Hoppa till innehåll
Daniel Siraj på Obos i en fabrik

Så ska norska OBOS förändra svensk bostadsmarknad

Nu växlar medlemsägda OBOS upp ytterligare med målsättningen att inom fem år fördubbla årsförsäljningen till 3 000 bostäder i Sverige, med ett ökat fokus på storstadsregionerna. Som ett led i satsningen introducerar OBOS nya boköpmodeller som sänker trösklarna och ger fler möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

Publicerad:
onsdag 25 november 2020

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har idag omfattande verksamhet i Sverige och Norge.

  • Medlemsägda OBOS ska dubblera bostadsförsäljningen inom en 5-årsperiod till en årstakt på 3 000 bostäder, vilket är mer än någon annan bostadsutvecklare säljer idag.
  • Växlar upp i storstadsregionerna. Idag finns över 1 000 nya bostäder i pågående och planerade projekt bara i Stockholm och nya projekt planeras i Göteborg och Malmö.
  • 20 % av bostäderna erbjuds i framtiden genom helt nya köpmodeller som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden.
  • OBOS bjuder nu in svenska folket till medlemskap som ger förtur till OBOS bostäder, på motsvarande sätt som nära 500 000 OBOS-medlemmar erbjuds i Norge

Förra året sålde OBOS-koncernen omkring 1 500 bostäder på den svenska marknaden genom dotterbolagen OBOS Sverige och OBOS Kärnhem. Nyligen har OBOS säkrat nya större markanvisningar i Stockholm, bland annat i Årsta och Norra Djurgårdsstaden. OBOS har i dagsläget fler än 1 000 bostäder i planerad eller pågående produktion i storstockholmsområdet, i exempelvis Sigtuna, Haninge, Åkersberga och Huddinge. Motsvarande projekt planeras och pågår också i Göteborg och Malmö. I hela Sverige har OBOS över 8 000 bostäder i planerad eller pågående produktion.

- Beslutet att dubblera takten i Sverige genom att växla upp i storstäderna är en viktig milstolpe för OBOS. De ambitiösa målen är möjliga tack vare vår starka finansiella ställning och vår kommersiellt framgångsrika styrning av verksamheten. Eftersom vi är medlemsägda återinvesteras vinsterna i fler bostäder där vi styr mot vår vision – att bygga framtidens samhälle och uppfylla bostadsdrömmar, säger Daniel Kjørberg Siraj, OBOS koncernchef.

Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden med höga trösklar för den som är förstagångsköpare är välkända. Hindren är inte enbart kännbara för yngre förstagångsköpare, utan drabbar människor med vanliga jobb och medellöner i storstadsregionerna.

- Vi bygger för breda målgrupper i olika faser av livet - allt ifrån vissa stora exklusiva lägenheter för köpstarka bostadsköpare till mer prisvärda bostäder i varierande storlek som vanligt folk har råd med. Trösklarna för att ta sig in i ett ägt boende är för höga i Sverige och det vill vi vara med och förändra, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning i Sverige.

OBOS beräkningar visar att endast ca 5 procent av samtliga bostäder som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37 300 kronor i månaden, utan övriga skulder och med besparingar på 300 000 kronor för kontantinsats.

- Vi är idag i ett läge där människor med vanliga löner och inte sällan samhällsbärande yrken utestängs från bostadsmarknaden i storstäderna, och det är inte hållbart i längden, säger Sofia Ljungdahl.

Motsvarande andel tillgängliga bostäder är i Göteborg 16 procent och i Malmö 59 procent. Andelen tillgängliga nyproducerade bostäder är ännu lägre. Endast 2,4 procent av nyproducerade bostäder i Stockholm är tillgängliga för sjuksköterskan enligt samma beräkningar.

- Vi vill ta vårt samhällsansvar och inte bara peka på problem utan bidra till lösningarna. Därför växlar vi nu upp takten på vår nyförsäljning- och produktion i storstäderna och introducerar nya köpmodeller som OBOS Deläga för att fler ska kunna komma in i ett ägt boende. Vi möjliggör helt enkelt för fler att ta sig in på bostadsmarknaden, fortsätter Sofia Ljungdahl.

