Vanliga frågor - FAQ

Här får du svar på den vanligaste frågorna som rör ett medlemskap i OBOS

Medlemsprogrammet

Vem kan bli medlem?

Alla kan bli medlem, så länge du är folkbokförd i Sverige, har tillgång till BankID och kan betala med Swish. Är du under 18 år behöver du få en förmyndares underskrift. Läs mer under Gåvomedlemskap. Medlemskapet är personligt.

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem på obos.se/medlem eller i OBOS-appen. Fyll i uppgifter, legitimera dig med BankID och betala med kort eller Swish. Det går snabbt och är mycket enkelt!  

Var hittar jag medlemsnummer?

Du hittar ditt medlemsnummer i OBOS-appen och i nyhetsbrev från OBOS Medlem.

Du kan ladda ner OBOS-appen från Google Play eller i App Store.

Hur många medlemskap kan jag ha?

En privatperson kan endast äga ett medlemskap. Medlemskap är personligt och kan inte samägas av flera personer.

Kan jag överföra medlemskap?

Medlemskapet är personligt, men kan överföras till familjemedlemmar. Du kan överföra ditt medlemskap till din maka/make, sambo (i minst 2 år), dina syskon, barn, barnbarn, föräldrar eller andra släktingar i rakt uppåt eller nedåtgående linje för dig eller din maka/make/sambo. Det måste vara möjligt att dokumentera familjebanden. Med medlemskapet överförs också medlemskapets längd. Den som tar över medlemskapet kan inte få längre medlemstid än från sitt eget födelsedatum. För information om överföring av medlemskap, se våra medlemsvillkor.

Kontakta medlemsservice@obos.se om du vill ha hjälp med att överföra din kötid till en närstående.

Varför är tid som medlem viktigt?

Medlemstiden utgör turordningen när objekt ska tilldelas med förtur. Medlem med längst medlemstid får erbjudande först, därefter sker det i fallande medlemstid. Det betyder att bli medlem tidigt är en fördel. Om medlemmar har identisk medlemstid sker en turordningsdragning mellan dessa i enlighet med medlemsvillkoren.

Medlemskapet påbörjas det datum då medlemsavgiften är registrerad på OBOS bankkonto. Ingen kan ha en medlemstid från ett datum före det egna födelsedatumet.

Vad händer om det är fler som blir medlemmar på samma dag?

Om det är fler som blir medlemmar på samma datum får de samma kötid. Vi gör då en turordningsdragning (se 3.1 i medlemsvillkoren).

Vad händer med medlemstid när jag använder förtur och köper objekt?

Din medlemstid är obruten oavsett om du använder förtur eller köper ett objekt. Att bli medlem tidigt är med andra ord en fördel. När du undertecknar ett köpeavtal fryses din förtursrätt till och med 12 månader efter tillträdesdag. Detta kallas suspensionsordning och finns för att medlemsprogrammet inte ska användas i spekulationssyfte. Efter suspension är din totala medlemstid och rätt till förtur fullt brukbar igen. 

Vad händer om jag inte har betalt medlemsavgiften?

Vid utebliven betalning av medlemsavgift kan du inte nyttja medlemsförmåner och förtur. Du har möjlighet att betala in saknat belopp inom 24 månader. Betalar du in kan du nyttja medlemsförmåner och förtur med obruten medlemstid så snart betalningen är OBOS tillhanda. Betalar du inte in avslutas ditt medlemskap efter 24 månader.  

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Utträde ur OBOS måste ske skriftligt genom att skicka ett e-postmeddelande till medlemsservice@obos.se. Efter avslutat medlemskap upphör alla medlemsrättigheter, medlemstid och status som medlem i OBOS. Du har inte heller rätt till återbetalning av tidigare inbetald inträdesavgift eller medlemsavgifter. Om du ångrar dig och vill bli medlem igen måste du starta ett nytt medlemskap med ny medlemstid.  

Kostnad och betalning

Vad kostar det att blir medlem i OBOS?

