tre OBOS anställda poserar i en park

Friskvård och förmåner

På OBOS anser vi att varje medarbetare har rätt att vistas i en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö, och därför samarbetar vi med bland annat företagshälsovården.

Vi erbjuder varje medarbetare arbetsrelaterade hälsotjänster såsom ergonomikontroller, nyanställningsundersökningar, rehabilitering och utbildningar.

Med det sagt så är arbetsdagen bara en del av livet – minst lika viktigt är också en meningsfull och aktiv fritid. OBOS Sverige arbetar därför för att kunna erbjuda alla medarbetare en rad hälsorelaterade förmåner, både inom och utanför arbetsplatsen. Varje medarbetare har till exempel möjlighet att nyttja ett årligt friskvårdsbidrag och betalar bara halva anmälningsavgiften i motionslopp.