet på serien OBOS Damallsvenskan.

Läs om OBOS Damallsvenskan

Ansvarsfullt ägande

OBOS är en kooperativ organisation som ägs av sina drygt 500 000 medlemmar i Sverige och Norge (vid utgången av 2021), och vars huvudsakliga mål är att tillhandahålla bostäder till sina medlemmar.

All vinst i OBOS går tillbaka till den egna verksamheten och används för att uppfylla sitt syfte, dvs att förse medlemmarna med bostäder. Medlemmarna erbjuds även många olika förmåner men inga direkta utdelningar i form av kapital görs. Kooperativmodellen har varit avgörande för organisationens framgång i 90 år. Viktiga principer är tanken på ett frivilligt och öppet medlemskap och ett demokratiskt medlemsstyre.

Goda ekonomiska resultat i verksamheten är en förutsättning för att kunna uppfylla medlemmarnas bostadsdrömmar. OBOS är konkurrenskraftigt inom alla sina affärsområden, är marknadsorienterat och arbetar kontinuerligt för att anpassa sig till medlemmarnas och kundernas behov och efterfrågan. Förutom att förse medlemmar med förtur på bostäder och tomter ger OBOS också medlemmarna andra förmåner, som de kan få tillgång till just tack vare sitt medlemskap.

OBOS ger tillbaka

OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.