Det kostar 300 kr i inträdesavgift och 200 kr i återkommande årsavgift. Mellan 1 september och 31 december bjuder vi på årsavgiften för 2022 och du betalar endast 300 kr i inträdesavgift.

Hur kan jag betala medlemsavgiften när jag registrerar mig?

Du kan betala med Swish eller bankkort.

När skickas faktura för årsavgiften?

Medlemskapet följer kalenderåret. Den årliga medlemsavgiften för innevarande år faktureras under årets första kvartal med 14 dagars betalningsfrist. 

Vad händer om jag inte har betalt medlemsavgiften?

Vid utebliven betalning av medlemsavgift kan du inte nyttja medlemsförmåner och förtur. Du har möjlighet att betala in saknat belopp inom 24 månader. Betalar du in kan du nyttja medlemsförmåner och förtur med obruten medlemstid så snart betalningen är OBOS tillhanda. Betalar du inte in avslutas ditt medlemskap efter 24 månader.  

Förtur och budgivning

Vem får förtur?

Medlemmar får förtur gentemot övriga. Medlemmar med längre medlemtid får förtur gentemot medlemmar med kortare medlemstid. Om flera medlemmar har samma medlemstid, det vill säga registrerade medlemskap samma datum, sker en turordningsdragning mellan dessa (se 3.1 i medlemsvillkoren). 

För att få förtur måste medlem registrera en köpanmälan med förtur under 24 timmar från det att säljstart äger rum. En medlem kan inte komma in i ett senare skede och hävda förtur, varken vid försäljning eller budgivning. En medlem ska även ha betalt medlemsavgiften inom 24 timmar från säljstart.

Kan jag bli medlem i samband med säljstart och få förtur?

Du kan anmäla dig att bli medlem, betala medlemsavgiften och registrera köpanmälan inom de 24 timmarna från säljstart och därmed förbättra dina chanser att få objekt.  
 
För att köpa en begagnad bostad i Norge krävs det att man blir medlem senast dagen innan budgivning.

Hur fungerar rätten till förtur?

På bostadsprojektens webbsidor hittar du datum och klockslag när säljstarter äger rum. Från och med säljstarten får alla medlemmar 24 timmar exklusiv förtur att göra en köpanmälan på webben. I köpanmälan måste du uppge ditt medlemsnummer som du hittar i OBOS-appen och i e-post från OBOS Medlem. En köpanmälan är inte bindande, och du kan alltid tacka nej till erbjudanden om objekt.  

Om flera medlemmar vill ha samma objekt får medlemmen med längst medlemstid köpa. Tackar någon nej går turen vidare till medlem med den näst längsta medlemstiden. Det innebär att du alltid har en chans att få det objekt du önskar. Först när alla medlemmar har tackat nej får övriga erbjudande om att köpa objektet.

Vilka objekt omfattas av förtur?

I Sverige omfattas alla bostäder och tomter från OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. I Norge omfattas både nya och begagnade bostäder. Undantag för förtur gäller kundägda tomter och kommunernas tomtköer. Undantag kan också gälla för JV, hyreslägenheter, B2B och Export.

Vad händer om mina prioritera objekt i köpanmälan väljs av medlemmar med längre medlemstid?

Säljare/kundansvarig kontaktar dig och erbjuder objekt utanför din prioriteringslista. En medlem som har registrerat köpanmälan med förtur inom 24 timmar från säljstart har alltid företräde före icke-medlem, oavsett om objektet fanns med i den ursprungliga köpanmälan eller ej. Medlemmen måste svara snabbt på erbjudande om annat objekt så att tilldelningsprocessen kan fortskrida.

Hur sammanställs turordningslistan?

Sammanställningen sker efter 24 timmar från säljstart. Utifrån inkomna köpanmälningar får varje objekt en kö som baseras på 1) medlemmars medlemstid utifrån medlemskapets startdatum och 2) tidpunkt när icke-medlemmar registrerade köpanmälan.

Om medlemmar har identisk medlemstid sker en turordningsdragning mellan dessa i enlighet med medlemsvillkoren.

Måste jag tacka ja till erbjudna objekt?

