Hoppa till innehåll

OBOS om regeringens budget: Positivt med ökat fokus på det ägda boendet

OBOS välkomnar att den nya regeringen prioriterar det ägda boendet och byggandet av fler småhus i budgetpropositionen för 2023. Samtidigt saknas tydliga besked om både amorteringskrav och startlån, samt en långsiktig plan för bostadspolitiken.

Publicerad:
fredag 11 november 2022

I regeringens budget föreslås framtida reformer för att öka tillgången till byggbar mark och en förenkling av byggreglerna. Kommuner uppmanas även att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

– Vi vet att 7 av 10 vill bo i ett eget ägt småhus, ändå är Sverige är det land i Europa som har fjärde lägst andel småhusbyggnation. Det är därför välkommet att regeringen sänder en tydlig signal till kommunerna om att öka tillgången till byggbar mark. Det är något som OBOS länge drivit, inte minst för att det skulle möjliggöra för fler trädgårdsstäder med plats för människor i livets olika faser och olika boende- och upplåtelseformer, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

Budgetpropositionen lämnar samtidigt många frågetecken. Regeringen har ännu inte lämnat besked om att förändra amorteringskravet, vilket OBOS hade önskat. Dessutom har regeringen inte tagit ställning till förslaget om startlån för den som ska köpa en bostad för första gången.

– Vi uppmanar vår nya bostadsminister att fullfölja föreslagna startlån för förstagångsköpare, ett kraftigt verktyg för att sänka trösklarna för fler till det ägda boendet. OBOS arbetar för att skapa en mer inkluderande bostadsmarknad och erbjuder boköpsmodellen OBOS Deläga, som gör det möjligt för fler medlemmar att ha råd att köpa en egen bostad, säger Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem.

– Regeringen måste också skyndsamt driva fram lättnader i amorteringskravet. Annars fortsätter de orimliga orättvisorna mellan de som står utanför eller nyligen sin köpt bostad, ofta yngre personer, och de med äldre amorteringsfria bolån. En lättnad skulle också stötta bostadsbyggandet, när byggtakten nu går ned samtidigt som vi har en strukturell bostadsbrist, avslutar Sofia Ljungdahl.

Några av OBOS förslag för en mer långsiktig bostadsutveckling

  • Få till stånd ett blocköverskridande samarbete kring bostadspolitiken, för att skapa långsiktiga förutsättningar för att bygga framtidens samhällen.
  • Inför ett startlån för förstagångsköpare och tillsätt en fördjupad utredning av gynnat bosparande, för att sänka trösklarna för fler att komma in på den ägda bostadsmarknaden.
  • Främja innovationskraft för ökad rättvisa och skäliga kommunala taxor för plan- och bygglovsavgifter. Den nya regeringen behöver omgående tillsätta en utredning som granskar den sammantagna kostnadsutvecklingen för bostadsbyggandet.
  • Öka tillgången på byggbar mark i lägen där människor med vanliga inkomster har råd att bo. En mer samordnad bebyggelse- och trafikplanering behövs när reformer för goda och hållbara livsmiljöer tas fram.

Fakta OBOS
Bolagen OBOS Sverige AB och OBOS Nya Hem AB utgör tillsammans OBOS Kärnhem AB OBOS-koncernens totala verksamhet i Sverige.

OBOS Nya Hem
OBOS Nya Hem driver koncernens satsning på de svenska storstadsregionerna där många medlemmar söker bostad i olika typer av attraktiva lägen. Vd är Sofia Ljungdahl.

OBOS Sverige
Inom OBOS Sverige ryms både villatillverkning och försäljning inom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan, såväl som projektutveckling inom affärsområdet OBOS Projektutveckling under varumärket OBOS. OBOS Sverige har egen tillverkning i sina fabriker i Myresjö och Vrigstad. Vd för bolaget är Joakim Henriksson.

Relaterade

Möt OBOS i Almedalen 2024

Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats under politikerveckan i Almedalen – med seminarier i egen regi och som partner till både Business Arena och Bostadspolitik.se. Passa även på att besöka OBOS nödbostad som finns på plats.
Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.