Man tar på barn hjälm

Garantier och försäkringar i en bostadsrättsförening

Att känna sig trygg i sitt hem är det viktigaste av allt. Därför är det både viktigt att välja rätt bostadsrättsförening, och att se till att du har rätt försäkringar. Din trygghet är viktig för oss, därför lämnar OBOS garantier till alla våra bostadsrättsföreningar.

Entreprenadsäkerhetsförsäkring

Den här försäkringen kallas också för färdigställandeförsäkring. Oavsett vilket namn som används är detta en försäkring om går in och täcker kostnaderna för att färdigställa byggnationen om vi skulle gå i konkurs eller på annat sätt komma på obestånd.

Entreprenadgaranti

Ditt nya hem besiktas av en opartisk besiktningsman vid två tillfällen. Dels en slutbesiktning när bygget står klart, och dels en garantibesiktning två år efteråt. De fel som besiktningsmannen noterar och som OBOS är ansvariga för, åtgärdas av oss inom en tidsperiod som bestäms av besiktningsmannen.

Nybyggnadsförsäkring

Byggrelaterade skador börjar oftast märkas först efter sju till åtta år efter inflyttning och täcks inte av den vanliga hem- och villaförsäkringen. Nybyggnadsförsäkringen gäller för skador som beror på fel i utförandet, fel i material och fel i konstruktion. Försäkringen är en objektsförsäkring, det betyder att den följer med bostaden i tio år räknat från slutbesiktningen.

Köp av osålda enheter

Om någon bostadsrätt inte blivit såld när projektet är klart står OBOS för kostnaderna som rör denna. Skulle det fortfarande finnas osålda bostadsrätter efter sex månader köper vi dessa och svarar därigenom, som bostadsrättshavare, även fortsättningsvis för lägenheternas avgifter.

Produktgarantier

Precis som namnet antyder handlar denna garanti om utrustning och inredning i ditt nya hem. När vi bygger bostadsrätter gäller 2 års garanti på allt material i bostaden och 5 års garanti på utfört arbete – men om en leverantör lämnar längre garantitid på sin produkt är det den längre tiden som gäller. Den här garantin innehas av bostadsrättsföreningen.

Försäkring för förskottsgaranti

För föreningens räkning tecknar vi på OBOS en förskottsgarantiförsäkring. Den fungerar som säkerhet för de som betalat förskott på insatsen av en bostadsrätt i samband med att förhandsavtalet signeras med föreningen. Många av våra bostadsrättsföreningar har även en insattsgarantiförsäkring som ersätter bostadsrättshavare i de fall de har rätt att få tillbaka sina insatser och föreningen inte kan återbetala dessa. 

Glöm inte hemförsäkringen

Föreningen försäkrar huset, men du behöver också teckna en egen hemförsäkring anpassad för bostadsrätter. Var uppmärksam på att beloppsgränsen för lösöre i din hemförsäkring även innefattar värdet av dina ”tillval”. Dessa ägs nämligen inte av föreningen – de är dina egna och därför måste du själv försäkra dem.

Trygg Brf: för ett extra tryggt köp

Många av våra bostadsrättsföreningar har också kvalitetsmärkningen Trygg bostadsrätt. En märkning som gör det enklare för dig att jämföra viktiga nyckeltal mellan olika föreningar. Kvalitetsmärkningen omfattar tre olika områden: ekonomi, långsiktighet och trygghet – allt för att du ska kunna göra ett köp där både hjärtat och hjärnan får vara med. Titta efter symbolen för Trygg Brf på projektets egen sida.