Säkerheten först

Varje medarbetare har rätt att komma hem välbehållen efter sin arbetsdag. Därför står säkerhet högst på OBOS Sveriges agenda. Produkter, verktyg och transporter ska uppfylla våra högt ställda säkerhetskrav och vi arbetar aktivt för att säkerställa att leverantörer och entreprenörer delar våra värderingar i de viktiga säkerhetsfrågorna.

För att undvika olyckor bedrivs systematiskt förebyggande arbete inom särskilda rutiner i vårt arbetsmiljöledningssystem Our Safety. Vi har också årliga säkerhetsveckor för alla medarbetare och har rutiner för skydds- och säkerhetsronder både på byggplatser, produktionsenheter och kontor.