Din trygghet är vår prioritet

På OBOS sätter vi alltid säkerheten främst. Som medarbetare ska du känna dig trygg i din arbetsmiljö, komma hem välbehållen och må bra varje dag.

Höga säkerhetskrav 

Alla våra produkter, verktyg och transporter ska uppfylla strikta säkerhetskrav. Det är också viktigt att våra leverantörer och entreprenörer delar våra värderingar i säkerhetsfrågor.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

För att förebygga olyckor arbetar vi systematiskt med arbetsmiljön genom vårt arbetsmiljöledningssystem, Our Safety. Vi genomför regelbundna skydds- och säkerhetsronder på våra byggplatser, produktionsenheter och kontor.
 

Årlig säkerhetsvecka 

Varje år arrangerar vi en säkerhetsvecka för alla medarbetare. Under denna vecka fokuserar vi på att öka kunskapen om säkerhet och arbetsmiljö.