En arbetare som jobbar med trä i en obos-fabrik.

Att bygga i trä är hållbart på riktigt

För oss på OBOS är det ett naturligt val. Att bygga i trä är att bygga för framtiden. Dels för att trä är ett förnybart material som lagrar koldioxid under hela sin livstid, men att trähus går snabbare att bygga och kräver mindre energi i tillverkningen är också viktiga fördelar.

Dessutom är det något visst med att bo i ett trähus, både med tanke på känslan och inomhusmiljön – men också för att du genom att välja ett hem byggt i trä gör en insats för miljön.

 

Koldioxidutsläppen behöver minska

Utsläpp av koldioxid är ett stort miljöproblem, och industrier står för nästan hälften av Sveriges sammanlagda koldioxidutsläpp. Bland dessa hittar vi dels raffinaderier – men på listan finns också industrier som bland annat förser byggbranschen med material. Stål och betong kräver nämligen mycket energi i tillverkningen – och om vi fortsätter att använda dessa material i stor utsträckning riskerar byggsektorns andel av utsläppen att öka starkt när vi ska möta Boverkets behovsprognos på över 500 000 nya bostäder till 2025. Men som tur är finns det alternativ.

 

Trä från våra skogar: en del av lösningen

Våra skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både så länge skogen växer och i de produkter av trä som kommer därifrån, till och med i ett färdigbyggt hus. Eftersom ett bostadshus byggs med minst ett 50-årsperspektiv - och ofta står kvar längre än så - innebär det en långvarig koldioxidförvaring. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen, desto bättre är det för klimatet. Trä är det enda förnybara byggmaterialet vi har. Och när skog avverkas, planteras ny. I Sverige är det krav på återplantering efter varje skörd.

 

Energieffektiv framställning likaså

Att bygga industriellt i trä sparar både energi och transporter. Dels för att tillverkningen kräver mindre energi i sig. Men också för att träråvaran köps från lokala leverantörer, och för att våra byggsystem ger en kortare byggtid ute på byggplatsen. Så långt det är möjligt strävar vi också efter att förse den norra delen av Sverige med bostäder från vår fabrik i Sundsvall och den södra delen av landet med bostäder från våra fabriker i Småland – allt för att minska antalet transportkilometer per levererat hus. I våra fabriker använder vi dessutom bara vattenkraftproducerad el.

ett hjärta format av skog

 

Vi vill ha klimatneutrala bostäder

Idag står bygg- och anläggningssektorn för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp. Det vill vi på OBOS ändra på – och vi är inte ensamma. Vi har låtit göra en Sifo-undersökning som visar att sju av tio svenskar tycker att låg klimatpåverkan är en viktig faktor vid köp av bostad. En bostads klimatpåverkan är som störst i byggnadsskedet. Då sker mer än hälften av alla koldioxidutsläpp som byggnaden kommer att orsaka, beräknat på en 50-årsperiod. Så det är viktigt att välja rätt material från start.

 

Energieffektiv framställning – med mera

Att producera byggmaterial av trä kräver i sig mindre energi, och våra byggsystem ger en kortare byggtid på byggplatsen – vilket också sparar energi och transporter. Så långt det är möjligt strävar vi också efter att förse den norra delen av Sverige med bostäder från vår fabrik i Sundsvall och den södra delen av landet med bostäder från våra fabriker i Småland – allt för att minska antalet transportkilometer per levererat hus. I våra fabriker använder vi dessutom bara vattenkraftproducerad el med EPD, en certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.

 

Ett trähus = 40 % mindre koldioxid

En studie från Linköpings universitet visar slående siffror: ett industriellt byggt flerbostadshus i trä har 40% lägre koldioxidutsläpp jämfört med ett motsvarande hus byggt i betong. Det finns också studier som visar att koldioxidbesparingen på en enskild lägenhet byggd i trä i jämförelse med en motsvarande i betong är cirka fem ton. Det motsvarar koldioxidutsläpp från den totala energiförbrukningen för el och uppvärmning i en genomsnittslägenhet under fyra års tid.

 

Bra att bygga och bo i

Vi människor trivs i miljöer präglade av trä, det är ett levande material som talar till våra sinnen. Hus byggda i trä ger dessutom en bra inomhusmiljö – och har i stort sett oändliga möjligheter ur ett arkitektoniskt perspektiv. Att använda trä från våra svenska skogar hjälper också till att skapa jobb så att hela Sverige kan leva. Och att bygga i trä är heller ingen nyhet precis, det är en stolt svensk tradition – som vi på OBOS gärna för vidare in i framtiden.

  • Visste du att...
    70 procent av Sverige består av skog?
  • Skogen växer snabbt: det tar bara några minuter för skogen att producera material tillräckligt för ett flervåningshus i trä?
  • Skogsråvara finns i en mängd produkter som du kanske inte förknippar med trä, till exempel disktrasor, kläder, medicin med mera?