Hoppa till innehåll

Ett OBOS. Flera bolag

OBOS i Sverige är en del av OBOS i Norge, och vi ägs av våra 550 000 medlemmar. I Sverige är vi organiserade i tre bolag: OBOS Kärnhem, OBOS Nya Hem och OBOS Sverige. Tillsammans tar vi oss an bostadsdrömmar av alla slag.

Ledning OBOS i Sverige

 • Daniel K. Siraj, koncernchef (CEO)
 • Ingunn Andersen Randa, koncerndirektör bostadsutveckling storstad
 • Marianne Gjertsen Ebbesen, koncerndirektör bostadsutveckling trähus
 • Morten Aagenæs, koncerndirektör förvaltning och rådgivning
 • Nils M. Bøhler, koncerndirektör kommersiella fastigheter
 • Cathrine Wolf Lund, koncerndirektör IT och digitalt
 • Kathinka Koch Sommerseth, koncerndirektör marknad, kommunikation och samhällsansvar
 • Steffen Brørby, koncerndirektör HR och organisation
 • Trond Stabekk, koncerndirektör ekonomi och finans (CFO)

 • Ingunn Andersen Randa, Styrelseordförande
 • Daniel Körberg Siraj, Styrelseledamot
 • Trond Stabekk, Styrelseledamot
 • Marianne Gjertsen Ebbesen, Styrelseledamot
 • Sofia Ljungdahl, Styrelseledamot

 • Joakim Henriksson, VD
 • Ulrika Sundblad, Marknads- och Kommunikationsdirektör
 • Stefan Carlsson, Operativ chef Produktion och Verksamhetsutveckling
 • David Carlsson, Operativ chef OBOS Projektutveckling
 • Jimmy Bäckstrand, Operativ chef Styckehus
 • Åsa Olausson, HR-chef
 • Anders Fransson, Ekonomichef
 • Anna Svensson, Affärsutvecklingschef

 

 • Malin Svensson, VD
 • Peder Edman, Vice VD och Chef för teknik, projekt och miljö
 • Viktor Pilemyr, Ekonomichef
 • Eva-Lena Nordek, Projektutvecklingschef
 • Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef
 • Peter Stråhlin, Projektchef
 • Emil Kroll, Försäljningschef

 • Marianne Gjertsen Ebbesen Styrelseordförande
 • Daniel Körberg Siraj, Styrelseledamot
 • Trond Stabekk, Styrelseledamot
 • Joakim Henriksson, Styrelseledamot
 • Lisa Lind, Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant GS
 • Tina Jonasson, Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant Unionen

 • Marianne Gjertsen Ebbesen Styrelseordförande
 • Daniel Körberg Siraj, Styrelseledamot
 • Trond Stabekk, Styrelseledamot
 • Malin Svensson, Styrelseledamot

 • Sofia Ljungdahl, VD
 • Per Andrén, Projektchef
 • Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef
 • Anna Grinneby, Projektutvecklingschef
 • Gunilla Slättås, Försäljningschef
 • Erik Lind, Ekonomichef
 • Jens Rooth, Operativ Chef JV
 • Anna-Lena Beckman, HR-chef

Ledning Affärsstöd

Anna-Lena Beckman

HR-chef

anna-lena.beckman@obos.se

010-434 18 50 

Elin Schoede

Chef Verksamhets- och digital utveckling

elin.schoede@obos.se

010-434 18 32

Terje Hatt

Chef IT Drift och Infrastruktur

terje.hatt@obos.no 

+4722850873 

Ulrika Sundblad

Marknads- och kommunikationsdirektör

ulrika.sundblad@obos.se

010-434 19 71

Anna Clara Dettner

Head of Loyalty

anna-clara.dettner@obos.se

010-434 19 06

Catarina Carlén

Affärsansvarig OBOS Deläga

catarina.carlen@obos.se

010-434 18 60