Hoppa till innehåll

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.

Publicerad:
torsdag 9 februari 2023

Länk till delårsrapporten för Q4 2022. 

OBOS resultat före skatt för 2022 uppgick till 1,6 miljarder kronor – en minskning med 2,9 miljarder kronor jämfört med 2021. Minskningen beror främst på försäljningen av aktierna i JM AB under 2021 som gav en vinst på 2,1 miljarder kronor, men också ett svagare resultat från bostadsutvecklingen till följd av ökade kostnader och en lägre aktivitetsnivå.

Under 2022 sålde OBOS 2 830 bostäder (brutto) och 2 410 bostäder (netto). Det är en minskning med 32 procent i nettoförsäljningen av bostäder jämfört med 2021. Verksamheten i Sverige stod för 43% av försäljningen.

Ett utmanande år

-Det har varit ett utmanande år präglat av krig, inflation och upprepade räntehöjningar. Ur vår synvinkel var detta särskilt märkbart under det andra halvåret där vi upplevde en markant nedgång i försäljningen av nya bostäder – efter ett relativt bra första halvår, säger Daniel Kjørberg Siraj, vd och koncernchef för OBOS.

Vinsten före skatt för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 426 miljoner kronor, en minskning med 270 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

OBOS påbörjade byggnationen av 4 579 bostäder (brutto) under 2023. Vid årets slut hade OBOS 7 745 bostäder (brutto) under uppförande och 6 321 netto - en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Försäljningsgraden för projekt under uppbyggnad i slutet av 2022 var 67 procent. Vid utgången av 2021 var försäljningsgraden 76 procent.

-OBOS måste anpassa sig efter marknaden, men har också ett socialt ansvar och ett åtagande gentemot sina medlemmar att upprätthålla en god produktion trots utmanande marknadsförhållanden. Det är också viktigt att fortlöpande bedöma vilka projekt som ska påbörjas och vilka som ska senareläggas under 2023. Vi har dock sett tecken på att försäljningen har börjat öka igen under de senaste veckorna, men det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser, säger Siraj.

I utmanande tider är det enligt Siraj särskilt viktigt för OBOS att ha en diversifierad verksamhet och en god likviditet. Utöver bostadsutveckling bedriver OBOS även bank och förvaltningsverksamhet på den norska marknaden.

-OBOS-banken stärker lönsamheten avsevärt och stödjer bygg- och förvaltningsverksamheten genom sin utlåning. Dessutom ger både förvaltningsverksamheten, kommersiella fastigheter och aktieinvesteringar goda resultat. Därför blir det en viktig del av OBOS strategi att stödja fortsatt tillväxt och utveckling inom dessa områden för att skapa ännu större robusthet i OBOS som helhet.

Milstolpe för boköpsmodeller

OBOS boköpsmodeller har varit mycket efterfrågade under det senaste året, med 444 sålda lägenheter med boköpsmodellerna OBOS Bostart och OBOS Deläga. Under 2022 nåddes även en milstolpe då OBOS passerade över totalt 1 000 bostäder som sålts med Deläga eller Bostart. Från 2018 till och med 2022 har OBOS därmed sålt 1 086 bostäder med sina boköpsmodeller.

-I början av 2022 beslutade vi att kraftigt öka utbudet av boköpsmodellerna Deläga och Bostart, då detta var önskat av våra medlemmar. Jag är glad att boköpsmodellerna är efterfrågade och att det underlättar inträdet på bostadsmarknaden för många köpargrupper, säger Siraj.

I Osloregionen har efterfrågan av boköpsmodeller varit hög och hela 38 procent av bostäderna under 2022 har sålts med Bostart och Deläga. I Sverige fortsatte utrullningen av OBOS Deläga i storstadsregionerna under 2022. Totalt erbjöds 22 lägenheter med denna boköpsmodell under det gångna året.

Ger tillbaka en halv miljard

I linje med OBOS åtagande att ge upp till 10 procent av sin vinst tillbaka till samhället, betalades 560 miljoner ut till samhällsnyttiga ändamål under 2022 – baserat på det starka resultatet under 2021.

156 miljoner avsattes för samhällsnyttiga ändamål genom programmet «OBOS ger tillbaka», 100 miljoner betalades ut för olika klimat- och miljöåtgärder till OBOS bostadsrättsföreningar och företaget OBOS Samfunnsarena bildades med ett startkapital på 304 miljoner kronor. OBOS Samfunnsarena kommer att investera i icke-kommersiella mötesplatser i samband med OBOS-projekt under de kommande åren.

-Det är detta som gör mig särskilt stolt över att leda OBOS. Detta är vår utdelning. Till förmån för både OBOS-medlemmar och resten av samhället. Vi vill bidra ekonomiskt till projekt och initiativ som förbättrar grannskap, skapar mötesplatser och stöder volontärarbete, säger Siraj.

Nyckeltal för bostadsbyggande i OBOS

2021 års siffror inom parentes

Sålda bostäder

Bostadsbyggande

Färdiga bostäder

Bostäder under uppförande

Netto

2 410 (3 550)

3 705 (3 417)

3 375 (2 625)

6 321 (5 691)

Brutto*

2 830 (3 899)

4 579 (3 909)

3 897 (2 952)

7 745 (6 596)

*Bruttoantalet bostäder är alla bostäder i projekt där OBOS har ett ägarintresse. Bruttoandel av bostäder är antalet bostäder som medlemmar i Norge och Sverige kan utöva sin förköpsrätt på, inklusive boköpsmodeller. Nettotalet bostäder är alla bostäder i projekt där OBOS har en ägarandel, minus externa ägares ägarandelar. Nettoandel är branschstandard för att mäta marknadspositioner och ger också en bättre bild av OBOS andel av värdeskapande och risk i projekten.

Relaterade

Möt OBOS i Almedalen 2024

Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats under politikerveckan i Almedalen – med seminarier i egen regi och som partner till både Business Arena och Bostadspolitik.se. Passa även på att besöka OBOS nödbostad som finns på plats.
Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.