Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som du kan kontakta om du är intresserad av att samarbeta kring att bygga bostäder eller om du vill sälja mark till OBOS.

Affärsutvecklingschefer

Kontaktpersoner OBOS Kärnhem AB och OBOS Nya Hem AB

Kontaktpersoner OBOS Sverige AB