OBOS startklara för 100 nya bostäder i Landvetter

I Björröd, cirka 20 minuter från centrala Göteborg, planerar bostadsutvecklaren OBOS att bygga 100 bostäder med möjlig byggstart 2023. Området blir del av en trädgårdsstad i ett naturskönt område med blandad bebyggelse där även exploatören BoKlok ska bygga ett hundratal bostäder.

- Landvetters kommun har sedan flera år tillbaka pekat ut området som lämpligt för bostadsbyggnation, och som en av Sveriges största bostadsutvecklare är det viktigt för oss att bygga där människor vill bo och leva. Vi vet dessutom att sju av tio människor vill bo i eget hus. Här ser vi fram emot att få bidra till utvecklingen av en härlig trädgårdsstad med blandad bebyggelse och stort fokus på livet mellan husen, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

Fastigheten Björröd 1:210 består av ca 36 790 ljus bruttoyta avsett för bostadsbyggnation och har förvärvats gemensamt av OBOS och BoKlok, som har köpt varsin del av fastigheten av privata markägare Birgitta Wallenstam. Wallenstam har drivit detaljplanearbetet tillsammans med OBOS och BoKlok som en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Detaljplanen vann laga kraft den 20 december 2021.

- Jag känner mig mycket nöjd med samarbetet och den detaljplan som nu har vunnit laga kraft. Den säkerställer till exempel att de höga naturvärden som finns i anslutning till Björrödsbäcken bevaras och att de bevakas både under och efter byggnation, säger Birgitta Wallenstam.

BoKlok kommer att fokusera på byggnation av flerbostadshus i den norra delen av fastigheten, medan OBOS bygger småhus i form av radhus, parhus, kedjehus och friliggande villor i den södra delen. OBOS bygger ut de 100 bostäderna i fem etapper, där fyra av etapperna blir bostadsrätter och en etapp blir äganderätter i form av OBOS eget koncept för flyttklara hus från varumärket Myresjöhus.

Först ut av etapperna är bostadsrättsföreningen Brf Björrödsbäcken. Här planerar man för 22 bostäder i par- och kedjehus, med en planerad säljstart hösten 2022.

- Björröd ligger inbäddat och naturskönt med skog och natur precis inpå knuten. När vi nu påbörjar exploateringen av området gör vi det med visionen om att kunna erbjuda människor möjligheten att bo i härlig lantmiljö, samtidigt som man har nära till Göteborg. Vi tar vara på de befintliga naturvärdena för att främja biologisk mångfald. Genom att arbeta med gestaltning i färgsättning och fasader skapar vi en sammanhållen och trivsam känsla som hedrar områdets historia, säger Johan Åstradsson, projektutvecklare OBOS Sverige.

Förutom bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus och småhus planeras också för en förskola och hyresrätter i området. Utbyggnaden är i enlighet med riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan.

Inom OBOS finns en egen avdelning för kommersiell projektutveckling med färdiga, Svanenmärkta koncept för både hyresrätter förskola och LSS-boende.

- Vi har börjat titta på möjligheterna att bygga med vårt kommersiella utbud här, men det är inget vi kan bekräfta ännu, avslutar Johan Åstradsson.

För mer information

Ulrika Liiv, Kommunikationschef OBOS i Sverige
Tel: 010-434 17 82
ulrika.liiv@obos.se