En tjej och en kille står i OBOS skyddskläder på en byggarbetsplats

OBOS-koncernen redovisar solitt resultat och kraftig ökning i försäljningen av nya bostäder

Bostadsutvecklaren OBOS sålde 916 bostäder i Norge och Sverige under kvartal tre 2020. - Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss.

Det säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj och fortsätter:

- Vi är stolta över hur vi lyckas ta tillvara vår ekonomiska styrka för att byggstarta ett stort antal nya bostäder i en tid som präglas av osäkerhet på grund av corona-pandemin.

OBOS har byggstartat flest bostäder under 2020

Vid utgången av tredje kvartalet hade OBOS byggstartat 2 321 bostäder, jämfört med 1 817 vid samma period förra året. 1 369 av byggstarterna var i Sverige. OBOS höga byggstartstakt gör bolaget till den bostadsutvecklare som byggstartat flest bostäder i Norge och Sverige under 2020.

Under de senaste tre månaderna har OBOS-koncernen sålt 916 nya bostäder i Norge och Sverige. Det är 225 fler än under samma period förra året. Justerat för samarbetspartners andel sålde OBOS 805 bostäder, vilket är 214 fler än under samma period förra året.

Hittills i år har OBOS sålt 2 464 nya bostäder i Norge och Sverige till ett värde av 9,8 miljarder norska kronor. OBOS andel utgör 2 206 bostäder, varav 1 054 i Sverige.

Tillsammans med partners hade OBOS-koncernen 5 540 bostäder under byggnation i slutet av september, varav 1 851 i Sverige. OBOS andel bostäder under produktion uppgick till 4 616, en ökning med 203 jämfört med Q3 2019. OBOS har idag 1 809 bostäder under byggnation i Sverige.

- God försäljning och en hög igångsättningstakt av nya bostäder är viktigt för våra kunder, för bostadsmarknaden i allmänhet och inte minst för sysselsättningen både hos oss på OBOS och hos våra partners, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Goda resultat men minskad vinst i bostadsutvecklingen

OBOS resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till 2 132 miljoner norska kronor, en minskning med 285 miljoner norska kronor jämfört med samma period 2019.

Resultatminskningen i förhållande till 2019 beror främst på förväntade lägre resultat i bostadsutveckling samt negativa värdeförändringar. Resultatet belastas med 69 miljoner norska kronor i omstruktureringskostnader relaterade till nedläggningen av OBOS modulfabrik i Sundsvall. De negativa effekterna korrigeras något av extraordinära försäljningsvinster, inklusive försäljning av energiföretaget, på 798 miljoner norska kronor. Betydande korrigeringseffekter har också getts av ett genomfört internt kostnadsbesparingsprogram, som implementerades med anledning av Covid-19.

OBOS stärker sin närvaro i Sverige

OBOS har ett brett utbud av bostäder i form av småhus, radhus, parhus, kedjehus och lägenheter runt om i hela Sverige, men vill stärka sin närvaro i de största städerna.

- Vi har en ny organisation under uppbyggnad i Stockholm, och en betydande och attraktiv tomtportfölj som redan har säkrats i och runt Stockholm med många nya projekt på väg in. Under kvartal fyra kommer OBOS också att lansera OBOS-medlemskap för svenska kunder för att erbjuda förtur till köp och andra värden som vi sedan tidigare erbjuder våra norska medlemmar, säger Daniel Kjørberg Siraj.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, +47 9 138 2777
Ulrika Liiv, kommunikationschef, +46 70 568 00 64