Städa Sverige

Projektet #städaförframtiden ger ungdomar i idrottsföreningar uppdrag att städa i områden där OBOS bygger bostäder. Deltagarna utbildas i hållbarhet och blir lokala miljöhjältar – samtidigt som de får pengar till lagkassan.

Städa Sverige är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund som i över trettio år engagerat idrottande ungdomar med att städa i olika delar av den svenska miljön. Under 2021 engagerade Städa Sverige 20 894 ungdomar i sina olika städprojekt i Sverige. 25 383 gula säckar fylldes med skräp från naturen och 7,1 MSEK betalades ut i ersättning till föreningsidrotten som bland annat kommer användas till subventionering av avgifter, cuper, träningsläger och utrustning.

Genom att stötta Städa Sverige kan OBOS bidra både till föreningslivet och ett skräpfriare Sverige idag och på sikt. Att ungdomarna som medverkar får en ökad medvetenhet om miljöfrågor är också ett plus i kanten. Genom städprojektet #städaförframtiden engageras 60 idrottsföreningar i städuppdrag runt om i Sverige där OBOS är närvarande. Under de två inledande städomgångarna samlades drygt 2 ton in i Täby och Tygelsjö. -”Ett bra sätt att göra något tillsammans som grupp samt lära sig om hur skräp påverkar miljön och hur viktigt det är att ta hand om skräpet på rätt sätt”. Ledare IF Limhamn F14.