Hoppa till innehåll
cattis carlen porträtt

OBOS boköpsmodeller ger fler tillgång till eget ägt boende

Många människor utesluts idag från den ägda bostadsmarknaden, trots en bra lön och ett aktivt sparande. Det vill OBOS ändra på genom att ta samhällsansvar och sänka trösklarna för fler till ett eget boende.

I Norge har OBOS etablerat fler boköpsmodeller – ett slags hybrid mellan ägande och samägande ­– som gör det möjligt för fler att få möjlighet att köpa ett eget ägt boende.

Boköpsmodeller i form av deläga innebär att du köper minst en halv bostad tillsammans med bostadsutvecklaren. Kortfattat går du in i ett samägande och i ett köp av en bostadsrätt. Sedan kan du köpa resten av bostaden under en viss tidsperiod till exempel 5–10 år. Det är alltså inte fråga om ett hyresförhållande och hyreslagens regler gäller inte vid delägande. Det handlar om olika modeller som underlättar insteget till det ägda boendet.

2021 lanserade OBOS sin första boköpsmodell i Sverige som heter OBOS Deläga och innebär att du äger en bostad tillsammans med oss. Målet är att OBOS ska erbjuda 20 procent av bostäderna i våra storstadsprojekt med boköpsmodellen OBOS Deläga till våra medlemmar.

För att lyckas med det arbetar OBOS med flera insatser i både Norge och Sverige:

  • Träffar politiker och andra nyckelaktörer
  • Utbyter erfarenheter och samarbetar med branschkollegor
  • Deltar i branschinitiativ för standardisering av mallar för Deläga
  • Genomför opinionsbildande aktiviteter kopplat till att sänka trösklarna för fler in på den ägda bostadsmarknaden
  • Deltar i forskningsprojekt kopplat till samhällsutveckling och bostadsmarknaden
  • Erbjuder studenter ett Summer Internship med fokus på boköpsmodeller

Opinionsbildning

För att fler ska få chansen att äga sin egen bostad måste även politiken ta sitt ansvar. Vi bedriver därför opinionsbildning kring en rad förslag för att sänka trösklarna

Forskning och samarbeten

För att komma till rätta med utmaningarna på bostadsmarknaden behövs branschöverskridande samarbeten och innovativa lösningar som möter människors behov. OBOS ser möjligheter att hitta vägar fram genom samarbete med bland annat banker och olika forskningsprojekt
Foto av alle summer internsa fra 2021 samlet utenfor Hammersborg Torg sammen med Daniel Siraj.

Internship

För andra året i rad erbjuder OBOS ett Summer Internship för studenter vid universitet eller högskola som läst minst tre år och är färdig med kandidatnivån. Att erbjuda studenter ett Summer Intership är en win-win för både OBOS och talangerna.

Events

OBOS arrangerar regelbundet seminarier, rundabordsamtal och andra typer av event på tema boköpsmodeller. Se här för kommande och tidigare events!

OBOS Lärarindex

OBOS Lärarindex visar hur stor del av bostadsmarknaden som är tillgänglig för grundskollärare – en av Sveriges största och viktigaste yrkesgrupper. Läs mer här!