OBOS förvärvar byggrätter i Österåker – bygger trädgårdsstad med runt 250 naturnära bostäder

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS fortsätter att bidra till Österåkers utveckling genom ett förärv av byggrätter i Östra Margretelund. Här planerar OBOS en naturskön trädgårdsstad med cirka 250 bostäder. Säljstart är beräknad till andra hälften av 2025.

Förvärvet i Östra Margretelund är en förlängning av ett tidigare projekt i Valsjöskogen där OBOS är verksamt med både bostadsrätter och äganderätter. Det förvärvade området ligger i ett utvecklingsområde i Österåker kommun som är del av den snabbt växande Mälardalsregionen.

- Vi tycker att det är jättebra att OBOS fortsätter att vara aktiva i Österåkers kommun och ser fram emot att tillsammans ta fram ett projekt för småhusbebyggelse. Det kommer vara efterfrågat och ett bra komplement till våra andra stora stadsutvecklingsprojekt, säger Fredrik NestorChef Mark och stora projekt Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi har sett ett stort intresse för våra tidigare bostäder i området. Vi är därför glada att kunna erbjuda OBOS-medlemmar ytterligare bostäder med stor variation i både storlek och utseende. Vårt mål är att bygga energieffektiva och bekväma bostäder som passar väl in i den vackra omgivningen, säger Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem.

- Vi vill att Östra Margetelund ska vara tillgängligt för människor med olika bakgrund och ålder. Här ska det vara möjligt att leva miljömässigt hållbart med allt från gemensamhetsytor till närhet till service. I trädgårdsstaden ska det finnas något som passar alla, säger Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige.

Byggrätterna är belägna i Trastsjöskogen med natur, vandringsleder, kulturlämningar och skärgård runt hörnet. Utöver det finns närhet till såväl skola som övrig service. Härifrån tar man sig enkelt till Åkersberga och centrala Stockholm.

OBOS ambition är att bygga en trädgårdsstad – en mix av par-, rad- och kedjehus i olika upplåtelseformer, med god service och gröna ytor mellan husen. Både sociala och ekologiska aspekter vägs in.

Affären medlades av rådgivningsföretaget Tango.

För mer information, kontakta:

Malin Wikström, kommunikationsspecialist OBOS
010-434 18 54
malin.wikstrom@obos.se