Hoppa till innehåll

Vi och våra leverantörer

Vi på OBOS vill uppnå en hållbar och säkrad leverantörsbas. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra oss och våra produkter. För att bli bättre är våra leverantörer en viktig resurs.

Vilka vill vi samarbeta med?
Viktigt för oss är att man som leverantör uppfyller lagkrav och våra OBOS krav. Vi inför under 2020 en leverantörsportal där alla våra leverantörer skall vara registrerade i. För att få vara leverantör till OBOS krävs godkänd självskattning i portalen, skattestatus samt kreditbedömning.

Dokument för våra leverantörer
Det är viktigt för oss att våra samarbetsparter vet vad vi står för och vilka värderingar vi vill dela. Vi har därför samlat viktiga dokument som leverantören skall känna till.

Manualer
Manual för OBOS Portal

Arbetsmiljö och säkerhet
Arbetsmiljöpolicy
Ordning och skyddsregler byggplats OBOS Sverige
Saftey rules building sites OBOS Sverige
Code of conduct (uppdaterad mars 2023, ny koncerngemensam version)
OBOS Standardvillkor för hållbara köp
OBOS uppförandekod för entreprenörer och leverantörer

Miljö
Miljöpolicy
Miljökrav på leverantörer
Registreringsinstruktion Svanen

Övrigt
Kvalitetspolicy
Dokumenthantering
UE-2021

Länkar
OBOS Hållbarhetsrapport
Svanen
ID06
Basta
Byggvarubedömningen
SundaHus