Hoppa till innehåll

Hej markägare! Vill du sälja din tomt?

Tycker du att din mark är något alldeles extra? Vi söker dig som tycker att marken du äger förtjänar lite mer kärlek, och att fler människor borde få chansen att uppleva den. Kanske i form av ett nytt bostadsområde?

Vi köper mark där människor vill bo och leva

Vi bygger bostäder folk vill ha, i områden där folk vill bo – och vi satsar mycket på att göra miljön som bostäderna byggs i trivsam och levande. Vi tycker att hela Sverige ska leva, inte bara våra största städer. Därför investerar vi i mark över hela landet - i stora som små städer.

Lokal förankring och lång erfarenhet

Vi köper mark där det finns tillväxt och efterfrågan. Allt från ren råmark till större markområden. Vi samarbetar med många kommuner, under 2019 var vi verksamma i 168 av Sveriges 290. Vi har stor erfarenhet av att bedöma markanvändning och därmed rätt pris för marken - och vårt breda utbud av bostäder gör det enkelt att hitta rätt produkt för den.

Kontakta oss

Vi tar hand om helheten

Med OBOS får du också en trygg och långsiktig samarbetspartner, såväl vid markaffärer som vid avstyckning av tomter eller vid byggnation av projekt. Vill du exploatera din mark själv och behöver en partner, kan vi också hjälpa till med detta. Vi bygger inte bara hus, utan också all slags infrastruktur som VA-ledningar, gatubelysning, grönytor med lekplatser, parkmiljö med mera. Självklart ser vi också till att alla nödvändiga förberedande undersökningar och inventeringar utförs på rätt sätt.

Därför ska du sälja mark till oss

  1. Genom att välja oss som partner där nya områden får växa fram blir du en del av en trygg och hållbar samhällsutveckling.

  2. Att förvärva och utveckla mark är en del av vår affärsidé: vi har både kapitalet och erfarenheten som krävs för att hantera risker på en föränderlig marknad.

  3. Idag har vi omkring 6000 byggrätter i vår portfölj och vi ser gärna att de blir fler.

Övertygad? Kontakta oss