Två personer står på gångvägen utanför en tvåvånings-lägenhetshus

Svenskarna vill ha klimatneutrala bostäder

Sju av tio svenskar tycker att låg klimatpåverkan är en viktig faktor vid köp av bostad. Det visar en Sifoundersökning som bostadsutvecklaren Obos låtit göra.

När allt fler blir medvetna om klimatförändringarna går det inte för någon samhällssektor att bara fortsätta som förut. Byggbranschen behöver på allvar se över hur vi kan minska klimatavtrycket, till exempel genom att bygga mer i trä än vi gör i dag, säger Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige.

Boverkets behovsprognos från 2019 visar att nästan 600 000 nya bostäder behövs till 2027 för att möta bostadsbristen. Samtidigt står bygg- och anläggningssektorn i dag för cirka 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp.

I en ny Sifoundersökning uppger 69 procent att låg klimatpåverkan skulle vara en mycket eller ganska viktig faktor vid köp av en nyproducerad bostad. Bland kvinnor över 60 år uppger mer än 80 procent att klimatpåverkan är en viktig eller ganska viktig faktor, medan män mellan 18 och 29 är minst angelägna om att minimera bostadens klimatpåverkan.

Genom att bygga i trä kan vi minska klimatpåverkan i tre led. Förutom att ersätta energiintensiva byggmaterial, öppnar träet för en mer resurseffektiv byggprocess. Dessutom fungerar det som en kolsänka där koldioxid binds upp i våra bostäder under lång tid, säger Joakim Henriksson.

En bostads klimatpåverkan är som störst i byggnadsskedet. Då sker mer än hälften av alla koldioxidutsläpp som byggnaden kommer att orsaka, beräknat på en 50-årsperiod. Mest påverkan har tillverkningen av stål och betong, tillsammans med en traditionell byggprocess där byggnader uppförs på plats.

Obos är en av Nordens ledande bostadsutvecklare och bygger villor i trä samt flerfamiljshus på upp till sex våningar med trästomme. Majoriteten av den svenska produktionen sker med en industriell process i företagets fyra egna fabriker i Sverige.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo den 20–27 september 2019. Följande fråga ställdes till 1 001 svenskar online:
”Om du skulle köpa en nybyggd bostad, hur viktigt eller oviktigt skulle det vara att bostaden har byggts med så låg klimatpåverkan som möjligt?”
21 procent svarade ”mycket viktigt”,
49 procent svarade ”ganska viktigt”,
20 procent svarade ”ganska oviktigt”,
4 procent svarade ”helt oviktigt” och 6 procent svarade ”tveksam, vet ej”.
I Kantar Sifos webbpanel ingår endast slumpmässigt rekryterade personer, det har inte varit möjligt att anmäla sig själv. Undersökningen är representativ för den del av allmänheten i Sverige 18–79 år som använder internet. Resultatet är viktat utifrån variablerna kön, ålder och region.