Hållbarhetsrapport

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS publicerar här sin hållbarhetsredovisning för 2021, omfattande bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.