Hoppa till innehåll
Portrettbilde av konsernsjefen

Högt bostadsbyggande i utmanande tider

Under första halvåret påbörjades bygget av 1 964 bostäder, vilket är 4,6 procent fler än samma period 2021. Totalt har OBOS nu 6 272 bostäder under uppförande, vilket är 10,5 procent fler än vid samma tidpunkt förra året. OBOS har över 8 300 bostäder under uppförande, inklusive ägandet i Solon och minoritetsandelar i samarbetsprojekt.

Publicerad:
tisdag 16 augusti 2022
  • OBOS resultat före skatt under första halvåret uppgick till 1 216 (3 121) MNOK
  • Minskningen beror främst på att man förra året gjorde en redovisningsmässig vinst vid försäljningen av aktierna i den svenska bostadsutvecklaren JM på 2 119 MNOK.
  • OBOS omsatte 6 921 (5 034) MNOK under första halvåret.
  • Bostadsförsäljningen i Sverige uppgick till 815 bostäder, en nedgång på 24 procent jämfört med första halvåret 2021
  • Byggstart av 1 964 (1 877) bostäder under första halvåret. Den svenska andelen av dessa motsvarade 844 bostäder.
  • 6 272 (5 676) bostäder under uppförande och över 8 300 inklusive ägandet i Solon och minoritetsandelar i samarbetsprojekt
  • 316 bostäder har sålts med boköpsmodellerna OBOS Bostart och OBOS Deläga under första halvåret.
  • OBOS bokförda egna kapital uppgick till 34 189 MNOK medan det värdejusterade egna kapitalet uppgick till 52 175 MNOK.
  • 529 367 (503 009) betalande medlemmar

>>Rapporten för kvartalet finns här. https://res.cloudinary.com/obosit-prd-ch-clry/image/upload/v1660576978/Investor%20Relations%20%28IR%29/PDF-er/OBOS/2022/Kvartals-%20og%20%C3%A5rsrapporter/OBOS_BBL_-_Del%C3%A5rsrapport_Q2-2022.pdf

>> Presentation för första halvåret finns här https://nye.obos.no/bedrift/ir/

Rekordhögt byggande och ökad driftsättning

Under första halvåret påbörjades bygget av 1 964 bostäder, vilket är 4,6 procent fler än samma period 2021. Totalt har OBOS nu 6 272 bostäder under uppförande, vilket är 10,5 procent fler än vid samma tidpunkt förra året. OBOS har över 8 300 bostäder under uppförande, inklusive ägandet i Solon och minoritetsandelar i samarbetsprojekt.

- OBOS bygger nu fler bostäder än någonsin tidigare. Vår strategi är att hålla en hög nivå på bostadsbyggandet både i goda och mer osäkra tider. Första halvåret 2022 har präglats av internationella händelser som kriget i Ukraina, ökad finansiell oro, inflationstryck och aviserade räntehöjningar, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS Boligutvikling sålde 1 692 bostäder till ett värde av 7 647 MNOK detta halvår. Det är en minskning med 20, respektive 11,5 procent av volym och värde jämfört med föregående år.

- Minskningen har varit störst inom segmentet småhus. Både höjda bostadspriser, högre energikostnader och höjda ränteutsikter verkar slå hårdare mot småhussegmentet än lägenhetssegmentet. Lägenhetssegmentet i de större städerna är fortsatt bra med stor efterfrågan på nya bostäder till följd av den låga nybyggnationstakten. Vi räknar med att den här tendensen fortsätter även efter hösten, säger Siraj.

Stor efterfrågan på boköpsmodeller

316 bostäder har sålts med boköpsmodellerna OBOS Bostart och OBOS Deläga under första halvåret. Hos OBOS Nye Hjem och OBOS Fornebu, som verkar inom lägenhetssegmentet i Norges storstäder, har cirka 40 procent av bostäderna sålts med antingen OBOS Bostart eller OBOS Deläga de senaste månaderna.

- Boköpsmodellerna möjliggör för fler att skaffa en egen bostad, minskar risken för bostadsköparen vid mer osäkra marknadsförhållanden och fungerar lika bra i Växjö och Mölndal som i Oslo och Stockholm, säger Siraj.

Sammantaget har OBOS kunnat erbjuda cirka 2 000 bostäder med sådana bostadsköpsmodeller sedan starten 2018. Vid utgången av andra kvartalet 2022 har totalt 950 medlemmar använt antingen Deläga eller Bostart vid sina bostadsköp. I vissa projekt är boköpsmodeller så populära att OBOS har ett tak på hur många lägenheter man kan erbjuda till följd av begränsningarna i lagstiftningen.

Osäkra tider

Siraj påpekar att höga materialkostnader fortfarande är en utmaning, även om flera leverantörer flaggat för prissänkningar.

I kombination med höjda löner, brist på arbetskraft och höga ränte- och energikostnader kommer lönsamheten i byggprojekt att pressas, både inom bostäder och industri.

- Kostnadsökningar, höjda räntor och större makroekonomisk osäkerhet väntas leda till högre absoluta bostadspriser, vilket i sin tur leder till en förväntan om minskad efterfrågan på nybyggda bostäder, framför allt utanför de största städerna, säger Siraj.

OBOS bokförda egna kapital uppgick till 34 189 MNOK medan det värdejusterade egna kapitalet uppgick till 52 175 MNOK.

- Vi har ett solitt eget kapital och likviditet som ger robusthet i osäkra tider, säger Siraj.

Vid utgången av första halvåret hade OBOS 529 367 betalande medlemmar, 26 358 fler än vid samma tidpunkt 2021. OBOS medlemmar i Sverige motsvarade 10 610 av dessa.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, Koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Thomas Skjennald, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
+47 926 86 100

Relaterade

Nödbostad byggd av OBOS

OBOS nödbostad - hem för människor i kris

I en värld där antalet krigs- och krisdrabbade områden ökar, växer också behovet av nödbostäder för människor på flykt – inte minst i Europa. Som en av Norge och Sveriges ledande bostadsutvecklare kan vi på OBOS bidra med det vi gör bäst: trygga bostäder som ger fler människor tak över huvudet. Först ut att få en nödbostad är åtta familjer i Ukraina.

OBOS bostäder i Brobyholm – del av världsunikt projekt

I Brobyholm, strax utanför Strängnäs, där OBOS planerar 100 bostäder, kommer det vara möjligt att ansluta hushållets alla digitala enheter och vitvaror och apparater till en och samma app. Dessutom ska enheterna kommunicera med grannarnas – allt för att spara så mycket energi och kostnader som möjligt. Projektet blir ett av de första i världen i sitt slag.