OBOS boköpmodeller ger fler tillgång till eget ägt boende

Många människor utesluts idag från bostadsmarknaden, trots en bra lön och ett aktivt sparande. Det vill OBOS ändra på.

I Norge har OBOS etablerat ett flertal boköpmodeller, som gör det möjligt för fler att få ett eget ägt boende. En av dessa boköpmodeller introduceras nu även i Sverige i och med lanseringen av OBOS svenska medlemsprogram. Ambitionen är att 20 procent av de bostäder som OBOS i framtiden säljer i storstäderna ska erbjudas genom boköpmodeller som OBOS Deläga.

OBOS Deläga

I Sverige har OBOS introducerat boköpmodellen OBOS Deläga för att sänka trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden .Med OBOS Deläga köper man minst hälften av bostaden och samäger resterande del med OBOS. Man kan sedan inom en tidsperiod på upp till 10 år själv välja att öka andelen stegvis eller köpa ut OBOS andel helt, efter egen finansiell förmåga. Man disponerar självklart hela bostaden själv.