Myresjöhus husmodell Morgondagg.

Myresjöhus starkaste småhusvarumärket

Myresjöhus är det starkaste småhusvarumärket med störst varumärkeskännedom- och styrka (Brand Equity) i Sverige. Detta enligt en färsk undersökning från marknadsanalysföretaget Prognoscentret.

Myresjöhus är det starkaste småhusvarumärket med störst varumärkeskännedom- och styrka (Brand Equity) i Sverige. Detta enligt en färsk undersökning från marknadsanalysföretaget Prognoscentret.

I juni 2022 svarade 1248 personer ur allmänheten samt 884 personer som köpt hus det senaste året på frågor kring 17 olika varumärken på småhusmarknaden. Undersökningen visar att Myresjöhus är den småhustillverkare som har starkast varumärke bland allmänheten, följt av Eksjöhus och Älvsbyhus. När frågan ställdes till gruppen husköpare, som alltså i närtid utvärderat och anlitat olika småhusföretag, placerar sig Myresjöhus i topp även där tätt före Fiskarhedenvillan.

- Vilken glädje och stolthet i att Myresjöhus återigen toppar denna mätning. Varumärkets 95-åriga historia och långsiktigheten som vi har med OBOS i ryggen gör att vi kan fortsätta att erbjuda våra kunder det trygga och personliga husköpet, även under utmanande förutsättningar i form av stigande räntor och ökande energipriser*, säger Jimmy Bäckstrand, operativ chef för Myresjöhus och SmålandsVillan.

Även SmålandsVillan, Myresjöhus systerföretag, tar hem fina placeringar i Prognoscentrets undersökning. SmålandsVillan hamnar på fjärde plats gällande Brand Equity, och får flera tredje- och fjärdeplaceringar i kategorin Varumärkeskännedom.

- SmålandsVillan är ett relativt ungt varumärke, som många förstagångsköpare söker sig till. Men något som är intressant i undersökningen är att många SmålandsVillan-kunder också överväger Myresjöhus vid sitt husköp, vilket är ett tecken på att vi har två varumärken som kompletterar varandra. Den största skillnaden mellan de två är att man med Myresjöhus kan bygga mer utifrån valfrihet, medan SmålandsVillan snarare erbjuder mycket hus för pengarna. Och gemensamt för de båda är att det är underhållsfri och energieffektiv nyproduktion*, vilket kan ses som en klok investering, inte minst i dessa tider, avslutar Jimmy.

Om undersökningen

Varumärkesmätningen för småhusbranschen är en årlig mätning som lanserades i juni 2021 och omfattar Sveriges samtliga småhustillverkare. Resultatet från årets mätning baseras från 1248 personer ur allmänheten och 884 svar från personer som byggt hus under det senaste året. Undersökningen omfattar en kartläggning av varumärkeskännedom och -styrka (Brand Equity) samt varumärkenas positionering. I tillägg inkluderas marknadsandelar och medieinvesteringar.

Brand Equity är ett mått på ett varumärkes styrka som omfattar fyra perspektiv: (1) Hur väl människor känner till varumärket och (2) kan associera varumärket med olika egenskaper, (3) vilken kvalitet varumärket anses ha och (4) sannolikheten att välja varumärket vid ett köp.Brand equity-värden för 17 småhustillverkare som ingår i Prognoscentrets varumärkesmätning.

*Om Myresjöhus jämförelse kopplat till energieffektivitet i nyproduktion

Ett nyproducerat hus är 80 procent mindre energikrävande än sin motsvarighet från 1980. Det framkommer av en unik jämförelse som OBOS och dess dotterbolag Myresjöhus låtit göra. I undersökningen jämförs energiåtgången i tre jämförbara typer av Myresjöhus från 1980, 2000 och 2022 med tidstypisk uppvärmning och byggteknik. Av resultatet framgår att det nyproducerade huset från 2022 har ett väsentligt effektivare klimatskal jämfört med sin drygt 40-åriga föregångare.

Läs pressmeddelandet: https://www.mynewsdesk.com/se/...

 

För mer information, kontakta:

Jimmy Bäckstrand, operativ chef Myresjöhus och SmålandsVillan
Tel: 070-601 90 21
jimmy.backstrand@obos.se

Ulrika Liiv, Kommunikationschef OBOS i Sverige
Tel: 070-568 00 64
ulrika.liiv@obos.se