Rättigheter och villkor i ditt medlemskap

Här berättar vi mer om vilka regler som gäller för ett medlemskap i OBOS.

OBOS grundades 1929 som en medlemsorganisation med uppdrag att bygga prisvärda bostäder för medlemmar. OBOS medlemskap finns i Sverige och i Norge. Alla privatpersoner kan bli ansöka om att bli medlemmar och därmed delägare i OBOS. Medlemskapet i OBOS är personligt och du kan bara ha ett medlemskap. Juridiska personer kan också vara medlemmar i OBOS.

Du blir medlem på sidan Bli medlem eller i OBOS-appen. I appen får du tillgång till ditt personliga medlemskort, ditt medlemsnummer och alla medlemsförmåner.

För att bli medlem behöver du vara 18 år eller äldre, vara folkbokförd i Sverige, ha BankID samt kunna betala med Swish eller kort. Om du saknar BankID eller inte är folkbokförd i Sverige, kontakta medlemsservice@obos.se.  

Fullständiga medlemsvillkor

 

Förtursrätt att köpa

Förtursrätten är för många den viktigaste medlemsförmånen. Den innebär att du får förtur att köpa bostäder och tomter från OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan i Sverige, samt OBOS nya och begagnade bostäder i Norge. När en säljstart äger rum får OBOS-medlemmar 24 timmar exklusiv förtur att göra en köpanmälan och ange upp till tre favoritobjekt. Vill flera medlemmar köpa samma objekt får den som varit medlem längst välja först. Tackar den medlem med längst medlemtid nej går erbjudandet till nästa medlem i fallande medlemstid. Därför är medlemstiden viktig och den startar från det datum då betalningen för medlemsavgiften registreras på OBOS bankkonto.

Förtursrätt vid budgivning

Som OBOS-medlem får du också förtur i budgivningar, vilket innebär att du har möjlighet att överta det högsta budet i en budgivning. Det är viktigt att vara väl förberedd, då en budgivning ofta håller ett högt tempo med flera intressenter inblandade. För att få förtur behöver du göra en köpanmälan i samband med säljstart. Om flera medlemmar önskar lägga samma högsta bud, blir det medlemmen med längst medlemstid som får köpa. Skulle denne tacka nej, erbjuds medlem med näst längst medlemtid och så vidare.

Mer om förtursrätt, suspensionsordning och avhopp

När du köper ett objekt med förtursrätt får du rätten fryst från och med att köpeavtal undertecknas till och med 12 månader efter tillträdesdag. Regeln om suspensionsordning finns för att medlemskapet inte ska underlätta köp i spekulationssyfte. Efter suspensionen återfår du din förtursrätt.

Hos OBOS räknas alltid medlemstid från dag ett och du behåller alltid din totala medlemtid även efter att du köper ett objekt.

Har du gjort en köpanmälan med förtur kan du utan konsekvenser tacka nej till erbjudna objekt. Om du hoppar av efter att avtal har skrivits gäller sedvanliga avbokningskostnader och avgifter.

Medlemsförmåner som lyfter hemmet och livet

Som medlem får du även tillgång till närmare 100 erbjudanden i både Sverige och Norge. OBOS kan tillsammans med många samarbetspartners erbjuda rabatt på till exempel byggmaterial, färg, tapeter, solskydd, tillbehör i kök och badrum, hem- och villaförsäkring, larm samt nöjen och upplevelser. För att få tillgång till rabatterna måste du kunna visa ditt digitala medlemskort i OBOS-appen.

Du hittar en översikt över alla medlemserbjudanden i OBOS-appen eller här. Vi skickar också nyhetsbrev och medlemsinformation till den e-postadress du har angett.

Medlemskapskostnader

För att bli medlem i OBOS betalar du ett engångsbelopp på 300 kronor för din medlemsandel utöver den årliga medlemsavgiften på 200 kronor. Årsavgiften faktureras under årets första kvartal med en betalningsfrist på 14 dagar. Medlemskapet följer kalenderåret.

Personlig information och integritet

Som medlem får du många rättigheter, och vi behöver personlig information för att hantera ditt medlemskap. Vi vill att du ska känna dig säker som medlem hos oss och vi behandlar all personlig information i enlighet med tillämpliga lagar samt inom de syften och andra riktlinjer som anges i OBOS Medlem personuppgiftspolicy.


Du har rätt att få tillgång till den information vi har lagrat om dig. Du är ansvarig för att uppdatera din egen information relaterad till ditt eget medlemskap, till exempel genom att ändra din e-postadress. I vissa fall är det inte möjligt att ändra eller radera information på grund av medlemsregler eller svensk lagstiftning.

Överföring av medlemskap till närstående

Medlemskapet är personligt, men kan överföras till familjemedlemmar. Du kan överföra ditt medlemskap till din maka/make, sambo (i minst 2 år), dina syskon, barn, barnbarn, föräldrar eller andra släktingar i rakt uppåt eller nedåtgående linje för dig eller din maka/make/sambo. Det måste vara möjligt att dokumentera familjebanden.
Med medlemskapet överförs också medlemskapets längd. Den som tar över medlemskapet kan inte få längre medlemstid än från sitt eget födelsedatum. För information om överföring av medlemskap, se medlemsvillkor.

Uppsägning av medlemskap i OBOS

Utträde ur OBOS måste ske skriftligen och helst genom att skicka ett e-postmeddelande till medlemsservice@obos.se.


Du kan förlora ditt OBOS-medlemskap om du bryter mot medlemsvillkoren. Du kommer också att förlora ditt medlemskap och din samlade medlemstid om du inte har betalat medlemsavgiften under en period av 24 månader.


Efter avslutat medlemskap upphör alla medlemsrättigheter, medlemstid och status som medlem i OBOS. Du har inte heller rätt till återbetalning av tidigare inbetald inträdesavgift eller medlemsavgifter.