Hoppa till innehåll

Överföra medlemskap

Medlemskapet är personligt, men kan överföras till familjemedlemmar. Det måste vara möjligt att dokumentera familjebanden. Med medlemskapet överförs också medlemskapets längd. Den som tar över medlemskapet kan inte få längre medlemstid än från sitt eget födelsedatum. För information om överföring av medlemskap, se våra medlemsvillkor.

Om du vill överföra ett medlemskap till en familjemedlem behöver du ladda ner, fylla i och skicka in överföringsformuläret till medlemsservice@obos.se.

Ladda ner överföringsformulär här

Kontakta medlemsservice@obos.se om du vill ha hjälp med att överföra din medlemstid till en närstående.

Medlemskapet är personligt, men kan överföras till familjemedlemmar. Du kan överföra ditt medlemskap till

  • dina barn, barnbarn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar
  • din make/maka och din make/makas barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar
  • din sambo, om det finns dokumenterat att ni har bott ihop de senaste två åren

    undefined image

Vill du överföra till en familjemedlem som inte nämns?
Detta kan lösas genom två överföringar. Första överföringen går till en av ovanstående mottagare som kommer att fungera som mellanhand. Denna person kan sedan överföra medlemskapet vidare.

Om du vill överföra ett medlemskap till en familjemedlem behöver du ladda ner, fylla i och skicka in överföringsformuläret till medlemsservice@obos.se.

Ladda ner överföringsformulär här