Hållbarhetsrapport

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS publicerar här sin hållbarhetsredovisning för 2020, omfattande OBOS Sverige. I redovisningen presenteras en minskning av växthusgasutsläpp med närmare 12 procent.