Hållbarhetsrapport

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS publicerar här sin hållbarhetsredovisning för 2022 som omfattar bolaget OBOS Sverige AB.