en skogsstig i en granskog

OBOS väljer trä för framtidens skull

Fram till 2025 behöver Sverige bygga över 600 000 nya bostäder. Som en av Nordens största bostadsutvecklare vill vi på OBOS ta vårt ansvar och hjälpa till att bygga bort bostadsbristen.

Vi vill bygga bort bostadsbristen med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför bygger vi våra hus i trä. Det är enkelt att förstå att det tar på jordens resurser att bygga bostäder och andra fastigheter, samt att bo och verka i dessa. Samtidigt behövs det nya bostäder.

Begränsa miljöavtrycken

För att hantera detta är vi på OBOS måna om att begränsa miljöavtrycken. Vi har bestämt oss för att ta vårt ansvar där vi bygger och därmed bidra till att alla ska kunna leva och bo så miljösmart och energieffektivt som möjligt. Majoriteten av det material som vi bygger i inom OBOS Sverige är därför trä - ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid, till och med som färdigbyggda hus. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för andra material minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 procent.

"- Vi har som mål att göra hela vår koncern koldioxidneutral tills 2021. På det sättet bidrar vi till regeringens övergripande mål om att göra Sverige klimatneutralt tills 2045, säger Ulrika Liiv, koncernens samordnare av hållbarhetsfrågor."

trä i genomskärning

Trä allt vanligare i flerbostadshus

Sverige har traditionellt byggt villor av trä, men flerbostadshusen har varit betongens marknad. Under 2020 räknar dock Träbyggnadskansliet med att 20 procent av flerbostadshusen kommer att byggas av trä. I OBOS koncern byggs bostäderna till största del industriellt i trä i Myresjö, Sundsvall, Vrigstad och Sävsjö. Fördelarna med att bygga i trä i fabrik är många. Kontrollen blir bättre, vädret påverkar inte, hela processen kan styras effektivare och erfarenheter tas bättre till vara jämfört med att spika ihop eller gjuta husen på plats. Annat som talar för fabriksbyggda villor och flerbostadshus är ökad produktivitet. Dessutom minskar störningarna med kortare tid på byggplatsen.

"- En annan fördel är att industriellt byggande i trä bidrar till jobben flyttas ut från storstad till landsbygd vilket skapar fler arbetstillfällen där. Det ser vi som mycket positivt eftersom vi vill finnas där folk vill bo och leva, säger Joakim Henriksson, VD på OBOS Sverige."

Trä kan leverera 50% av Sveriges bostäder

Trä kan leverera 50 % av Sveriges bostäder

I forskningsrapporten ”Industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025” konstateras en positiv framtidsutblick för industriellt byggande i trä. Rapporten menar att det industriella träbyggandet i Sverige fram till 2025 har potential att leverera 50 procent av flerbostäderna på den svenska marknaden, en siffra som i dag bara är 10 procent.

Författarna till rapporten gör prognosen att det 2017 kommer byggas drygt 45 000 lägenheter i Sverige, en siffra som sedan minskar till cirka 35 000 lägenheter per år under 2021-2025. Bedömningen i rapporten är alltså att hälften av dessa kommer att byggas i hus av trä.