Nej, du kan utan konsekvenser tacka nej till erbjudna objekt. Erbjudandet går då vidare till medlem med näst längst medlemstid som har registrerat köpanmälan med förtur för objektet. Då alla medlemmar har tackat nej går erbjudandet till icke-medlem som har registrerat köpanmälan för objektet.

Vad händer om jag hoppar av tilldelat objekt?

Om du hoppar av efter att avtal skrivits tillkommer sedvanliga avbokningskostnader och avgifter.

Vad händer med medlemstid när jag använder förtur och köper objekt?

Din medlemstid är obruten oavsett om du använder förtur eller köper ett objekt. Att bli medlem tidigt är med andra ord en fördel. När du undertecknar ett köpeavtal fryses din förtursrätt till och med 12 månader efter tillträdesdag. Detta kallas suspensionsordning och finns för att medlemsprogrammet inte ska användas i spekulationssyfte. Efter suspension är din totala medlemstid och rätt till förtur fullt brukbar igen. 

Vad händer om jag inte har betalt medlemsavgiften?

Vid utebliven betalning av medlemsavgift kan du inte nyttja medlemsförmåner och förtur. Du har möjlighet att betala in saknat belopp inom 24 månader. Betalar du in kan du nytta medlemsförmåner och förtur med obruten medlemstid så snart betalningen är OBOS tillhanda. Betalar du inte in avslutas ditt medlemskap efter 24 månader.

Kan medlem i Norge få förtur och erbjudanden i Sverige och tvärtom?

Som medlem får du ta del av alla medlemsförmåner, både i Sverige och i Norge, så du tjänar snabbt in avgiften.

Får medlemmar sänkt pris på bostads- eller tomtobjekt?

Nej, att vara medlem har ingen inverkan på pris varken för bostäder eller tomter. 

Vilka objekt säljs med budgivning?

Budgivning är vanligt förekommande vid försäljning av tomter, konceptet Flyttklart (tomt med färdigbyggd villa), visningshus och visningslägenheter. Kontakta kundansvarig eller mäklare för respektive objekt för vidare information om hur budgivningen går till.

Hur fungerar förtur i samband med budgivning?

Som medlem får du förtur i budgivningar, förutsatt att du har gjort en köpanmälan med förtur i samband med objektets säljstart.

I en budgivning får medlemmar rätten att matcha högsta bud för att på så sätt överta det. Skillnaden mot en vanlig budgivning är att OBOS-medlemmar inte måste bjuda över, utan endast matcha. Budgivningen pågår tills ett högsta bud är uppnått.

Skulle flera medlemmar matcha högsta bud utan att budgivningen fortsätter, gäller turordningen fallande medlemstid. Om flera medlemmar har identisk medlemstid per datum, sker en turordningsdragning (se 3.1 i medlemsvillkoren).

Först när alla medlemmar som gjort en köpanmälan i samband med säljstart tackat nej, får icke-medlem med högsta budet köpa objektet.

Vad är viktigt att tänka på vid budgivning?

Enligt rådande praxis för budgivning kan nya bud ges fram till dess att avtal är skrivet. 

Mäklaren/säljaren kontaktar dig via sms, e-post eller telefon. Du måste vara tillgänglig, annars kan frågan gå vidare till nästa intressent. 

Tänk på att skaffa ett skriftligt godkännande från banken för lånebelopp och i regel även för objektet. Stäm av med din bank vad som gäller. Finns inte skriftligt godkännande på dagen vid avtalstecknande kan köpet tillfalla nästa intressent.  

Förmåner

Var finns medlemskortet?

Medlemskortet finns i OBOS-appen, liksom personliga erbjudanden och rabattkoder. Appen kan du ladda ned från Google Play eller i AppStore.    

Finns det villkor för medlemsförmånerna?

Du måste visa medlemskort och/eller använda en kod för att kunna nyttja rabatterbjudanden. Medlemskortet är digitalt och finns tillgängligt i OBOS-appen. Du kan ladda ner OBOS-appen från Google Play eller i App Store.

