Därför är ett Svanenmärkt boende ett bättre val

Svanen har funnits sedan 1989 och granskar olika produkter och tjänsters miljöpåverkan. Märkningen har en av marknadens hårdaste krav och garanterar att du har gjort ett klimatsmart val. Att arbeta med Svanen innebär att en oberoende tredje part granskar allt vi gör. Detta gör att du kan vara helt säker på att ditt hem håller högsta klass när det kommer till miljöaspekter.

Godkända material

I ett Svanenmärkt hus är alla byggmaterial utvalda för att innehålla minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det kan till exempel handla om att använda trä från hållbara skogsbruk, färg som inte innehåller farliga lösningsmedel och att säkerställa att kemiska byggprodukter är fria från ftalater (mjukgörare) och tungmetaller.

I Svanenmärkta Brf Honungskupan bygger vi i trä, vilket är ett material som binder koldioxid under hela sin livstid, även i färdigt hus. Dessutom kräver det mindre energi vid tillverkningen än andra material. Även husens stomme består av trä, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 40% jämfört med andra material. Svanenmärkta hus har också en låg energiförbrukning — våra hus ligger 25% under rekommendationerna i Boverkets byggregler — vilket även är bra för din plånbok. När du köper en klimatsmart bostad finns det dessutom möjlighet att ansöka om ett grönt bolån hos de större bankerna. Då kan du få rabatterad bolåneränta, vilket är ännu bättre för plånboken! Kontakta din bank för mer information.

Extra bra för din inomhusmiljö

Svanen kontrollerar även att vi bygger fuktsäkert och med bra ventilation. Det är lätt att tänka att ett nybyggt hus automatiskt medför en bra inomhusmiljö, men det finns skillnader. Studier visar att alla hus som byggs med någon slags miljöstämpel har en bättre inomhusmiljö än de som saknar miljömärkning — men de visar också att inomhusmiljön i Svanenmärkta hus i sin tur är ännu bättre.

Lägenheterna i Brf Honungskupan har mekanisk tilluft via tilluftsdon i golvet, vilket ger en luftkvalitet utöver det vanliga. Ett av de bostadsutrymmen som har störst behov av ren, filtrerad luft är sovrummen. Här placerar vi därför ventilationsdonen längst in i rummen för att få ett ännu bättre luftflöde. Detta gör att du upplever luftcirkulationen på ett helt annat sätt än i andra nyproducerade bostäder.

Hela Sigtuna stadsängar ställer krav på hållbarhet

För att få bygga i Sigtuna stadsängar behöver alla byggherrar följa uppsatta hållbarhetsnivåer med betydligt hårdare krav än ”vanliga” riktlinjer. Men här får också den sociala hållbarheten ta sin plats, berättar Magdalena Larhed Eriksson, marknads- och kommunikationsansvarig för Sigtuna Stadsängar.

– OBOS och alla andra som bygger här får lägga en viss procent till sociala ändamål. Vi jobbar dels med att stötta initiativet Make a Kid Smile som hjälper barn i Nepal att få gå i skolan – där har vi fått ihop 1 miljon kronor. Vi jobbar också lokalt med Kvinnojouren i Sigtuna och deras ungdomsprogram för att stävja våld i nära relationer. Det är småpengar i sammanhanget, men som kan göra stor skillnad.

Självförsörjande av solenergi

En annan sak som verkligen sticker ut med Sigtuna stadsängar är satsningen på ett närvärmesystem, berättar Magdalena.

– Genom stora solcellsparker över parkeringsplatser genereras miljövänlig el som i sin tur driver bergvärmepumpar som sedan gör värme och varmvatten till stadsdelen. Det innebär kortfattat att hela 80% av stadsdelens värme och varmvatten kommer från solen — området är alltså till stor del självförsörjande av solenergi.

Har vi fångat ditt intresse för Brf Honungskupan?

Har vi fångat ditt intresse för Brf Honungskupan?

I Brf Honungskupan kommer vi att bygga 53 Svanenmärkta lägenheter i form av ljusa och rymliga tvåor, treor och fyror med alla bekvämligheter och stor variation i planlösningarna.

Gör intresseanmälan här