Hoppa till innehåll
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

Publicerad:
torsdag 19 januari 2023

För andra året i rad presenterar OBOS sitt lärarindex för att belysa hur stor del av bostadsmarknaden som är tillgänglig för en av Sveriges viktigaste och största yrkesgrupper – grundskollärare. Trots att lärarlönen ungefär motsvarar den svenska genomsnittslönen visar OBOS Lärarindex att endast 1 av 9 av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september-oktober 2022 kunde köpas av en lärare utan barn med en genomsnittslön. Samtidigt uppgår rekryteringsbehovet i Stockholms län till 26 000 heltidstjänster fram till 2035, enligt Skolverkets senaste prognos. Liknande tendenser syns även i Göteborg och Malmö.

– Vi kan inte ha en situation där lärare, poliser, sjuksköterskor och andra samhällsviktiga yrkesgrupper tvingas tacka nej till jobberbjudanden i storstäderna för att de inte har någonstans att bo. Nu krävs krafttag från politiken. Regeringen måste bland annat ändra och sänka amorteringskravet och införa förslaget om startlån för förstagångsköpare. Det blir extra viktigt i det osäkra läge vi befinner oss i nu, fortsätter Sofia Ljungdahl.

Som medlemsorganisation tar OBOS ett samhällsansvar, bland annat genom att hitta nya lösningar för att sänka trösklarna till det ägda boendet. I samtliga Sveriges storstadsregioner har boköpsmodellen OBOS Deläga, där man köper halva bostaden och samäger resterande del med OBOS, redan introducerats. Med en sådan modell kan en lärare efterfråga så mycket som 1 av 3 bostadsrätter i StorStockholm.

– Även vi bostadsutvecklare måste ta ansvar och komma med förslag på lösningar. Med OBOS Deläga minskar vi skillnaden mellan insiders och outsiders på den ägda bostadsmarknaden, avslutar Sofia Ljungdahl.

Fakta lärarindex

  • I Storgöteborg kan grundskolläraren endast köpa 1 av 8 bostadsrätter och i Stormalmö bara 1 av 4.
  • På grund av kostnad- och ränteökningar har grundskollärarens köpkraft försämrats 2022 jämfört med 2021.
  • Totalt sett så ser vi att andelen bostadsrätter som är möjliga för grundskollärare att köpa har minskat i alla tre regioner mellan 2021 och 2022.
  • Med hjälp av OBOS Deläga får grundskollärare möjlighet att köpa en betydligt större andel av utbudet.


Så har vi räknat

Lärarindex redovisar hur stor andel av bostadsrätterna som såldes under september-oktober 2022 som grundskolläraren skulle ha möjlighet att köpa, beräkningarna baseras på data som har hämtats från Booli. Modellen är uppbyggd likt bankernas KALP-kalkyler och kontantinsatsen är inte en begränsande faktor. Beräkningarna av maximal lånekapacitet baseras på hushållets intäkter och kostnader.

Kalkylen bygger på schablonkostnader från SBAB samt en rad antaganden. I kalkylen har vi räknat med grundskollärarens genomsnittliga bruttolön på 37 400 kronor som baseras på genomsnittslönen för 2021 på 36 600 kronor med en lönetillväxt på 2,3 procent (baserat på Konjunkturinstitutets prognos från november).

Relaterade

Möt OBOS i Almedalen 2024

Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats under politikerveckan i Almedalen – med seminarier i egen regi och som partner till både Business Arena och Bostadspolitik.se. Passa även på att besöka OBOS nödbostad som finns på plats.
Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.