Man med bygghjälm och glasögon

Garantier och försäkringar för äganderätter

Att köpa en ny bostad kan vara en av ditt livs största och viktigaste affärer, och det är viktigt att du kan känna dig trygg genom hela processen. När du köper en äganderätt av oss på OBOS ingår garantier, försäkringar och besiktningar som säkerställer att ditt nya hem är byggt enligt gällande normer och entreprenadkontrakt.

ABS 18

Alla våra entreprenadkontrakt följer ABS 18, en samling standardvillkor som tagits fram av bland annat Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och vår branschorganisation, Trä- och Möbelföretagen. Det innebär till exempel att vi som entreprenör ansvarar för fel som visar sig inom två år efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Vi ansvarar också för fel på fastigheten när det gäller de arbeten vi har utfört i 10 år räknat från samma tidpunkt, om det visar sig att vi har gjort rena fel i konstruktion eller utförande.

Färdigställandeförsäkring

Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå om något skulle hindra oss, alltså OBOS Projektutveckling AB, från att slutföra entreprenaden.

Nybyggnadsförsäkring

Försäkringen gäller i tio år och omfattar skada och fel som inte täcks av entreprenadens garanti eller annan försäkring.

Förlängda garantier

I de fall våra leverantörer har en förlängd garanti på produkter, lämnar vi även detta. Det kan till exempel gälla vitvaror och kök där leverantörer brukar lämna 3 års garanti, men detta kan naturligtvis variera från projekt till projekt.

Slutbesiktning och tvåårsbesiktning

När ditt hus är färdigt besiktas det av en opartisk besiktningsman. Eventuella anmärkningar som besiktningsmannen noterar, och som vi som entreprenör är ansvarig för, åtgärdas av oss inom tidsperiod som fastställs av besktiningsmannen. Du har också rätt till en garantibesiktning, med åtgärder av eventuella anmärkningar, två år efter att entreprenaden är färdigställd och godkänd. Garantibesiktningen bekostas av dig som husägare.

Glöm inte hemförsäkringen

Du ska givetvis hålla din fastighet fullt försäkrad redan från tillträdesdagen. Bankerna ställer dessutom ofta detta som krav för att bevilja ditt lån, så glöm inte att teckna en villaförsäkring för att skydda ditt hem och dina saker.

Amorteringsfrihet för äganderätter

Amorteringsfrihet för äganderätter

I samarbete med Nordea erbjuder OBOS amorteringsfrihet i två år för dig som just nu köper en äganderätt från oss.

Läs mer!