OBOS Jubel

I de områden vi bygger i uppstår rum mellan husen som vi vill fylla med spontanitet, glädje och gemenskap. Därför har vi skapat OBOS Jubel – Fonden för en bra fritid.

Ansök till OBOS Jubel

Ny ansökningsperiod för OBOS Jubel har öppnat. 

OBOS Jubel - Fonden för en bättre framtid!

OBOS Jubel vill ge fler barn och unga en meningsfull fritid och därmed en bra start i livet. Tillsammans med våra medlemmar delar vi årligen ut medel till organisationer och föreningar. Eftersom vi är en bostadsutvecklare kan även bostadsrättsföreningar ansöka om medel. Pengarna ska gå till att starta eller fortsätta utveckla aktiviteter för barn och unga. Vi ser gärna att det är något fysiskt och bestående. Som en skejtramp, grejer till en replokal, basketkorgar eller ny sarg till planen. Vad behöver din förening hjälp med?

Så fungerar OBOS Jubel

Kriterier och utdelning

OBOS Jubel har ambitionen att årligen dela ut 1 miljon kronor till föreningar/initiativtagare inom idrotten och kulturen som bidrar till en bra fritid för barn och unga. Medlen delas ut till lättillgängliga fysiska platser som uppmuntrar till spontanrörelse i bostadsområdet. Samlingsplatser som har en öppen och välkomnande verksamhet där det spontanaidrottandet och kulturutövandet står i centrum.

OBS! Sista ansökningsdag är den 1 okt.

Exempel på projekt som OBOS Jubel vill stötta
- Byggnation av en utomhusinnebandyplan eller skejtramp
- Upprustning av befintliga idrottsplatser
- Nya basketkorgar eller en ny sarg
- Instrument och upprustning av replokal
- Nya utrustning som möjliggör för fler att delta

Jurybeslut

Juryn sammanträder i anslutning till sista ansökningsdatum. Beslut om utdelningar sker av en jury bestående av representanter från OBOS. Juryns beslut går inte att överklaga. Besked om vilka ansökningar som beviljas kommer ca tre veckor efter sista dag för inlämning. Ansökningar som inkommer efter sista dag för inlämning kommer  att hanteras vid nästkommande jurymöte.

Vad händer sen?

De ansökningar som beviljas medel publiceras på OBOS hemsida och personerna bakom ansökan kontaktas. Om ditt projekt inte finns med bland de publicerade namnen så har din ansökan inte beviljats. Du är då självklart välkommen att ansöka igen.

Kommunikation av utdelningen

Vi vill berätta om alla som får utdelning från OBOS – antingen med text och bild, eller med en film och interjuver med er som mottagare av medel. Vi kontaktar alla som får utdelning med mer information när det är dags.

Startkit för föreningen

Startkitet innehåller material för att kommunicera utdelningen och samarbetet med OBOS så som:
- Pressmeddelande
- Sociala medier-inlägg och caption
- Text till föreningens webbsida och/eller nyhetsbrev.
- Ett digitalt diplom att publicera och där det passar skriva ut och rama in och sätta upp på lämplig plats i t ex klubbhus eller föreningslokal.

Vad behöver min förening göra?

Det vi önskar från de föreningar som får stöd är att:
- Publicera sociala medier-inlägg om utdelningen.
- Publicera text på föreningens webbsida och/eller nyhetsbrev.
- Skicka ut pressmeddelande till lokala medier. Detta kan ske i samband med utdelningen, uppstarten av projektet, under projektets gång eller vid färdig byggnation.
- Delta vid uppföljning och presentation av slutfört projekt/byggnation.