Hoppa till innehåll

Forskning och samarbeten

För att komma till rätta med utmaningarna på bostadsmarknaden behövs branschöverskridande samarbeten och innovativa lösningar som möter människors behov. OBOS ser möjligheter att hitta vägar fram genom samarbete med bland annat banker och olika forskningsprojekt.

Öka kunskapen om boköpsmodeller

Mer kunskap och ett tydligare regelverk krävs för att fler boköpsmodeller som till exempel OBOS Deläga ska kunna etableras i Sverige. Det slår Lisa Bergsten doktorand på KTH, och Anna Granath Hansson, Senior Research Fellow på Nordregio, fast i sin forskning om hybridmodeller.

Läs mer om boköpsmodeller

Event

OBOS arrangerar regelbundet seminarier, rundabordsamtal och andra typer av event på tema boköpsmodeller. Här har vi samlat både kommande och tidigare arrangemang.
Foto av alle summer internsa fra 2021 samlet utenfor Hammersborg Torg sammen med Daniel Siraj.

Intership

För andra året i rad erbjuder OBOS ett Summer Internship för studenter vid universitet eller högskola som läst minst tre år och är färdig med kandidatnivån. Att erbjuda studenter ett Summer Intership är en win-win för både OBOS och talangerna.
cattis

OBOS boköpsmodeller

Många människor utesluts idag från den ägda bostadsmarknaden, trots en bra lön och ett aktivt sparande. Det vill OBOS ändra på genom att ta samhällsansvar och sänka trösklarna för fler till ett eget boende.