OBOS boköpsmodeller ger fler tillgång till eget ägt boende

Många människor utesluts idag från den ägda bostadsmarknaden, trots en bra lön och ett aktivt sparande. Det vill OBOS ändra på genom att hitta sätt för fler att sänka trösklarna för fler.

I Norge har OBOS etablerat fler boköpsmodeller, som gör det möjligt för fler att få möjlighet att köpa ett eget ägt boende. 2021 lanserade OBOS sin första boköpsmodell i Sverige som heter OBOS Deläga och innebär att du äger en bostad tillsammans med oss. OBOS ska erbjuda 20 procent av bostäderna i våra storstadsprojekt med boköpsmodellen OBOS Deläga till våra medlemmar.

För att lyckas med det arbetar OBOS med flera insatser i både Norge och Sverige:

  • Möten med nationella politiker och andra nyckelaktörer
  • Erfarenhetsutbyter och samarbetar med branschkollegor
  • Deltar i branschinitiativ för standardisering av mallar för Deläga
  • Genomför opinionsbildande aktiviteter kopplat till att sänka trösklarna för fler in på den ägda bostadsmarknaden
  • Deltar i forskningsprojekt kopplat till samhällsutveckling och bostadsmarknaden
OBOS en av Guldhemmet-finalisterna i kategorin ”Årets nytänkare”

OBOS en av Guldhemmet-finalisterna i kategorin ”Årets nytänkare”

OBOS är en av flera finalister som kan vinna priset ”Årets nytänkare” i tävlingen Guldhemmet. Det är OBOS Deläga, där köparen betalar för halva bostaden, men bor i hela, som nu uppmärksammas. Priset delas ut till initiativ som vågar tänka i nya banor och som bidrar till en positiv förändring för den svenska bostadsbranschen.

Läs pressmeddelandet här