Enligt schablonberäkningar skulle andelen tillgängliga bostäder bland nyproduktion istället öka från 2,4 procent till över 40 procent i Stockholmsregionen, om modeller som OBOS Deläga var tillgänglig för alla nyproducerade bostäder.

En viktig skillnad mellan Sverige och Norge är att det ägda boendet är norm i Norge, till skillnad från Sverige där en större andel bor i hyresrätt. Genom värdestegringarna på bostadsmarknaden har de ekonomiska skillnaderna mellan de som äger och hyr sitt boende ökat i Sverige.

- Vi vill bygga bostäder för människor i livets olika faser men idag utestängs många från det ägda boendet. Vi har goda erfarenheter av våra boköpmodeller från Norge där vi sänker trösklarna och målet är att hela 20 procent av bostäderna som vi säljer till medlemmar i Sverige ska ske genom dessa modeller, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

- Vi är ett medlemsägt företag med en stark balansräkning och kan agera långsiktigt på marknaden. Vi jobbar nu i nära dialog både med kommuner och politiken, lokalt och på riksnivå för att hitta nya lösningar framåt som kan gynna fler svenskar, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

I Sverige har OBOS hittills verkat med de två dotterbolagen OBOS Sverige och OBOS Kärnhem och storstadssatsningen samlas nu i det nya dotterbolaget OBOS Nya Hem. Inom OBOS-koncernen i Sverige ryms varumärken som OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. Trähusproduktion står idag för en stor andel av OBOS totala produktion och byggande i trä kommer fortsatt utgöra en betydande andel av OBOS bostadsproduktion.

- Vi har de senaste åren etablerat en stark position på den svenska marknaden och bygger idag bostäder i 168 av Sveriges kommuner. När vi nu ökar takten i de tre största städerna lägger vi den sista pusselbiten för att bli en heltäckande bostadsutvecklare för hela Sverige. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Sofia Ljungdahl och OBOS Kärnhems VD Malin Svensson arbeta mot målet om en årlig försäljningstakt på 3 000 bostäder, säger Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

Från och med den 30 november kan alla över 18 år som bor och är skrivna i Sverige bli medlemmar i OBOS. Utöver förtur till OBOS bostäder erbjuds en rad andra förmåner kopplade till bostaden som rabatter för juridisk rådgivning, och försäkringar till köks- och badrumsinredning. Därutöver erbjuds rabatter på upplevelser som kultur och idrott. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.

- Det är fantastiskt roligt att öppna upp medlemsprogrammet i Sverige och erbjuda bostäder till en bred målgrupp av svenskar som väljer att bli OBOS-medlemmar. I Norge är OBOS-medlemskap väldigt uppskattat av allmänheten och vi ser nu fram emot att välkomna svenska medlemmar till OBOS-familjen och därmed förverkliga bostadsdrömmar för fler, avslutar Sofia Ljungdahl.

För mer information, kontakta

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef OBOS BBL
+47 913 82 777

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem
073-976 28 42

Ulrika Liiv, Kommunikationschef
ulrika.liiv@obos.se
070-568 00 64

Mer information om undersökningen
Enligt beräkningar som OBOS låtit göra utestängs många människor med normala löner från stora delar av bostadsmarknaden i Sveriges storstadsområden. OBOS beräkningar visar att endast ca 5 procent av samtliga bostäderna som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37 300 kronor i månaden, utan övriga skulder och med besparingar på 300 000 kronor för kontantinsats. Kontantinsatsen och bolånetaket innebär att maximalt låneutrymme på begränsas 1,7 miljoner kronor vilket ger en köpkraft på ca 2 miljoner kronor vid 85 procents belåning. Detta trots att lönen medger klart högre bostadskostnader enligt Konsumentverkets hushållskalkyl. Vid en genomgång av de 748 nyproducerade bostäder som var till salu i Storstockholm 13 november visar det sig att endast 2,4 procent av bostäderna var tillgängliga för sjuksköterskan i exemplet ovan. Om boköpmodeller som OBOS Deläga var tillgänglig för alla skulle istället 43 procent av bostäderna vara tillgängliga för samma person, om man köper 50 procent och hyr resterande av OBOS eller motsvarande. Underlaget är hämtat från Booli Pro och Svensk Mäklarstatistik.

Relaterade

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.