Få förtur att köpa ny bostad

Vill du få chans att välja bostad eller tomt före andra? Som medlem går du före i kön när det är dags att köpa. Här berättar vi mer om hur det går till

1

Så fungerar rätten till förtur

Medlemmar får förtur att köpa tomt, radhus, parhus, kedjehus, villa och lägenhet. OBOS finns där du vill bo och leva - i mindre städer, storstan och på landsorten.

 

Varje bostadsprojekt och tomt läggs upptill försäljning två veckor innan säljstart. Köpanmälan för objekten görs inom 24 timmar efter varje säljstart. Är du medlem anger du det i din köpanmälan, vilket ger dig förtur att både köpa och välja läge, storlek och så vidare. Förturen räknas utifrån längst kötid. Den som varit medlem längst får välja först. Om flera medlemmar vill ha samma objekt får medlemmen med längst medlemstid köpa. Därefter tillfrågas icke medlemmar. Ett medlemskap ökar dina chanser att få det du önskar.

2

Hitta din drömbostad

OBOS uppfyller bostadsdrömmar i hela Sverige. Vi verkar genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan.

På respektive varumärkes webbsida hittar du pågående försäljningar och information om bostadsprojekt som är i planeringsstadiet där säljstart ännu inte ägt rum. Minst tio arbetsdagar före en säljstart kan du ta del av all information så att du kan sätta dig in och förbereda dig i god tid för att kunna köpa och välja det bästa läget.

3

Exklusiv förtur i 24 timmar

Den digitala säljstarten äger rum på ett exakt datum och klockslag. Så var redo och på hugget att registrera en digital köpanmälan med förtur.

På vår hemsida hittar du datum och klockslag när säljstarter äger rum. Från och med säljstarten får alla medlemmar 24 timmar exklusiv förtur att göra en köpanmälan på webben. I köpanmälan måste du uppge ditt medlemsnummer som du hittar i OBOS-appen och i e-post från OBOS Medlem. En köpanmälan är inte bindande, och du kan alltid tacka nej till erbjudanden om objekt. 

Tänk på att skaffa ett skriftligt godkännande från banken för lånebelopp och i regel även för objektet. Stäm av med din bank vad som gäller. Finns inte skriftligt godkännande på dagen vid avtalstecknande kan köpet tillfalla nästa intressent.

Vanliga frågor om förtur

Vem får förtur? 

Medlemmar får förtur gentemot övriga. Medlemmar med längre medlemtid får förtur gentemot medlemmar med kortare medlemstid. Om flera medlemmar har samma medlemstid, det vill säga registrerade medlemskap samma datum, sker en turordningsdragning mellan dessa (se 3.1 i medlemsvillkoren).

För att få förtur måste medlem registrera en köpanmälan med förtur under 24 timmar från det att säljstart äger rum. En medlem kan inte komma in i ett senare skede och hävda förtur, varken vid försäljning eller budgivning. En medlem ska även ha betalt medlemsavgiften inom 24 timmar från säljstart.

Vilka objekt har jag förtur till?

Som medlem har du förtur till alla våra varumärken: OBOS, OBOS Kärnhem, Myresjöhus och SmålandsVillan. Alla nya småhus, lägenheter, grupp- och flerfamiljshus, inflyttningsklara hus, visningsbostäder och tomter inkluderas i förtursrätten.  
 
Som medlem i OBOS Sverige har du även förtur på bostäder i OBOS Norge, både nya och begagnade bostäder. Undantag för förtur gäller kundägda tomter och kommunernas tomtköer. Undantag kan också gälla för JV, hyreslägenheter, B2B och Export.

Kan jag bli medlem i samband med säljstart?

Ja, det kan du. Är du inte medlem kan du anmäla dig att bli medlem, betala medlemsavgiften och registrera köpanmälan med förtur inom de 24 timmarna från säljstart och därmed förbättra dina chanser att få objekt.  

Förtur vid budgivningar

Som medlem har du en fördel även i budgivningar, men det förutsätter att du har gjort en köpanmälan med förtur i samband med objektets säljstart.

I en budgivning har medlemmar rätt att matcha högsta bud. Skillnaden mot en vanlig budgivning är att OBOS-medlemmar inte behöver bjuda över det högsta budet, utan endast matcha det.

Skulle flera medlemmar vara intresserade av att matcha det högsta budet har medlemmar förtur enligt fallande medlemstid. Det är alltså den medlem som varit medlem längst, som får frågan om att matcha budet först.

Om medlemmen som har längst kötid inte vill matcha det liggande högsta budet, går erbjudandet över till medlemmen med näst längst kötid etc. Om flera medlemmar har samma kötid, sker en turordningsdragning (se 3.1 i medlemsvillkoren).

Om det bara är medlemmar som anmält förtur i säljstarten, då vinner den medlemmen som har längst kötid - om inte en annan medlem väljer att lägga ett högre bud - som medlemmen med längst kötid får matcha.

Budgivningen pågår till dess att avtal skrivits vilket också är praxis för budgivningar. Det innebär att budgivningen fortsätter till dess att ingen vill bjuda över liggande bud. Det finns alltså inget som hindrar icke-medlemmar och medlemmar med kortare medlemstid att fortsätta budgivningen om så önskas.

4

Bli kontaktad av OBOS

Efter 24 timmar stängs köpanmälan och därmed möjligheten till förtur för medlemmar. OBOS kontaktar och erbjuder objekten enligt turordningslistan.

Mäklaren/säljaren kontaktar dig via sms, e-post eller telefon. Du måste vara tillgänglig, annars kan frågan gå vidare till nästa intressent.

Om flera medlemmar vill ha samma objekt gäller turodning. Längst medlemstid får erbjudande först. Vid identisk medlemstid gäller turordningsdragning (se 3.1 i medlemsvillkoren). Tackar någon nej går erbjudandet vidare efter fallande medlemstid. Det innebär att du alltid har en chans att få det objekt du önskar. Först när alla medlemmar har tackat nej får övriga erbjudande om att köpa objektet. 

 

5

Bestäm dig för att köpa

När du blir kontaktad och erbjuden ett objekt måste du bestämma dig snabbt om du vill köpa. Därför är det bra att vara väl insatt och förberedd redan inför säljstart. 

Du kan tacka nej till erbjudande om att köpa objekt med förtur, utan kostnad eller konsekvenser. Du behåller oavsett alltid din medlemstid. Först när avtal har skrivits uppkommer sedvanliga avbokningskostnader.

Medlem som köpt objekt med förtursrätt får rätten fryst i 12 månader efter tillträdesdag. Detta kallas suspensionsordning och gör att medlemskapet inte kan användas i spekulationssyfte. Efter suspension kan du tillgodoräkna dig all medlemstid igen. Som OBOS-medlem börjar du aldrig om från noll.