Hoppa till innehåll

Representantskapet

Representantskapet väljer styrelse i OBOS och ska bland annat se till att syftet med kooperativet främjas i enlighet med gällande lag, stadgar och beslut på årsstämman.

Årsstämman väljer årligen OBOS representantskap. 

Utöver val av styrelse ska representantskapet tillse att OBOS drivs i enlighet med dess intention, stadgar och årsstämmans beslut. 

Representantskapet ska hållas informerat om viktiga aspekter av verksamheten och yttra sig innan styrelsen fattar beslut av stor betydelse för bolaget. 

Hur representantskapet väljs 

Som OBOS-medlem kan du föreslå dig själv eller andra OBOS-medlemmar att sitta i representantskapet.  

Valberedningen bedömer samtliga kandidater och ger en slutlig rekommendation till årsstämman. 

Vid val av ledamöter till representantskapet betonar valberedningen bland annat kön, ålder, geografi, yrkesbakgrund och intressen. Representantskapet ska vara så representativt som möjligt för medlemmarna i OBOS och samtidigt fungera som rådgivande organ mellan medlemmarna och administrationen och styrelsen. 

 

Hur representantskapet regleras 

Representantskapet regleras av OBOS bolagsordning i §§ 12 och 13. 

Medlemmar i representantskapet 

Representantskapet | OBOS

Representantskapets möten 

2022-2023 Länk till mötesprotokoll för obos.no 

2021–2022 Länk till mötesprotokoll för obos.no