Hoppa till innehåll

Visselblåsning

Visselblåsning är till för att belysa felaktigheter och missförhållanden kopplade till OBOS verksamhet. En visselblåsning kan därför beröra vem som helst på arbetsplatsen. Med din anmälan får vi möjligheten att hantera och lära oss från en händelse.

For information in English, click here

OBOS är en medlemsorganisation där ett frivilligt och öppet medlemskap samt ett demokratiskt medlemsstyre ärviktiga principer. Det är viktigt att all vår verksamhet bedrivs i enlighet med OBOS värderingar och etiska regler.

Som en del i detta är det av stor vikt att anställda eller andra med ett arbetsrelaterat sammanhang kan anmäla om missförhållanden utan rädsla för repressalier. Detta ska inom OBOS framför allt möjliggöras genom ett arbetsklimat som präglas av ömsesidig respekt och integritet. Men det kan finnas tillfällen då anställda eller andra med insikt vill uppmärksamma organisationen på något utan att använda de normala informationskanalerna.

Hur kan jag anmäla ett ärende?

Via den gröna knappen längst ned på sidan är det möjligt att anmäla missförhållanden och du kan även välja vara anonym. För att få återkoppling om ärendet måste någon typ av kontaktuppgifter lämnas. Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt ärende, ifall de inte är nödvändiga för att kunna beskriva ditt ärende.

Du kan också berätta om ditt ärende via telefon eller boka ett möte genom att ta kontakt med vår Compliance Officer:
Maria Wall, Compliance Officer.
Tel: 070- 600 13 78

Rapportering till behörig myndighet

Det är även möjligt att larma om missförhållanden till en behörig myndighet. Lista på behöriga myndigheter för olika områden finns på denna sida: Arbetsmiljöverket

Hur hanteras din anmälan?

Har du lämnat kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse på att vi tagit emot ditt ärende. Har du valt vara anonym är den enda möjligheten att ta en skärmdump som bekräftelse.

Den information som lämnas behandlas inledningsvis av Compliance Officer och för eventuell vidare hantering HR-Chef och Chefsjurist för vidare beslut. Alla anmälningar behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Om du väljer att lämna någon form av personuppgifter kommer dessa behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och behandlingen av personuppgifter baseras på rättslig grund.