Människor som sitter runt ett bord och skriver

Viktiga begrepp att känna till

Om du inte bott med äganderätt tidigare finns det några saker som är bra att känna till. Här får du bekanta dig med dessa.

Anslutning av el, VA och uppvärmning

Våra äganderätter säljs vanligtvis inklusive anslutning för vatten och avlopp, el, internet och uppvärmning – oavsett om det är aktuellt med värmepump, fjärrvärme eller gas. Sedan tecknar du dina egna abonnemang och kan själv välja vilka leverantörer du vill anlita.

Bygglov

När du köper ett hus med äganderätt av OBOS ser vi till att det finns ett bygglov för den tilltänkta byggnationen och sköter all kontakt med kommunen. På så vis får du en enkel resa till ditt nya hem.

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditivet är en kredit som används när du bygger en ny bostad. Med den betalas dina löpande fakturor under byggtiden, och när bygget är färdigt läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt bolån.

Fastighetsavgift

Under entreprenadtiden står vi på OBOS för de kostnader och avgifter som löper på fastigheten fram till tillträdesdagen. När du flyttar in betalar du de kostnader och avgifter som löper på fastigheten från tillträdesdagen. I nuläget utgår ingen fastighetsavgift under de första 15 åren för nybyggda bostäder.

Gemensamhetsanläggningar

Ett bostadsområde behöver ha en fungerande infrastruktur. Oftast ägs och sköts gator och ledningar av kommunen, men om så inte är fallet kommer en gemensamhetsanläggning att bildas. Varje fastighetsägare äger då varsin del i gemensamhetsanläggningen och betalar sin del av skötsel och underhåll. Om ditt kvarter består av tio hus betalar du alltså en tiondel av kostnaden för t ex snöröjningen. I samband med detta bildas en samfällighetsförening som sköter gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningens medlemmar är de personer som äger en fastighet som är delägare i gemensamhetsanläggningen. Kundansvarig i projektet eller mäklaren kan berätta om en gemensamhetsanläggning är aktuellt för huset du vill köpa.

Lagfart

Lagfarten är ett bevis på att du är lagfaren ägare till din fastighet (både huset och tomten). När du har köpt ett hus med äganderätt måste du inom tre månader från köp söka en sådan, din bank kan hjälpa dig med det. I samband med lagfarten ska du också betala en skatt som kallas stämpelskatt. För privatpersoner motsvarar den för närvarande 1,5 procent av köpeskillingen på fastigheten, en administrativ avgift tillkommer också. Tänk på att lagfarten är en värdehandling.

Pantbrev

När du lånar pengar för att köpa en fastighet krävs någon form av säkerhet för lånet. Pantbrevet är en sådan. Din bank ansöker om pantbrev hos inskrivningsmyndigheten. För närvarande är kostnaden 2 % av pantbrevets belopp plus en administrativ avgift.

Preliminär fastighetsförrättning

Ibland är fastigheten du köper inte färdigbildad, då har endast en preliminär fastighetsförrättning skett. När förrättningen sedan slutförs, vilket oftast sker i samband med bildandet av GA/Samfällighetsförening sätter lantmätaren ut tomtrör som markerar din faktiska tomt. I dessa fall kan storleken på din tomt variera lite jämfört med vad som står i köpekontraktet.

Servitut

Om du eller din granne behöver ha tillgång till en väg, få en ledning framdragen till huset, eller liknande, kan denna rättighet säkras genom det som kallas ett servitut. Servitut kan antingen uppstå genom att fastighetsägarna avtalar om det, eller genom att lantmätaren bildar det. Servitut som lantmätaren bildar finns alltid inskrivna i fastighetsregistret och servitut som tillkommit genom avtal kan skrivas in. Vilka servitut som belastar en fastighet brukar anges i köpekontraktet.

Spärrförbindelse

En spärrförbindelse är en slags bankgaranti som reserverar en del av byggnadskreditivet till en viss leverantör som levererar material eller utför arbete. Det spärrade beloppet är reserverat för leverantören tills denna har fått full betalning enligt förbindelsen.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om alla våra äganderättsprojekt på obos.se. På respektive projekts egen sida finns också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för projektet. Du är alltid välkommen att ställa frågor!

Vi hoppas du ska trivas i ditt nya, alldeles egna, hem!

Amorteringsfrihet för äganderätter

Amorteringsfrihet för äganderätter

I samarbete med Nordea erbjuder OBOS amorteringsfrihet i två år för dig som just nu köper en äganderätt från oss.

Läs mer!