Får jag nyttja erbjudanden i Norge?

Ja, som medlem i OBOS får du även dra nytta av erbjudanden och rabatter i Norge och tvärtom. Det ger dig tillgång till nästan 100 erbjudanden.

Får medlemmar sänkt pris på bostads- eller tomtobjekt?

Nej, att vara medlem har ingen inverkan på pris varken för bostäder eller tomter. 

Gåvomedlemskap

Varför behöver jag som givare uppge min e-postadress?

Det är till givarens e-postadress som bekräftelser på gåvoköpet och betalningen skickas.

Varför behöver man ange kontaktuppgifter som telefonnummer; e-post och adress på minderåriga mottagare?

Det är uppgifter vi behöver på alla medlemmar oavsett ålder. Medlemskapet är personligt och vi behöver kontaktuppgifter till medlemmen så att denne inte missar viktig och nyttig information över tid. Om medlemmen inte har egen e-post eller mobilnummer uppges Vårdnadshavarens. Vårdnadshavaren måste alltid godkänna gåvan och de uppgifter som registrerats på medlemmen om denne är omyndig.

Varför kan man inte köpa längre perioder även för eget medlemskap?

Som det ser ut nu är det endast vid gåva som man kan betala för längre period än ett år. Detta är något vi kan komma att se över även vid köp av eget medlemskap.

Vad händer när perioden för min gåva löpt ut om jag valt 5 år eller mer som gåvoperiod . Vem kommer att få fakturan för nästa period?

Givaren kommer att få fakturan för nästa betalningsperiod via e-post och kan då bestämma att fortsätta, avsluta eller föra över betalningsansvaret till medlemmen. Betalningsperioden för kommande fakturor är som löpande årsavgift (kalenderår). Givaren behöver höra av sig till OBOS Medlemsservice om betalningsansvaret ska flyttas över till medlemmen (medlemsservice@obos.se). Om givaren väljer att avsluta, då avslutas medlemskapet och sparad kötid försvinner.

Varför blir årsavgiften 0 kr?

Årsavgiften är 0 kronor om man blir medlem mellan 1 september och 31 december. Under den perioden betalar man endast för inträdesavgiften som är 300 kr.

Hur gör jag som givare för att lägga över betalningen för gåvomedlemskapet till medlemmen?

Du behöver bara kontakta OBOS Medlemsservice medlemsservice@obos.se så hjälper vi dig att ändra om betalningsansvaret.

Kan jag som förälder nyttja fördelar och erbjudande genom mitt barns medlemskort?

Medlemskapet är personligt. De medlemserbjudanden och fördelar som finns åtkomliga på obos.se/medlem kan nyttjas tillsammans med medlemmen. Har medlemmen BankID rekommenderas att använda OBOS-appen där man har tillgång till alla medlemsfördelar. Längre ner i denna FAQ hittar du information om OBOS-appen. 

Mitt barn har fått ett digitalt medlemskort via e-post av OBOS. Jag är också medlem men har inte fått något medlemskort?

Digitala medlemskort via e-post skickar vi endast ut till minderåriga medlemmar då de oftast inte har BankID som krävs för att logga in i OBOS-appen där ditt medlemskort finns.

Varför står det på medlemskortet som skickats ut via e-post att det kan användas 3 månader efter giltighetsperioden?

Det är för att man inte ska gå miste om att kunna använda sina erbjudanden och förmåner mellan betalningsperioderna.

OBOS-appen

Var kan jag ladda ner OBOS-appen?

Du kan ladda ner OBOS-appen från Google Play eller i App Store.
 

Vad är OBOS-appen?

Våra mest nöjda medlemmar använder OBOS-appen. Här hittar du allt som rör ditt medlemskap på ett och samma ställe. Du kan bli medlem, se ditt medlemskort, och inte minst se alla fina förmåner och få tillgång till rabattkoder. Du kan också ta emot notiser för tidsbegränsade erbjudanden beroende på vart du befinner dig geografiskt. Appen laddar du ned från Google Play eller App Store och den är kostnadsfri.