Hoppa till innehåll

En produkt för olika stadsformat

I vår vision OBOS Town integreras bostadskonceptet Start Living i miljöer där människor verkligen vill bo och leva. Här visar vi vilka möjligheter som finns för konceptet att växa fram i olika stadsbilder. På OBOS vet vi att människor köper en bostad inte enbart för antalet kvadratmetrar eller för den öppna planlösningen – utan också beroende på vilken livskvalitet man kan få i området.

Livet mellan husen och detaljerna som gör helheten är därför av stor vikt för att få fram den rätta känslan. Tack vare att vi har utvecklat vårt Start Living-koncept med nya planlösningar kan vi erbjuda OBOS Town i versionerna småstad och trädgårdsstad med en tydlig målbild att även kunna erbjuda det i en storstadsmiljö i framtiden.

Småstad

En småstad går att definiera som en lite mindre ort med klassiska gator där husen ligger nära och binds ihop av plank eller staket. Små torg skapar platser att träffas på eller ta en paus på en bänk.Här är nära till allt och du kan oftast gå eller cykla. En småstad har också bra kollektivtrafik. Småstaden har ofta en huvudgata med affärer och nöjen som löper genom staden. Start Living 2.0 i småstadsmiljö innebär radhus, parhus, villor samt flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Husen byggs med fördel i trä och färgsättningen varieras för att skapa olika identitet och behaglig variation i området. Innergårdar ger plats för livskvalitet för de boende i flerbostadshusen, medan de andra hustyperna har gott om plats för en egen liten täppa. Med hjälp av växtlighet i form av gräsmattor, häckar och träd får småstaden en karaktäristisk, grön atmosfär. Bakom husen finns grönskande gårdar och trädgårdar där äppelträd ibland sträcker sig ut över planket mot gatan. Här har man sin egen oas som kontrast till smågatornas liv.

Trädgårdsstad

En trädgårdsstad definieras som en blandad, småskalig bebyggelse med småhus, radhus och flerfamiljshus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar. Gatorna följer ett hierarkiskt mönster, precis som i en stad, med huvudgata, smågator och mer perifera slingrande villagator. Byggnaderna formar de olika gatornas identitet och skapar på så sätt en naturligt varierad stadsrytm. Ibland står husen en bit från gatan - ibland står de alldeles intill. Husen har olika identitet utan att vara för olika - meningen är att trädgårdsstaden ska bilda en harmonisk helhet. Dessa samhällen ligger ofta en bit utanför storstadens centrum.

Växtlighet såsom högväxande träd och blommande buskar ger kvarteren den rika grönska som är så typisk för byggnader och olika gator. Lekplatser och umgängesytor är en naturlig del av den identitetstarka miljön. Blomstrande gator och stigar mellan trädgårdarna inspirerar till upptäcktsfärder. Små torg med träd och en bänk i solen ger fina möjligheter till trevliga möten. Odling eller lek - mycket lockar ut oss i denna upplevelserika miljö.

Storstad

En storstad definieras som en tätort med ett stort antal invånare. OBOS vision är att kunna bygga Start Living där service och kommunikationer är fullt utbyggda i storstadsmiljö, vilket betyder att bebyggelsen byggs mycket nära stadskärnan. För att passa in i stadsbilden behöver husen bland annat kunna byggas i upp till sex våningar. Arbetet med att ta fram en Start Living-produkt som lever upp till kraven för storstadsbyggande pågår.

Olika sätt att bygga bostäder med OBOS